SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Co si počít s karmou

Návod krok za krokem, jak se vypořádat s karmou


Bodhinatha Veylanswami

z anglického originálu What is Hinduism? (4.29)
přeložil Jan Jirkovský, 2015

Koncept karmy se rozšířil za hranice asijských náboženství, kde vznikl, aby se později stal ústředním konceptem dnešní jógy a New Age hnutí. V dnešní době je karma pravidelně zmiňována v amerických mainstreamových televizních programech i ve filmech. Minulý rok, při rozebírání konceptu karmy na přednášce pro univerzitu na Havaji, jeden ze studentů vyjádřil současnou definici karmy jako „co od nás odchází, to se k nám vrací.“ Bohužel, většina lidí chápe karmu jen jako abstraktní princip, aniž by ji aplikovali na svůj vlastní život. Tento přístup odpovídá učení se a porozumění principům zdravé výživy, díky němuž studenti mohou dostat „výbornou“ za test z dané látky, ale přitom se třikrát denně živí nezdravou stravou z bufetu. To, co se student naučil, neovlivnilo jeho způsob života. K pochopení karmy lze přistoupit v třístupňovém procesu: (1) zbavení se všeobecně rozšířených nepochopení karmy; (2) získání správného intelektuálního pochopení klíčových karmických konceptů; (3) zvládání své vlastní karmy použitím správného porozumění k zušlechtění našich vlastních činů, akcí a reakcí.

Dvě mylné představy

(1) Jistě jste tento nejčastější chybný koncept karmy již slyšeli mnohokrát. Začíná něco na způsob: „Dějí se mi jen špatné věci. Je to moje karma, a i když se opravdu snažím, mé snažení na moji karmu nemá žádný účinek. Proč bych se pak měl snažit se svým životem něco dělat? Je to opravdu beznadějné.“

Toto mylné pochopení musíme odmítnout ze dvou důležitých důvodů. Prvním je, že svoji karmu ve skutečnosti opravdu můžeme změnit díky principům zvládání karmy. Druhým důvodem je, že to, jak žijeme tento život, vytváří karmu pro životy budoucí. Proč tedy zákon karmy nepoužít vědomě tak, abychom si vytvořili budoucnost plnou pozitivních zkušeností namísto bolestivých?

(2) Druhým častým nepochopením karmy, je něco takovéhoto: „Můj život je naprostý chaos. Nic se nedaří. Všechno to začalo před třemi měsíci, když Saturn vstoupil do znamení Býka a moje karma se změnila. Lidé mi poradili, že pokud úspěšně potěším Saturn púdžou a zaplatím si kněze, mé problémy přejdou. Toto se tedy stalo ústředním bodem mého náboženského života.“

Problém s tímto přístupem je, že i když karmické obtíže astrologického původu mohou být zmírněny, nelze to zjednodušit na to, že si člověk zaplatí, aby za něj kněz vykonával určitý obřad. Pokud toto je vše, co děláte se svou situací, není to dostačující. Abyste se vypořádali s těžkostmi ve svém životě, vašimi klíčovými nástroji je síla vůle, oddanost a pochopení. Určitá karma může být zmírněna specifickými činy člověka, z nichž některé vyjmenováváme níže, ale nelze to celé jednoduše vyřešit tak, že za nás tyto činnosti bude vykonávat někdo jiný.

Druhým problémem s tímto přístupem je, že příčinu těžkostí vidíme v planetě Saturn, namísto svých vlastních činů v minulosti. Je to podobné, jako bychom prosili žalářníka, aby nás propustil z vězení zkrátka proto, že je to nepříjemná zkušenost, a zapomínáme přitom na zločin, za který jsme byli do vězení uvrženi. Planety nepředurčují naši karmu a neurčují ji ani činy ostatních. Karmu si vytváříme sami a my sami jsme jejím zdrojem, ať již je to karma dobrá, špatná či smíšená.

Deset správných konceptů:

Zaprvé: Karma znamená čin nebo skutek.

Začneme samotným slovem karma. Co znamená? Karma znamená „akci“ nebo „skutek“, podobně jako ve slovním spojení „karmajógy“, které znamená „jógu konání“.

 

Zadruhé: Zákon karmy je zákon příčiny a důsledku.

Když říkáme „zákon karmy“, odkazujeme se na zákon akce a reakce, taktéž označovaný jako zákon příčiny a následku. Tento zákon říká, že to, co zasejeme, sklidíme v životě tomto či příštím. Pozitivní činy (púnjakarma či sukarma) přinesou kladné výsledky. Sobecké či nenávistné činy (pápakarma či kukarma) přinesou utrpení. Každý čin, který v životě uděláme, každé slovo, dokonce i každá myšlenka má svůj následek.

 

Zatřetí: Karma je spravedlivá a sebeurčující.

Zákon karmy je božský, sebeurčující systém spravedlnosti, který automaticky vytváří odpovídající budoucí zkušenosti, jako důsledek současných činů. Na rozdíl od justičního systému státu, který pouze trestá zločiny těch, kteří jsou chyceni, souzeni a shledáni vinnými, karma trestá špatné činy a odměňuje činy dobré nezávisle na tom, zda jsou veřejně známy. Pokud například člověk vyloupí banku a není chycen, skrze lidské zákony žádné potrestání nepřijde. Dotyčný ale bude čelit nevyhnutelným důsledkům svého činu skrze zákon karmy. Podobně karma odmění činy člověka, který anonymně obdarovává charitu, ačkoli nikdo nezná dárcovo jméno.

 

Začtvrté: Karma je náš učitel.

Skrze pochopení důsledků činů se člověk dříve či později vyhne tomu, aby učinil špatný skutek. Každý správný systém spravedlnosti chce zabránit výskytu recidivistů. Cílem takového systému je, aby jednotlivec pochopil, v čem je jeho konání špatné, a svůj přístup tak změnil. Možná jste slyšeli slavnou frázi, kterou pronesl Alexander Pope: „Chybovat je lidské, odpouštět božské.“ Jeho tvrzení si můžeme upravit a říci, že chybovat je lidské, ale chybovat jen jednou je božské. Tím chceme naznačit, že ti, kdo žijí zbožný život, dokážou své činy reflektovat a jsou tak schopni rychle se učit ze svých omylů. Toto máme na mysli, když říkáme, že „karma je náš učitel“. Karma nás učí zušlechtit naše chování – a raději dříve nežli později. Jedním ze způsobů, jak odlišit mladou duši od vyzrálé, je sledovat, jak rychle se dotyčný člověk učí z karmických lekcí svého života.

 

Zapáté: Každý máme svou individuální karmu.

Karma také označuje individuální karmu, kterou si neseme z jednoho života do druhého – ať již se jedná o karmu k vyřešení v tomto životě nebo v životě budoucím. Abychom toto lépe pochopili, podívejme se opět k justičnímu systému. Justiční systém, jak známo, je pomalý. Může trvat roky, než určitý zločinec dojde odsouzení a trestu. Zákon karmy je ještě pomalejší. Důsledky, či chceme-li ovoce našich činů (karmaphala) se nemusí dostavit po několikero životů. Karma, kterou dostáváme při narození, je složena z odměn a trestů z mnoha předešlých životů a mnoho z této karmy teprve čeká na své uskutečnění a vyřešení.

 

Zašesté: Jsou tři druhy individuální karmy.

Naše individuální karma je tří druhů: saňčita, prárabdhakrijamána. Saňčita je souhrn všech našich karem, které teprve budeme muset vyřešit. Prárabdha je ta část saňčita karmy, která je již připravena k prožití v tomto životě, tvaruje události a podmínky našeho současného života včetně našich těl, osobnostních a společenských tendencí. Krijamána je karma, kterou v současnosti vytváříme. Některé z krijamána karem přinášejí ovoce již v tomto životě, zatímco jiné jsou uloženy pro životy příští.

 

Zasedmé: Astrologie ukazuje na vzorce karmy.

Prárabdha karma určuje čas narození člověka, což určuje horoskop daného jedince, který následně usměrňuje životní směřování člověka tím, že ovlivňuje uvolňování jeho karem. Proto jedinec prožívá určitá období jako náročná a jiná jako prospěšná a pozitivní. Astrologie nediktuje naši karmu – spíše naopak –, naše karma určuje naši astrologii. Porozumění našemu horoskopu nám může pomoci naší karmu zvládat.

 

Zaosmé: Karmy mohou být aktivní a neaktivní.

Saňčita, prárabdha a krijamána karmy mohou být rozděleny do dvou kategorií: árabdha (započatá či prožívaná) karmaanárabdha (nezapočatá, spící či semenná karma). Můžeme si pomoci hezkým příměrem k zahradě, v nichž je zasazena řada sazenic. Některé druhy rostlin vyrostou za pár dní, jiným to může trvat týdny a některým dokonce měsíce. Podobným způsobem se některé karmy mohou projevit za několik let, další ke konci života a jiné v životech příštích.

 

Zadeváté: Vytváříme si svoji vlastní budoucnost.

Naše činy v současnosti utvářejí zkušenosti, které budeme zažívat v budoucnosti, či dokonce v budoucích životech. Když přemýšlíme o karmě, většinou přemýšlíme o minulosti. Přemítáme o odměnách a trestech z minulosti, které se nyní projevují, a vzpomínáme, co jsme udělali, abychom si je přivodili. Měli bychom nicméně přemýšlet i o naší budoucnosti později v tomto životě a životech dalších. Naše současné činy ovlivňují naši budoucnost a činí ji příjemnou či útrpnou. Moudrý člověk proto před svým konáním zváží, jaké důsledky mohou mít jeho činy, a takto vědomě tvaruje svoji budoucnost.

 

Zadesáté: Celý život je o řešení karmy.

Nejzazší budoucností je osvobození z cyklu zrození a smrti, tedy z cyklu samsáry. Dokud máme karmy, které bychom měli řešit, budeme se rodit na Zemi. Proto člověk, kterému záleží na svém duchovním vývoji, bere otázky vzniku a řešení karmy vážně. Takový člověk nejenom jedná moudře v současnosti, ale navíc i provádí duchovní cvičení k tomu, aby se zbavil karem, které by se za normálních okolností projevily až v životech příštích. Toto je hluboká praxe, kterou provádějí zejména moudří sannjásinové.