SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Triputástótram – Píseň Matce tří synů

– PdT11 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Spočívám v srdci předobrého učitele,
který je samo Nejvyšší Světlo.
Když sedí se svou milovanou Šakti
v tisíciplátečném lotosu
je velmi, velmi vznešený.
A jeho obličej se podobá měsíci
plnému laskavé milosti.
Pohybem ruky zahání strach a plní přání.
Kdo recituje prvotní slabiku šrím zlaté barvy,
spatří Tě jako Lakšmí,
dosáhne štěstí a bohatství.

Ó Matko! Kdo se vnoří do Tvé druhé slabiky hrím,
uctěné zástupem dévů,
získá všechnu hojnost světa.

Nejlepší z mužů, kdo meditují o slabice klím,
zářivé jak Slunce,
okouzlí tři světy
a jejich moc se stane vládou Indrovou.
Ó milovaná sestro toho, jenž zničil boha lásky!
Kdo třikrát přebírá v mysli
podoby Tvého těla
a recituje tři posvátné slabiky,
ten zanechá své nepřátele bez hlesu.
Lakšmí požehná jeho domu
a ženy jak kouzlem omámeny
se k němu seběhnou.

Nejvyšší Božstvo řeči mu
do úst vloží verše i prózu,
divoká zvěř mu neublíží
a sami bohové se mu budou klanět.
Jeho nohy se stanou korunou králů,
tajné moci nástrojem jeho rukou
a zlomyslné hvězdy
minou jeho cesty bez povšimnutí.

Nechť adept medituje
nad osmiplátečným lotosem uctívání,
jenž obývá trůn vykládaný drahokamy,
postavený na oltáři v síni paláce klenotů,
vprostřed háje nadpozemských stromů.

Ať medituje nad dvěma anděly v lotosu
a samotnou Bohyní takto:
Její záře je jako rozpuštěné zlato.
Má náušnice jak ohnivá kola,
Tříoká, překrásné šíje,
obličej podobný měsíci v úplňku,
shýbá se pod vahou svých ňader.

V mnoha rukou zdobených
diamanty, safíry a rubíny
drží dva lotosy, laso, luk,
zlatou dýku a květinové šípy.
Její tělo je posázeno drahokamy,
útlé v pase, obepjaté pásem
s ornamentem měsíce.

Její lotosové nohy se třpytí vzácnými náramky,
korunované, uctívané jsou a vznešené,
držící dvě bílé jačí oháňky,
zrcadlo, klenotnici a nádobu na vonný kafr.
Je Stvořitelkou tří světů,
ničící bolesti všehomíra,
Ničitelka a vládkyně světa
plná blaženosti.

Jest ona polovinou písmene „ha“,
z nějž povstala třínásobná slabika,
Trojmocná Šakti.
K ní se skláním.
Adept, který se dlouho nořil
do jejího obrazu,
volal Ji z celého srdce
a s velikou oddaností jí obětoval
květy svého rozjímání,
dosáhne čtvero ctností,
i kdyby jeho síly byly pramalé.

Kdokoli uctíval
Lakšmí a Višnua, Párvatí, Šivu, Bohyni noci
a boha lásky spolu s šesti následníky Bohyně,
kdokoli recituje posvátnou mantru Tvého obrazu,
stává se mezi lidmi Králem.
Kdo uctíval vzácný lotos a lasturu,
jenž jsou branami dvou stran lotosu,
strážkyně těch bran,
strážce směrů a jejich zbraně,
ten obdrží osm mocí Pána Šivy,
i kdyby byl nejhanebnějším na světě.

Ty jsi Země, Počátek, Stvořitelka světa.
Jsi Voda, jeho ochránkyně v podobě Višnua.
Jsi Oheň, ničitelka světa v podobě Rudry.
Jsi Vzduchem světů, jeho šesti nebeskými ctnostmi.
Tys Ta prvotní a blahodárná,
choť Šambhuova, útočiště moudrých.
Kdo je ta síla, procházející
otvorem na vrcholu hlavy?
Jsi oporou všech bytostí,
sama zůstáváš bez opory.

Nejčistší Jsoucno éterického Bytí!
Ó Bhavání! Smiluj se nade mnou!
Pokořila jsi pýchu mudrců,
když vnořilas je do oceánu světa.
Jsi jediná moudrost, blaženost a světlo Prazákladu.
Jak bych Tě mohl znát?
Ó Bhavání, smiluj se nade mnou!

Ó Bhavání! Prý i nevědomec,
který rozjímá o Tvé podobě
a recituje Tvoji mantru deset tisíckrát,
získá mistrovství v umění poezie
a v těch nejobtížnějších dovednostech,
jež jsou známy třem světům.
Ó Bhavání! Smiluj se nade mnou!

Jsi oporou všemu i vlastní oporou.
Prostupuješ světy.
Tvé tělo je vesmírem, který přesahuješ.
Jsi existence a její negace.
Ó Bhavání, Božská Matko!
Smiluj se nade mnou!

Jsi základní částicí a všudypřítomným Jsoucnem.
Jsi vším a ještě více.
Žádná chvála Tě nemůže ocenit.
A přece Tvé dobrodiní mě nutí zpívat.
Ó Bhavání! Smiluj se nade mnou!
Pro toho, kdo předčítá tuto nejtajnější z písní
ráno, v poledne a večer,
není nic nedosažitelné
ve třech mírách světa.
Dosáhne jednoty s Tvou přirozeností,
Ó Bhavání! Smiluj se nade mnou!