SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Tantróktam Déví súktam – Zpěv chvály Velké Matce

– PdT12 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Pozdravy Božské Matce, Velké Matce.
Zdravíme bez ustání Prvotní Prapříčinu,
Moc ochrannou a milosrdnou.
Z celého srdce budiž pozdravena.

Pozdravy Matce věčné a obávané,
vtělení krásy a vesmírné opory.
Zdravíme bez ustání Ji,
Měsíci podobnou i měsíčnímu svitu,
pramen blaženosti.

Skláníme se k ní, Ona jest bohatství,
činy vítězné a dobrodějné.
Poklony souputnici Šivy,
která je štěstím i prohrou králů.

Zdravíme Durgu zas a znova,
Ona nás přenese přes oceán zkoušek,
Ona je esence a původce všech dění,
rozlišující moudrost v těle kouřovém,
v těle tmavomodrém.

Skláníme se k Ní, která se mění v okamžiku
z podoby nejněžnější v tvář strašlivou.
Tisíckrát budiž pozdravena opora světů,
Matka Bohyně.

Pozdravy Božské Matce, kouzlu Nárájany,
neporazitelné Moci, jež prostupuje všechny věci.
Ať je pozdravena, mnohokráte
a ještě jednou, ať je pozdravena.

Zdravíme Matku Bohyni,
která je známa jako vědomí všech bytostí.
Ať je pozdravena, mnohokráte
a ještě jednou, ať je pozdravena.

Zdravíme Velkou Matku,
která v podobě nejčistšího rozumu
přebývá ve všech bytostech.
Budiž pozdravena, tisíckrát a jednou
zdravíme Velkou Matku.

Pozdravy Božské Matce,
která přebývá v srdci všech bytostí
jako mocná síla života.
Ať je pozdravena bez ustání,
ať pozdravy k ní plynou,
ať je pozdravena.

Pozdravy Velké Matce,
která v podobě odpuštění
má svoje sídlo v srdci bytostí.
Ať je pozdravena,
věčně pozdravena Božská Matka.

Zdravíme Matku Bohyni,
která v podobě velkého míru
přebývá ve všech bytostech.
Ať je pozdravena, kéž je pozdravena,
navždy pozdravena.

Skláníme se k Velké Matce,
vtělení víry, jež sídlí ve všech bytostech.
Znovu a znovu se k ní skláníme,
bez ustání zdravíme Božskou Matku.

Pozdravy Matce Bohyni,
Matce vší krásy,
jež dala zrození všem živým bytostem.
Zdravíme ji na tisíckrát,
ať je pozdravena naše Matka.

Skláníme se k ní, Božské Matce,
v podobě šťastných dnů přebývající
ve všech bytostech.
Zdravíme ji stále znovu,
zdravíme Velkou Matku.

Pozdravy Božské Matce, oceánu soucítění,
jenž zaplavuje srdce všech bytostí.
Budiž pozdravena, mnohokrát pozdravena,
zdravíme Velkou Matku.

Kéž je pozdravena Velká Matka,
kdož v podobě uspokojení nachází domov
ve všech bytostech.
Ať je pozdravena, mnohokrát pozdravena,
zdravíme ji z celého srdce.

Pozdravy Matce Bohyni,
která přebývá v podobě mateřského lůna
ve všech bytostech.
Budiž pozdravena, znovu a znovu,
budiž pozdravena.

Zdravíme Božskou Matku,
která dlí nad smysly,
obývá všechno živé
a prostupuje veškerenstvem.
Ať je pozdravena tisícerými ústy.

Pozdravy Božské Matce,
která vzlíná nad všechny světy
a přebývá ve věčnosti v podobě vědomí.
Pozdravy Velké Matce,
pozdravy stálé a nevyčerpatelné posíláme.