SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kultury

Co se děje?

Tweety o našich aktivitách – kumulativní zprávy za rok

21. prosince 2008 Setkání skupiny Nétra. Téma: sámkhja III.

12. prosince 2008 O výsledku kontroly využití dotace poskytnuté statutárním městem Plzeň z rozpočtu oboru kultury – OK/00583/08. Kontrolovaný subjekt: Siddhaika o. s. Projekt: Grant VIII/5/P – Plzeňské dny indické kultury. Zjištění a závěr: v souladu se smlouvou, bez závad.

30. listopadu 2008 Setkání skupiny Nétra. Téma: sámkhja II.

29. listopadu 2008 Zahajovací první setkání skupiny Nétra. Téma: sámkhja I.

21. října 2008 Členská schůze. O další činnosti sdružení. Rekapitulace Plzeňských dnů indické kultury. Debata o virtuální schůzi: její klady a zápory.

28.–30. srpna 2008 Plzeňské dny indické kultury. Na třech místech jsme nabízeli pestrý program, jehož cílem bylo přinést do Plzně kus Indie: tradiční tanec kathak, chrámy jižní Indie (výstava), indická klasická hudba, workshopy, tematické projekce, bollywoodský moderní tanec, indické filmy. Akce proběhla za finančního přispění statutárního města Plzně.

březen-srpen 2008 Příprava na Plzeňské dny indické kultury.

30. března 2008 Výroční členská schůze a revizní zpráva revizora sdružení za rok 2007. Rozpočet pro rok 2008. Diskuze. Stav grantového programu. Členské příspěvky. Účetnictví sdružení.

7. března 2008 Obdržení grantu VIII/5/P od města Plzně k zorganizování Plzeňských dnů indické kultury ve výši 30 000 Kč.

20. ledna 2008 Výroční zpráva výboru pro výroční členskou schůzi pro rok 2007.

obálka knihy - Šivaismus
obálka knihy - Od Šivy k Šankarovi
obálka knihy - Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi
obálka knihy - Divotvorní náthové
Hinduism Today (cz) 2014/III
Hinduism Today (cz) 2014/I
Hinduism Today (cz) 2014/II
Hinduism Today (cz) 2014/IV