SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Tradice osmdesáti čtyř siddhů

– DG6 –
Shashibhushan Dasgupta
Redakční výběr z díla: Obscure Religious Cults, Calcutta, revised ed. 1962 (1946).
z angličtiny přeložil Richard Mag, 2005
seznamy jmen doplnil a upravil Rasa Ravi, 2005 a 2016
revize Rasa Ravi, 2016 (menší opravy, kontrola všech jmen)
přesun článku z tantrajoga.cz

Pozn. Rasa Ravi, 2016: Problematika výčtů jmen náthů, (mahá)siddhů a siddháčárjů je rozsáhlá. Nejenže máme přesahy mezi šivaismem a buddhismem, ale ani v rámci vlastní tradice věc není jednoznačná; je spíše zmatečná. Od dob Dasgupty se objevila celá řada nových badatelských prací, proto tento článek je nutno brát jen jako úvodní studii. Již v roce 2005, když jsem tento článek poprvé editoval, mi bylo k dispozici velké množství odborné literatury jak ohledně náthismu, tak i tantrického buddhismu. Kvůli složitosti problému jsem však tehdy omezil své poznámky pouze na tři zdroje.1 Ze stejného důvodu ani nyní (2016) nepřináším poznatky z nových studií; jenom o problematice samotných jmen by se totiž dala napsat samostatná kniha. Upřesnil jsem transliteraci jmen.2

 

Siddhové jsou jógini, kteří dosáhli dokonalosti praktikováním jógy. Nejproslulejší jógini buddhistických sahadžijů jsou známí jako siddháčárjové. Náthovští jógini jsou ale také siddhy. V seznamech siddhů u buddhistických siddháčárjůnáthovských jóginů proto panuje všeobecně rozšířený zmatek. Z dostupných seznamů lze zjistit, že někteří z buddhistických siddháčárjůnáthovských jóginů tam byli zahrnuti dosti volně. Tímto chybným sloučením vznikla důležitá tradice osmdesáti čtyř siddhů. Následující nekompletní seznam sedmdesáti šesti siddhů se nachází v díle Varna-ratnákara (začátek 14. století):

 

1 Mínanáth

2 Górakšanáth

3 Čaurangínáth

4 Čámarínáth

5 Tantipá

6 Hálipá

7 Kédáripá

8 Dhóngapá

9 Dáripá

10 Virúpá

11 Kapálí

12 Kamárí

13 Kánha

14 Kanakhalá

15 Mékhalá

16 Unmaná

17 Kándali

18 Dhóví

19 Džálandhara

20 Tóngí

21 Mavaha

22 Nágárdžuna

23 Daulí

24 Bhišála

25 Ačití

26 Čampaka

27 Dhéntasa

28 Bhumbharí

29 Bákali

30 Tudží

31 Čarpatí

32 Bhádé

33 Čándana

34 Kámarí

35 Karavat

36 Dharmapápatanga

37 Bhadra

38 Pátalibhadra

39 Palihiha

40 Bhánu

41 Mína

42 Nirdaja

43 Savara

44 Sánti

45 Bhartrhari

46 Bhíšana

47 Bhatí

48 Gaganapá

49 Gamára

50 Ménurá

51 Kumárí

52 Džívana

53 Aghósádhava

54 Girivara

55 Sijárí

56 Nágaváli

57 Bibhavat

58 Sáranga

59 Vivikidhadža

60 Magaradhadža

61 Ačita

62 Bičita

63 Néčaka

64 Čátala

65 Náčana

66 Bhíló

67 Páhila

68 Pásala

69 Kamalakangári

70 Čipila

71 Góvinda

72 Bhíma

73 Bhairava

74 Bhadra

75 Bhamarí

76 Bhurukutí

 

Ve verších 5–9 první kapitoly Hatha(jóga)-pradípiky se nachází následující seznam jóginů,3 zde zvaných mahásiddhové – mnoho z těchto významných jmen či jejich variant se vyskytuje také v seznamu Varna-ratnákary:

 

1 Ádinátha

2 Matsjéndra

3 Šábara

4 Ánandabhairava

5 Čaurangí

6 Mína

7 Górakša

8 Virúpákša

9 Biléšaja

10 Manthána

11 Bhairava (Jógí)

12 Siddhi

13 Buddha (Siddhabódha)

14 Kanthadi

15 Kórantaka

16 Suránanda

17 Siddhapáda

18 Čarpati

19 Kánérí

20 Púdžjapáda4

21 Nitjanátha

22 Niráňdžana

23 Kapálí

24 Bindunátha

25 Kákačandíšvara5

26 Alláma

27 Prabhudéva

28 Ghódáčólí

29 Tintini

30 Bhánukí

31 Náradéva

32 Khanda

33 Kápálika6

 

V tibetském buddhismu je tradice osmdesáti čtyř siddhů velice dobře známa. Jejich kompletní seznam sepsal Albert Grünwedel na základě údajů dostupných z tibetských zdrojů.

Seznam 84 mahásiddhů podle tibetských zdrojů:7

 

1 Lúhipá (Lúipa, Luipá, Lóhipa, Lújipa, Lójipa, Matsjéndra, Matsjántrád) – mahásiddha

2 Lílápá (Lílapa, Lílapáda) – mahásiddha

3 Virúpá (Virúpa) – mahásiddha

4 Dómbi Héruka (Dómbipa) – mahásiddha

5 Šábara (Šabari, Šavaripa) – mahásiddha

6 Saraha (Ráhulabhadra) – mahásiddha

7 Kankáli (Kankáripa, Kankálapáda) – siddha

8 Mína (Mínapa, Vadžrapáda, Mínanáth: Matsjéndranáth?) – mahásiddha

9 Górakša (Górakhnáth, Górakšanátha) – náth siddha

10 Čaurangí (Čaurangipa) – náth siddha

11 Víná (Vínápa) – siddha

12 Šánti (Šántipa, Ratnákarašánti) – mahásiddha

13 Tanti (Tantipa) – mahásiddha

14 Čarmari (Čarmára, Čámára, Čámáripa) – siddha

15 Khadga (Khadgapa) – siddha

16 Nágárdžunamahásiddha

17 Kršnáčárja (Kršnačári, Čárjapá, Kánha, Kánhapa, Karana, Káhnapa, Káhnúpa, Kánupa, Kánapa, Kánipa) – mahásiddha

18 Kánéra (Kánarí, Karnaripa, Árjadéva) – mahásiddha

19 Sthagana (Thagana, Thaganapa) – siddha

20 Nárópá (Nárópa, Nárótapa, Nádapá, Nádapáda) – mahásiddha

21 Šálipá (Šalipa, Šijalipa, Šjalipa, Siláli, Šrgalapáda) – siddha

22 Tilópá (Tilópa, Tillópa, Tillipa, Télópa, Tailópa, Tailikapáda) – mahásiddha

23 Čhatra (Čatrapa, Čattrapáda) – siddha

24 Bhadra (Bhadrapa, Bhádé) – siddha

25 Dvikhandí (Dókhandí, Dukhandhi, Débanta, Dhósanti, Dvakanti, Khandhipa) – siddha

26 Adžógi (Adžóki, Adzoki, Ájógipá, Jógipáda) – siddha

27 Kadapáda (Kála, Kálapa) – siddha

28 Dhóvi (Dhómbi, Dhómbhipa, Dhóbípa) – siddha

29 Kankana (Kakani, Kikipa) – siddha

30 Kambala (Kamari, Lvavapa) – mahásiddha

31 Ténki (Tanki, Dangi, Dhaki, Dhénki, Dingi, Dinga, Déngipa) – mahásiddha

32 Bhadé (Bhandépa, Bhadépa, Bhadhépa, Badé, Bhandhe, Bhándárí, Batalipa, Báil Bhádái) – siddha

33 Tandhí (Tandhé, Tantépa, Tantipa, Panapa) – siddha

34 Kukkuri (Kukkuripa, Kukuripa, Kukkurádža, Kutarádža) – mahásiddha

35 Čubdži (Kusúli, Kudžipa, Kutsipa, Kubdžipa, Kučipa) – siddha

36 Dharma (Dharmapa, Dhamapa, Damapa) – siddha

37 Mahí (Mahipa, Mahilapa, Kakipa, Mardila) – siddha

38 Ačintja (Ačinta, Ačintapa, Ačinti) – siddha

39 Babhahi (Babhaha, Bhalaha, Bhanva, Baha, Bapabhati) – siddha

40 Nalina (Nalinapa, Nalinapáda) – siddha

41 Bhusuku (Šántidéva) – mahásiddha

42 Indrabhúti (Indrabódhi) – mahásiddha

43 Méghapáda (Mékó, Mékópa, Mégópa) – siddha

44 Kuthári (Kutháli, Kutrhá, Kódáli, Kutali, Kótálipa) – siddha

45 Karmára (Karmári, Kamparipa, Garpa) – siddha

46 Džálandhara (Džálandharipá, Džálandharanáth) – mahásiddha

47 Ráhulamahásiddha

48 Gharbari (Gharbhari, Gharvari, Gharmapáda, Garbaripa, Garvarípa) – siddha

49 Dhakari (Tókrí, Dhókaripa) – siddha

50 Médiní (Médhini, Hálipa) – siddha

51 Pankadža (Pankadžapa, Sankadža) – siddha

52 Ghantá (Ghantápa, Vadžraghantá) – mahásiddha

53 Jógí (Jógipáda, Džógipa) – siddha

54 Čéluka (Čélukapa, Čaluka, Čéluki, Čilupa) – mahásiddha

55 Váguri (Vagura, Gundarí, Gundaripa, Gódhuripa, Gódura, Górura, Vjádhalipa, Vjádhipa) – siddha

56 Luňčaka (Lučika, Lučikapa) – siddha

57 Nirguna (Nirgunapa, Naguna) – siddha

58 Džajánandasiddha

59 Čaršatí (Čarpatí, Pačari, Pačaripa, Páčala)

60 Čampakasiddha

61 Višana (Bhikhana, Bhikšanapa, Dhikšana, Bhakana) – siddha

62 Bhali (Bhalipa, Télí, Télópa, Tailí, Tailópa, Dhilipa, Délipa) – siddha

63 Kumari (Kumara, Kumaripa, Kumbaripa, Kumbharipa, Kumbhakára) – siddha

64 Čárpati (Čarpati, Džavari, Čarbaripa, Čaparipa, Čavaripa, Čapalipa) – náth siddha

65 Manibhadrá (Ghahurí, Bhahurí) – jóginí siddhá

66 Mékhalájóginí siddhá

67 Kanakhalá (Kanakha, Mankhalá) – jóginí siddhá

68 Kalakala (Kalaka, Kalakama, Kilakilapa, Kilikili) – siddha

69 Kanthadi (Kanthapa, Kantapa, Pantali, Kantalipa, Kantálipa, Kanálipa, Kandipa) – siddha

70 Dhahuli (Dhahulipa, Dhaguli, Dhahuri, Dharuri, Daudí) – siddha

71 Udhali (Uddíja, Udhilipa, Ótili, Ódhali, Udhéli, Udhari) – siddha

72 Kapála (Kapálapa, Kapálipa) – kapáli siddha

73 Kilapa (Kirapálapa, Kirbala, Kirava, Kirapa, Kiraba, Kirabala) – siddha

74 Puškara (Pukara, Sugara, Ságara, Sakara, Saróruha, Sangári) – mahásiddha

75 Sarvabhakša (Sábhikša) – siddha

76 Nágabódhimahásiddha

77 Dárika (Dárikapa) – mahásiddha

78 Puttalí (Putuli, Putalipa, Sutali, Satapa, Purali, Tali) – siddha

79 Panaha (Pahana, Sanaka, Upanáhí, Upanahapáda) – siddha

80 Kókilá (Kókala, Kókilí, Kókilipa) – siddha

81 Ananga (Anangapa, Anangavadžra) – mahásiddha

82 Lakšmínkarájóginí mahásiddhá

83 Sámudra (Samuda, Samudrapa) – siddha

84 Bhalipá (Bjádi, Bjari, Bali, Pali, Bjáli, Vjálipa, Vjadi) – siddha

 

Genealogie 84 mahásiddhů. Z Dowmanova publikace.

Seznam osmdesáti čtyř siddhů byl objeven také na Jávě a byl publikován Van Manenem z Holandska. Tradice je velice populární i na jihu Indie.

Zkoumáním seznamu osmdesáti čtyř siddhů lze zjistit, že existují zvláštní seznamy obsahující jména mnoha buddhistických siddháčárjů působících v období okolo 10.–12. stol. n. l. Ze dříve uvedených důvodů se tady vyskytují jména nejuznávanějších náthů. Příležitostně se tradice osmdesáti čtyř siddhů zmiňuje v bengálské náthovské literatuře, santské a súfíjské literatuře a literatuře západní a severní Indie. Podle názoru některých učenců bylo číslo 84 spíše mystické než historické. Existuje totiž dostatek argumentů ubezpečujících o čistě mystickém původu tohoto čísla. Podstatná zmínka se nachází ve víře ádžíviků, podle kterých musí bytost projít 8 400 000 stupni, než dosáhne lidského stavu. V Maitrájaní-upanišadu se vyskytuje zmínka o 84 000 stavech zrození. V některých tantráchpuránách lze najít odkazy na 84 druhů jóni, tedy druhů zrození. Číslo buddhistických dhammakhand (tj. dharmaskandhy – jsou odvětvím nauky, druhu dharmy, respektive posvátného písma) je 84, nebo spíše 84 000. V pálijském textu Gandha-vansa je napsáno, že učenci, kteří budou psát komentáře nebo poznámky k pálijským textům obsahujícím 84 000 dhammakhand nebo zapříčiní, že někdo jiný bude takové práce psát, sklidí nesmírné zásluhy, rovnající se zásluhám získaným stavbou 84 000 svatyň, namalováním 84 000 obrázků buddhů nebo založením 84 000 klášterů. Dále bylo napsáno, že ten, kdo vytvoří slušnou sbírku Buddhových výroků nebo způsobí, že to udělá někdo jiný, a kdo bude opisovat nebo zapříčiní, že někdo jiný bude opisovat výroky Buddhy ve formě rukopisů, a kdo dá nebo zapříčiní, že někdo jiný dá materiál na přípravu takového rukopisu a jeho uchování, nahromadí si nesmírné ctnosti, rovnající se ctnostem získaným stavbou 84 000 svatyň či vybudováním 84 000 klášterů.

Prohlášení podobné povahy se našla také v pozdějších buddhistických textech. V pálijském textu Anágata-vansa se píše, že až se v důsledku slitování budoucí buddha Maitréja zřekne světa, bude ho následovat 84 000 přátel, příbuzných a princezen v doprovodu dalších 84 000 ve védách učených bráhmanů. Mystický původ čísla 84 se projevuje i ve skutečnosti, že počet obecně uznávaných jógických pozic (ásan), uváděných v jógických i tantrických textech, je 84. Občas je uváděno, že počet ásan je 84 000 000, protože počet evolučních úrovní bytostí je 84 000 000,8 z nichž je 84 význačných. Ve skutečnosti všechny tyto pozice dohromady nejsou popsány v žádném textu, pouze některé z nich jsou uváděny v jógické a tantrické literatuře. Lze si všimnout, že někdy se na růženci kánphata jóginů nachází 84 korálků. Ve Skanda-puráně se nachází podrobný popis 84 šiva-lingamů (Šivových falických symbolů) v 84 kapitolách. Tato fakta přesvědčují o mystickém původu čísla 84, což zdůvodňuje pochyby o historickém původu tradice 84 siddhů.

 

Štuk 84 siddhů kolem dokola mandalického stropu v Górakhnáthově klášteře Kadri math, Mangalúru. Foto Mirko Tikalsky, 2013.

Vedle tradice 84 siddhů existuje i tradice devíti náthů. V zasvěcovacích ceremoniích do řádu kánphata jóginů je určitým postojem uctívat 9 náthů a 84 siddhů. Ale dokonce ani v tradici devíti náthů nepanuje shoda v seznamech, a tak se o nich vyskytují všechny možné druhy mytických zpráv. V Šódašanitja-tantře, citované v Górakšasiddhánta-sangraze, se nachází zmínka o devíti náthovských jóginech, kázajících o tantrách v rozličných dobách. V Tantra-mahárnavě (citované ve stejném textu) se píše, že devět náthů sídlí v osmi směrech a uprostřed. Tito náthové jsou: Górakšanáth na východě, Džálandhara na severu, Nágárdžuna na jihu, Dattátréja na západě, Dévadatta na jihozápadě, Džada Bharata na severozápadě, Matsjéndranáth na jihovýchodě a Ádináth v centru (nátha pro severovýchod v originálním textu není uveden).

Za povšimnutí stojí, že šivaistická škola kápálika byla uvedena náthy a nauka této školy byla odhalena dvanácti jóginům. Jsou to Ádináth, Anádi, Kála, Vaikálika, Karála, Vikarála, Mahákála, Kálabhairavanáth, Vatuka, Bhútanáth, VíranáthŠríkantha. Navíc zakladatelů kultu (márga-pravartaka) podle Šábara-tantry (cit. v Górakšasiddhánta-sangraze) bylo také dvanáct: Nágárdžuna, Džada Bharata, Hariščandra, Satjanáth, Bhímanáth, Górakša, Čarpata, Avadja, Vairágja, Kanthádhárí, DžálandharaMalajárdžuna. V jiném seznamu, tzv. pandžábských legend, nacházíme následující jména devíti náthů: Górakšanáth, Matsjéndranáth, Čarpatanáth, Mangalanáth, Ghugónáth, Gópínáth, Pránanáth, SúratnáthČambanáth.

Věří se, že tito náthové jsou nesmrtelní polobozi a kazatelé sekty ve všech dobách a že pořád žijí v himálajské oblasti. Někdy jsou spatřováni jako strážci himálajských vrcholů.

 

V dalším seznamu (podle Briggse) jsou někteří náthové ztotožňováni s hinduistickými bohy:

 

1 AumkáraÁdináthem (Prvotní Pán, tj. Šiva)

2 ShélnáthKršnou nebo Rámačandrou

3 Santóšanáth/Santóknáth (Pán uspokojení) s Višnuem

4 AčalačambhunáthHanumánem nebo Lakšmanou

5 Gadžabali Gadžakanthanáth (Pán se sloní sílou a šíjí) s Ganéšou Gadžakarnou

6 Pradžánáth resp. UdaináthPárvatí

7 Májárúpí s Maččhéndranáthem

8 Gathépindé Ričajakari resp. Naranthar se Šambhuem (tj. Šiva)

9 Gjánsarúpé/Džňánasvarúpa resp. Purakh Siddh Čauraňdžvénáth resp. Puran Bhagat

 

Kitts (Census Berar, Report, 1881) sepsal dosti podobný seznam devíti náthů:

 

1 ÓmkárináthVišnu

2 SantóknáthVišnu

3 Gadžbóli/GadžánaHanumán

4 AčaléšvarGanpati (Ganapati, Ganéša)

5 UdajanáthSúrja (bůh Slunce)

6 Párvatí PrémMahádéó (Mahádéva, Šiva)

7 SanthanáthBrahmá

8 Gjánidží SiddhačévarangiDžagannáth

9 MájárúpíMatsja (Višnuova inkarnace v podobě ryby)

 

Górakša svarúpa navanátha jantra.“ Devět náthů (tj. navanátha) podle současné tradice Górakhnáthova kláštera v Kadri: (ve směru hodinových ručiček, prvý na 12 hod.) Kathaináth, Udajanáth, Maččhéndranáth, Ádináth, Górakšanáth, Čaurangínáth, Ačambhénáth, Santóšanáth, Satjanáth. Malba na zdi kláštera, Kadri, Mangalúru. Foto Mirko Tikalsky, 2013.

V textu Jógisampradájáviškrti se nachází zmínka o inkarnaci devíti Nárájanů ve formě devíti náthů. Tady byla ovšem hodně popuštěna uzda fantazii. Říká se, že na konci dváparajugy byla země těžká od hříchu, což přitáhlo pozornost svrchovaného Mahádévy. Ze soucitu poslal mudrce Náradu do Badarikášramu, kde devět Nárnjanů – synů Ršabharádži: Kavinárájana, Karabhádžana Ná, Antaríkša Ná, Prabuddha , Avirhótri Ná, Pippalájana Ná, Čamasa Ná, Hari , Drumila – diskutovalo o sebepoznání. Nárada důvěrně sdělil Nárájanům vůli Pána, který chtěl, aby sestoupili dolů na svět a hlásali lidem tajemství jógy a umožnili tím jejich vysvobození. Načež Nárájanové odešli do Vaikunthy pro Višnuovu radu ohledně Šivovy vůle. Višnu šel ve společnosti Nárájanů na Kailásu, kde obdržel instrukce od Pána. Podle nich se potom devět Nárájanů inkarnovalo ve formě devíti náthů: Masjéndra, Górakša, Gahini, Džváléndra (Džálandhari), Kárinapá, Čarpata, Révana, BhartrGópičandra. Bylo domluveno, že Matsjéndra bude zasvěcen samotným Šivou/Ádináthem, Górakša, ČarpatiRévana Matsjéndrou, Gahini Górakšou, Džváléndra Šivou/Ádináthem, Kárinapá, BhartrGópičandra Džváléndrou.

V této souvislosti stojí za povšimnutí maráthská (máráthi) tradice náthovských guruů. Podle tradice vedoucí k Bahiná Báí (1700 n. l.), když Ádináth (Šiva) poučoval Párvatí (Umá, Šakti) o józe, Matsjéndra tuto nauku potají vyslechl. Matsjéndra potom učil Górakhnátha, ten Gahiniho. Gahini nauku předal Nivrttináthovi, ten Džňánéšvarovi, ten Saččidánandovi, ten Višvambharovi, ten Rághavovi (Čaitanja), ten Kéšavačaitanjovi a ten Bávádžičaitanjovi. Jeho žákem v předávání nauky byl Tókóbá (Tukáráma) a Tókóbá dále nauku předal Bahiná Báí.

Seznamy devíti náthů se nacházejí také v literatuře santských (santa) básníků. Z předchozího lze snadno poznat, že stejně jako nebylo možné považovat seznam 84 siddhů za historicky důležitý, nelze za historicky významné považovat ani tyto posloupnosti náthovských guruů.

Na základě zpráv nalezených v Bengálsku byli „přímými“ žáky Ádinátha (tj. Šivy) Mínanáth/Matsjéndranáth (dvě bytosti považované podle bengálské tradice za identické) a Džálandharípá (známý spíše pod jménem Hádiphá, Hádipá nebo Hádisiddhá). Górakhnáth byl přímým žákem Mínanátha a královna Majanámatí (Gópíčándova matka) byla žákyní Górakhnáthovou. Kánhupá/Kánupá byl žákem Džálandharípovým resp. Hádiphovým, který do jógického řádu zasvětil také krále Gópíčánda. Kánupovým žákem byl Báil Bhádái.

Mnoho náthovských siddhů je zmiňováno také v dharmamangalové literatuře. Sahadéva Čakravartí smíchal legendy náthovské a dharmovské literatury. V mnoha jiných textech dharmamangalové literatury nacházíme význačné náthovské siddhy a jiné mudrce sestupovat na zemi spolu s různými bohy u příležitosti jistých rituálních a obětních ceremonií. V Dharmapúdžavidháně nacházíme obyčej uctívání mnoha náthovských siddhů spolu s některými bohy a bohyněmi kultu Dharmy. Nejvýznamnějšími jmény legend náthovské literatury jsou (1) Mínanáth, (2) Górakhnáth, (3) Džálandharípá, (4) Kánupá, (5) Mainámatí (Majanámatí) a (6) Gópíčánd. Vzniklo mnoho legend a mýtů okolo jmen těchto osobností v Nepálu, Tibetu, Bengálsku a v mnohých jiných indických provinciích.1. G. W. Briggs, Goraknāth and the Kānphaṭa Yogīs, MLBD reprint, 1989; Haṭha(yoga)-pradīpikā; Keith Dowman, Masters of Mahāmudrā, SUNY, 1985.

2. Určitou přesnost bez studia samotných textů lze docílit pouze u sanskrtských či ze sanskrtu odvozených jmen. Nářeční varianty jmen často zkracují či prodlužují nějakou samohlásku, pozměňují souhlásky nebo přidávají aspiraci („h“). Ke jménům se nejčastěji přidružují přídomky pa/pá/páda nebo náth. Dasgupta nebo jeho knižní vydavatel je v pravopisu jmen občas nepřesný. Ani Dowman však není bez chyb: např. jméno 25. siddhy podle mě nesprávně uvádí jako Dukhaṅdhi/Dvikhaṅdi, aniž by se pozastavil nad tím, že v sanskrtu po „ṅ“ nemůže následovat „d“ – jméno („kdo ze dvou činí jedno – kdo sjednocuje dualitu“), jak ho překládá, se jasně odvozuje ze slov dvi+khaṇḍa. Podobný nepřirozený pravopis vidíme u Dowmana i u několika dalších siddhů. Je ovšem možné, že samotné texty uvádějí jména s takovým pravopisem a/nebo že se jedná o převod z tibetských zdrojů.

3. Pozn. Rasa Ravi (2016): Tučným písmem zde upozorňuji na odlišnosti mezi Dasguptou a mou redakcí. Verše v sanskrtu: šrí ádináthamatsjéndrašábaránandabhairaváh | čaurangímínagórakšavirúpákšabiléšajáh ||5|| manthánó bhairavó jógí siddhirbuddhašča kanthadih | kórantakah suránandah siddhapádašča čarpatih ||6|| kánérí púdžjapádašča nitjanáthó niraňdžanah | kapálí bindunáthašča kákačandíšvaráhvajah ||7|| allámah prabhudévašča ghódáčólí ča tintinih | bhánukí náradévašča khandah kápálikastathá ||8|| itjadajó mahásiddhá hathajógaprabhávatah | khandajitvá káladandam brahmándé vičaranti té ||9||. Správně „dekódovat“ jména z dlouhých kompozitních výrazů sanskrtu není jednoduché. Například Šábaránandabhairava by mohl značit jednoho člověka, dva (ŠábaraÁnandabhairava nebo Šábaránanda a Bhairava) nebo i tři (Šábara, Ánanda a Bhairava). Pokud jména nedokážeme porovnat z jiných zdrojů (což v tomto případě mámě štěstí, že můžeme), výsledek může být nejistý. Rád bych zde ještě upozornil, že v jednotlivých manuskriptech Hatha(jóga)-pradípiky znění veršů (a tudíž i jmen) je trošku odlišné. Viz pracně setříděné poznámky pod čarou k editovanému sanskrtskému textu: Swami Digambarji and R. G. Kokaje, Haṭhapradīpikā of Svātmārāma, Lonavla, 1970.

4. Pozn. Rasa Ravi: Toto jméno Dasgupta vynechal.

5. Pozn. Rasa Ravi: Dasgupta zde (mezi 25 a 26) uvádí další jméno: „Ahvaja (Maja?)“. Téměř jistě se však nejedná o samostatné jméno, protože samotné slovo áhvaja znamená „jméno, pojmenování“. (2016:) Je tudíž použito jen jako dodatek k předcházejícímu jménu nejspíše z důvodu docílení správného počtu slabik metrického verše. Slůvko áhvajah navíc upřesňuje kompozitní výraz kákačandíšvaráhvajah, že má být chápán v jednotném čísle, tedy že nevyjadřuje dvě jména KákaČandíšvara.

6. Pozn. Rasa Ravi (2016): Dasgupta uvádí Khandakápálika jako jméno jednoho člověka. Digambarji a Kokaje v poznámkách pod čarou potvrzují jedno takové variantní čtení z manuskriptů. Na základě důvěryhodnějších manuskriptů se ale přiklání, že se jedná o dvě jména: (32) Khanda a (33) Kápálika.

7. Pozn. Rasa Ravi: Následující seznam je doplněn o varianty jmen podle Dowmanova publikace.

8. Górakša-paddhati (8. verš), Górakša-sanhitá (7. verš), Ghéranda-sanhitá (2. 1–2) atd.