SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kultury

Co se děje?

Tweety o našich aktivitách – kumulativní zprávy za rok

31. prosince 2010 Vyšlo třetí číslo našeho bulletinu Nétra.

30. listopadu 2010 Zasedání výboru. Předsedou sdružení na následující období byl všemi přítomnými členy výboru jednohlasně zvolen člen výboru a stávající předseda Rasa Ravi. Pokladníkem na následující období byla všemi přítomnými členy výboru jednohlasně zvolena členka výboru Lucie Strnadová.

29 listopadu 2010 Obdrželi jsme copyright ke knize N. N. Bhattacharyya: History of the Tantric Religion – An Historical, Ritualistic and Philosophical Study.

24. října 2010 Členská schůze. Volba revizora na nové funkční období. Volba tříčlenného výboru na nové funkční období. Předání pravomoci při schvalování nových čestných členů sdružení z orgánu členské schůze na výbor sdružení.

28. září 2010 Koupili jsme si jeden plug-in do Adobe InDesignu kvůli domácímu tisku bulletinu Nétra.

18. září 2010 Objednali jsme si knihu Somadeva Vasudeva: The Yoga of the Mālinīvijayottaratantra, a to přes francouzský Chapitre. Tento text přestavuje jeden ze základních děl kašmírského šivaismu.

13. září 2010 Koupili jsme si následující knihy o indickém umění: Indian Gods and Goddesses vol. 4 – Yoginī Shrines and Śaktipīthas, F. Brighenti: Śakti Cult in Orissa a třísvazkový Tantra and Śākta Art of Orissa od Donaldsona.

10. září 2010 Vyšlo druhé číslo bulletinu Nétra.

18.–23. června 2010 Pronajali jsme si chalupu z členských příspěvků, kde jsme si udělali několikadenní sraz, výlety do přírody atd.

19. června 2010 Členská schůze. Schválení rozpočtu pro rok 2010.

23. dubna 2010 Vyšlo první číslo bulletinu Nétra.

20. dubna 2010 Revizní zpráva revizora sdružení.

17. dubna 2010 Výroční členská schůze. Přednesení výroční zprávy výboru pro výroční členskou schůzi pro rok 2009. Zasedání výboru sdružení – odvolání stávajícího a volba nového pokladníka. Diskuze: Informace o harmonogramu členských schůzí sdružení pro rok 2010. Seznámení s rozpočtem pro rok 2010. Schvalování rozpočtu členy sdružení bude probíhat na nadcházející členské schůzi. Informace o financování vydávání interního bulletinu. Bylo zdůrazněno, že v říjnu 2010 budou probíhat nové volby do výboru sdružení na nadcházející období.

28. března 2010 Výroční zpráva výboru pro výroční členskou schůzi pro rok 2009. Ukončení roční experimentální činnosti studijní skupiny Nétra (listopad 2008 – říjen 2009). Na program skupiny Nétra volně navazuje vydávání interního bulletinu indické filozofie. Projekt zahájen v lednu 2010.

leden 2010 Zahájen projekt na interním bulletinu Nétra. Nétra bulletin je občasníkem, který vzniká ve volné chvíli všech zúčastněných bez nároku na honorář. Idea tvorby bulletinu přišla postupně a kulminovala na konci roku 2009, kdy roční setkávání studijní skupiny Nétra skončilo a hledala se další forma domácího studia indické filozofie. V indickém prostředí je filozofie téměř vždy úzce spjata s ezoterickou stránkou duchovních nauk. Svým způsobem je tedy vzdálena od západní představy „uvažování za psacím stolem“. Filozofii chápeme v tomto indickém duchu. Bulletin filozofického oka (v sanskrtu nétra) je malým náhledem do tohoto světa.

obálka knihy - Divotvorní náthové
obálka knihy - Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi
obálka knihy - Šivaismus
obálka knihy - Od Šivy k Šankarovi
Hinduism Today (cz) 2014/III
Hinduism Today (cz) 2014/I
Hinduism Today (cz) 2014/II
Hinduism Today (cz) 2014/IV