SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Kálabhairaváštakam – Zpěv temnému Ochránci

– PdT14 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
jehož posvátné lotosové nohy
jsou omývány slzami Krále bohů.
On jest nejvyšší soucítění,
jeho posvátná nit je spletená z hadích těl.
Na jeho čele září měsíc.
Do oblohy oděného jej uctívá
božský pěvec Nárada a srdce všech jóginů.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
planoucího světlem miliónu sluncí.
Našeho spasitele na velké cestě přes oceán světa,
Pána s modrým hrdlem a třema očima,
lotosovýma očima, toho,
jenž plní všechna přání a vítězí nad smrtí,
Nepomíjející Jsoucno.
On drží v rukou růženec z lidských kostí a trojzubec.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
Příčinu všech příčin.
Držícího v rukou trojzubec, sekeru, laso a hůl,
černého těla, prvního ze všech bohů,
nepomíjejícího, neproměnného.
Pána mocného a strašlivého,
který tak překrásně tančí.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
krásného a velikého,
dárce vší radosti i vysvobození,
kdož miluje a směje se na své oddané,
jehož tělo je celým světem
a kolem pasu mu zvoní tisíce rolniček,
zlatých a kouzelných.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
ochránce mostu dharmy,
ničitele cesty adharmy,
osvoboditele z pout karmy,
všudypřítomného dárce dobrodiní,
jehož zlaté tělo zdobí prstence hadů.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
jehož nohy se lesknou jako drahokamy.
Neměnné, věčné Božstvo,
Jediné bez mrknutí oka.
Ničitele pýchy, jenž osvobozuje
z hladových čelistí Pána smrti.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
jehož hlasitý smích rozbíjí
skořápky mnoha vajec zrozených v lotosu.
Nejsilnějšího vládce,
jehož pohled trhá pavučinu hříchu.
Dárce osmi tajných mocí,
ověnčeného klubkem hadích těl.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.

Uctívám Kálabhairavu, Pána města Káší,
zachránce všech, dárce velké slávy,
všeprostupující Bytí,
jenž očišťuje od hříchu i ctnosti lid města Káší.
Pradávný Pán světů,
je moudrý v moudrosti všech ctnostných.
Kášikápurádhinátha kálabhairavam bhadžé.