SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Články

překlady, studie, duchovní svět Indie
Poslední aktualizace: 25. 10. 2019
158 článků
Další články naleznete v sekci NAKLADATELSTVÍ

Ceylonští Tamilové Otakar Pertold

Démonské tance na Ceyloně Otakar Pertold

Madúrá, Mariammá a Ráméšvaram Otakar Pertold

Umění Indie – Staré školy a přechodné slohy Jeannine Auboyer př. Bořek Vančura

Umění Indie – Klasické slohy Jeannine Auboyer př. Bořek Vančura

Jižní Indie Kamil Zvelebil

Mahášivarátrí, Káňčípuram a Madura Kamil Zvelebil

Hrdinové indického Olympu Ivo Fišer

Santálové Otakar Pertold

Déogarh Otakar Pertold

Náboženská střediska jihoindická Otakar Pertold

Hardvár v roce 1909 Otakar Pertold

Benáres, svaté město hinduismu Vincenc Lesný

Způsob života v prvních stoletích podle Arthašástry a Kámasútry Vincenc Lesný

Doba védských zpěvů Vincenc Lesný

Indie zblízka Erich Herold

Senzualita a religiozita v Khadžuráhu Elena Androvičová

Káňčípuram a Mahábalípuram Elena Androvičová

Mahákumbhaméla v Hardváre a Rišikéš (1950) Miloš Ruppeldt

Čistota v indických městech, posednutí šejtanem a vegetariánství Anna Pertoldová

Indičtí sluhové (před stoletím) Anna Pertoldová

Tvář Indie Erik Singer

|DI1| Náboženství a kultura védské doby G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI2| Epická mytologie a literatura G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI3| Upanišady a jejich učení G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI4| Kultura doby Maurjů G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI5| Višnuismus a Bhagavad-gítá G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI6| Sánkhja a Pataňdžaliho jóga G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI7| Njája a vaišéšika G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI8| Mímámsá a védánta G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI9| Kultura kušánsko-guptovské epochy G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI10| Historicko-kulturní styky starověké Indie s ostatními zeměmi G. M. Bongard-Levin př. Petr Vavroušek

|DI11| Indická kultura v 6.–12. století K. A. Antonovová př. Pavel Jandourek

|DI12| Indická kultura ve 13.–16. století K. A. Antonovová př. Pavel Jandourek

|DI13| Indická kultura v 16.–17. století K. A. Antonovová př. Pavel Jandourek

Vyprávění ducha mrtvoly z pohřebišť Sómadéva př. Oldřich Friš

Energie v prachu šafránových zástupů Odolen Smékal

Matka Země se sněžnou čelenkou Odolen Smékal

Malý vhled do hinduistického tantrismu Rasa Ravi

Vznik tantrismu jako důsledek šaktismu Rasa Ravi

Vidžňánabhairava-tantra 1–4 (64) – překlad ze sanskrtu Rasa Ravi př. Rasa Ravi

Úvod do šaktické tantrašástry: Šiva a Šakti Arthur Avalon př. Rasa Ravi

Tantrismus – úvod do významu André Padoux př. Jan Jirkovský

Tantra – malý náčrt Philip Rawson př. Iveta Magová

|ERJ1| Populární božstva hinduismu Eva Rudy Jansen př. Richard Mag

|ERJ2| Symbolická řeč bohů: mudry Eva Rudy Jansen př. Iveta Magová

|ERJ3| Symbolická řeč bohů: ozdoby Eva Rudy Jansen př. Iveta Magová

|ERJ4| Řeč bohů: symboly, emblémy, atributy Eva Rudy Jansen př. Iveta Magová

|ERJ5| Bohové se zvířecí podobou Eva Rudy Jansen př. Iveta Magová

|ERJ6| Védští bohové Eva Rudy Jansen př. Iveta Magová

|ERJ7| Šiva a jeho podoby Eva Rudy Jansen př. Richard Mag

|ERJ8| Deset inkarnací Višnua Eva Rudy Jansen př. Richard Mag

|DG1| Vznik a vývoj tantrického buddhismu Shashibhushan Dasgupta př. Pavel Ctibor

|DG2| Sahadžijá kultura Bengálska Shashibhushan Dasgupta př. Pavel Ctibor

|DG3| Nejdůležitější postavy náthovské kultury Shashibhushan Dasgupta př. Pavel Ctibor

|DG4| Kájasádhana náthovských siddhů Shashibhushan Dasgupta př. Richard Mag

|DG5| Původ a učení náthovských jóginů Shashibhushan Dasgupta př. Richard Mag

|DG6| Tradice osmdesáti čtyř siddhů Shashibhushan Dasgupta př. Richard Mag

Vadžrajána a taoismus Rasa Ravi

|TB0| Úvod do revidované verze TB a bibliografie (2016) Rasa Ravi

|TB1| Bohyně v buddhismu Rasa Ravi

|TB2| Indický tantrický buddhismus Rasa Ravi

|TB3| Tibetský buddhismus Rasa Ravi

|TB4| Buddhistické řády Tibetu Rasa Ravi

|TB5| Čtyři mudry v tantrickém buddhismu a sexuální jóga Rasa Ravi

|TB6| Rituál v kontextu tantrického buddhismu Rasa Ravi

|TB7| Mahámudrá a dzogčhen Rasa Ravi

|TB8| Mikrokosmos v tantrickém buddhismu Rasa Ravi

|TB9| Šadangajóga – šest údů jógy v tantrickém buddhismu Rasa Ravi

|TB10| Kálačakra jóga Rasa Ravi

|TB11| Guhjasamádža jóga 1 Rasa Ravi

|TB12| Guhjasamádža jóga 2 Rasa Ravi

|TB13| Čtyři vizualizace z tantrického buddhismu Rasa Ravi

|TB14| Dzogčhen písně jóginky Cchogjal a meditace nad Padmasambhavou Rasa Ravi

|TB15| Výběr z termové literatury Rasa Ravi

|TB16| Tilopova Mahámudrá-upadéša Rasa Ravi

|TB17| Moudrost siddhovských mistrů vadžrajány Rasa Ravi

Slovania a indoeurópsky kontext Vladimír Grjazov

Kámakalávilása Punjánanda př. Tereza Skoumalová

Káma, préma, bhakti – Touha a sebepřekračující láska Jan Jirkovský

Šivastótrávalí – Radost z oddanosti Utpaladéva př. Iveta Magová

Nová náboženská hnutí v pohledu sociologie Jan Jirkovský

Puruša, prakrti a osvobození v klasické sánkhjové filozofii Jan Jirkovský

Co si počít s karmou Bodhinatha Veylanswami př. Jan Jirkovský

Deset principů efektivního zvládání karmy Bodhinatha Veylanswami př. Jan Jirkovský

Kašmírské příběhy folklór Sir George A. Grierson př. Kateřina Ctiborová

Úvod do šivaismu Gavin D. Flood př. Jan Jirkovský

Siddhové jižní Indie T. N. Ganapathy př. Jan Jirkovský

Siddha Bógar: Samádhi-díkšai – zasvěcení do osvícení T. N. Ganapathy př. Jan Jirkovský

|Chin1| Čhinnamastá/Čhinnamundá – obskurní tantrická bohyně E. A. Benard př. Richard Mag

|Chin2| 108 jmen Čhinnamasty ze Šákta-pramódy Rasa Ravi př. Rasa Ravi

|Chin3| Bohyně Čhinnamastá a mahávidje – přehled literatury Rasa Ravi

Kundaliní Ajit Mookerjee př. Richard Mag

Platón a „hadí síla“ Thomas McEvilley př. Jan Jirkovský

Mytický had z hlubin Lilian Silburn př. Jan Jirkovský

O hadím symbolismu Rasa Ravi

Božské tělo v kašmírském šivaismu Mark S. G. Dyczkowski př. Jan Jirkovský

Stupně bytostí dle kašmírského šivaismu B. N. Pandit př. Jan Jirkovský

Nový pohled na jógu Anne Cushman př. Lucie Strnadová

Krmení lebek aneb rozhovory s tantrickým knězem bohyně Kálí June McDaniel př. Jan Jirkovský

Božské šílenství v hinduismu Jan Jirkovský

Mystický strom Rasa Ravi

|Yan1| Mystika janter 1 Madhu Khanna př. Richard Mag

|Yan2| Mystika janter 2 Madhu Khanna př. Richard Mag

|Yan3| Mystika janter 3 Madhu Khanna př. Richard Mag

|Yan4| Mystika janter 4 Madhu Khanna př. Richard Mag

|Šan1| Paňčíkarana – O dosažení Poznání meditací nad aum Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan2| Modlitba Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan3| Poklona Matce všehomíra Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan4| Hymnus na Pána Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan5| Osvobození Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan6| Brahman Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan7| Átman Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan8| Poznání Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan9| Šest strof o nirváně Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan10| Hymnus sebezapření Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan11| Co jsem? Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan12| Učitel a žák Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|Šan13| Nevědomost (avidjá) Šankaráčárja př. Tereza Skoumalová

|BhP1| Příběhy z Bhágavata-purány (7): Úvod př. Svatopluk Svoboda

|BhP2| Příběhy z Bhágavata-purány (7.2): Hiranjakašipuova rodina př. Svatopluk Svoboda

|BhP3| Příběhy z Bhágavata-purány (7.3): Hiranjakašipuova askeze př. Svatopluk Svoboda

|BhP4| Příběhy z Bhágavata-purány (7.4): Hiranjakašipu a Prahláda př. Svatopluk Svoboda

|BhP5| Příběhy z Bhágavata-purány (7.6): Prahládovo kázání př. Svatopluk Svoboda

|BhP6| Příběhy z Bhágavata-purány (7.7): Sebepoznání př. Svatopluk Svoboda

|BhP7| Příběhy z Bhágavata-purány (7.9): Prahládovo vyznání př. Svatopluk Svoboda

|BhP8| Příběhy z Bhágavata-purány (7.10): Prahládovo požehnání př. Svatopluk Svoboda

|BhP9| Příběhy z Bhágavata-purány (7.10): Šiva a zničení trojměstí př. Svatopluk Svoboda

|BhP10| Příběhy z Bhágavata-purány (7.13): Spása, nejvyšší ideál př. Svatopluk Svoboda

Report z konference Rethinking Religion in India (III) Zdeněk Třešňák

Roční setkávání studijní skupiny Nétra listopad 2008 – říjen 2009 skupina Nétra

Pojetí mal (duchovních nečistot) v kašmírském šivaismu skupina Nétra

Principy prakáša-vimarša podle kašmírského šivaismu skupina Nétra

NÉTRA: Bulletin filozofického oka Indie (2010-2011) duben 2010 – červenec 2011

|PdT1| Písně do ticha: Úvod a doslov Eva Zemanová

|PdT2| Písně do ticha: Slovník Eva Zemanová

|PdT3| Gangáštakam – Píseň pro Gangu př. Eva Zemanová

|PdT4| Ambikáštakam – Píseň Velké Matce př. Eva Zemanová

|PdT5| Šrí Lakšmístótram – Píseň Lotosové Bohyni př. Eva Zemanová

|PdT6| Táráštakam – Zpěv pro Matku Táru př. Eva Zemanová

|PdT7| Bhairavístótram – Píseň Strašlivé Ochránkyni př. Eva Zemanová

|PdT8| Tripurasundarístótram – Píseň pro Vládkyni tří měst př. Eva Zemanová

|PdT9| Sarvavišvadžananístótram – Píseň Matce Všehomíra př. Eva Zemanová

|PdT10| Bhuvanéšvarístótram – Píseň Vládkyni zrození př. Eva Zemanová

|PdT11| Triputástótram – Píseň Matce tří synů př. Eva Zemanová

|PdT12| Tantróktam Déví súktam – Zpěv chvály Velké Matce př. Eva Zemanová

|PdT13| Gurustótram – Písně svatému Učiteli př. Eva Zemanová

|PdT14| Kálabhairaváštakam – Zpěv temnému Ochránci př. Eva Zemanová

|PdT15| Šiva Mahimna stótram – Píseň o slávě nejvyššího Vědomí př. Eva Zemanová

|PdT16| Nirvánáštakam – Píseň osvobození př. Eva Zemanová

|PdT17| Pará púdžá – Nejvyšší obřad uctívání př. Eva Zemanová

|PdT18| Násadíja súktam – Píseň stvoření (Rgvéda 10.129) př. Eva Zemanová

|PdT19| Puruša súktam – Zpěv Vesmírného Bytí (Rgvéda 10.90) př. Eva Zemanová

|Jug1| Juganaddha 1 Herbert V. Guenther př. Š. Malková a M. Dolejš

|Jug2| Juganaddha 2 Herbert V. Guenther př. Š. Malková a M. Dolejš

|Jug3| Juganaddha 3 Herbert V. Guenther př. Š. Malková a M. Dolejš

|Jug4| Juganaddha 4 Herbert V. Guenther př. Š. Malková a M. Dolejš

|Jug5| Juganaddha 5 Herbert V. Guenther př. Š. Malková a M. Dolejš