SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

NÉTRA: Bulletin filozofického oka Indie (2010-2011)

duben 2010 – červenec 2011
(přehled)

Nétra bulletin byl občasníkem, který vznikal ve volné chvíli členů Siddhaiky. Idea tvorby bulletinu přišla postupně a kulminovala na konci roku 2009, kdy roční setkávání studijní skupiny Nétra skončilo a hledala se další forma domácího studia indické filozofie. Po ukončení vydávání Nétra bulletinů (vyšla čtyři čísla) jsme začali uvažovat o vzniku nakladatelství Siddhaika, které je svým způsobem nástupcem tvorby bulletinů.

Plné verze bulletinu byly dostupné jen v tištěné podobě, a to pouze členům Siddhaiky – jsou rozebrány. V létě 2015 se většina článků postupně objevuje na webu v sekci Články.


(PDF) Nétra bulletin 1/2011Nétra 1/2011

— Utpaladéva: Šivastótrávalí, První píseň
— (Překlad): Mystika janter
— (Překlad): Krmení lebek aneb rozhovory s tantrickým knězem bohyně Kálí
— (Překlad): Nový pohled na jógu
— Jan Jirkovský: Božské šílenství v hinduismu
— Rasa Ravi: Mystický strom
72 stran (čb obrázky), vyšlo 25. července 2011

(PDF) Nétra bulletin 3/2010Nétra 3/2010

— (Překlad): Kundaliní
— (Překlad): Platón a „hadí síla“
— (Překlad): Mytický had z hlubin
— Rasa Ravi: O hadím symbolismu
— (Překlad): Božské tělo v kašmírském šivaismu
— (Překlad): Stupně bytostí dle kašmírského šivaismu
52 stran (2 barevné), vyšlo 31. prosince 2010

(PDF) Nétra bulletin 2/2010Nétra 2/2010

— (Překlad): Tantrismus – úvod do významu
— (Překlad): Bohyně Čhinnamastá
— Rasa Ravi: 108 jmen Čhinnamasty ze Šákta-pramódy
— Rasa Ravi: Komentovaný přehled dostupné literatury o Čhinnamastě
64 stran (2 barevné), vyšlo 10. září 2010

(PDF) Nétra bulletin 1/2010Nétra 1/2010

— (Překlad): Úvod do šivaismu
— (Překlad): Siddhové jižní Indie
— Siddha Bógar: Samádhi-díkšai – zasvěcení do osvícení

„Lidské tělo (považované za přítěž)
je ve skutečnosti branou (k osvobození);
obrácením (role) spoutaného těla jej učiň pravdou…“

40 stran (2 barevné), vyšlo 23. dubna 2010