SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kultury

Co se děje?

Tweety o našich aktivitách – kumulativní zprávy za rok

28. října 2007 Členská schůze. Program členské schůze byl následující:

  1. přijetí nových řádných a čestných členů sdružení
  2. projednání a odsouhlasení výše členského poplatku sdružení
  3. informace o grantovém programu a možnostech čerpání těchto finančních prostředků pro účely sdružení v roce 2008

20. října 2007 Ustavující schůze a zasedání výboru. Program byl následující:

  1. registrace členů sdružení
  2. předložení a schválení stanov sdružení
  3. volba tříčlenného výboru a revizora hospodaření dle stanov sdružení
  4. projednání založení transparentního účtu sdružení
  5. volba předsedy
  6. volba pokladníka
obálka knihy - Šivaismus
obálka knihy - Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi
obálka knihy - Divotvorní náthové
obálka knihy - Od Šivy k Šankarovi
Hinduism Today (cz) 2014/II
Hinduism Today (cz) 2014/I
Hinduism Today (cz) 2014/IV
Hinduism Today (cz) 2014/III