SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Pará púdžá – Nejvyšší obřad uctívání

– PdT17 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Jak by púdžá mohla být věnována
této nerozlišené Celistvosti,
Jsoucnu, Poznání, Vědomí, Blaženosti,
prosté proměn mysli,
jediné a nedílné.

Jak by kdo mohl přivolat Jeho,
kdo jest vším!
Jak by mu mohl nabídnout místo k sezení,
když v něm všechno je usazeno!
Jak nabízet vodu k omytí
nohou a rukou
Nejvyšší Čistotě!

Co je posvátnou koupelí
pro Průzračnost samu,
co oděvem pro něj,
jehož tělem je vesmír!
Jak mluvit o posvátné šňůře,
nemá-li kastu ani pohlaví!

Jak bychom jej mohli pomazat
sladce vonícím santálem,
když na něm nic nedrží!
Co jsou vonné květy pro toho,
kdo nemá pachu!
Nabízet ozdoby Prostému všech znaků!
Zdobit beztvaré Jsoucno!

Proč nabízet kadidlo a vonné substance,
nezná-li poskvrny!
Tomu, kdo osvětluje vše, obětovat světla!
Vždy nasycenému Bytí,
jež dlí ve věčné blaženosti, nabízet jídlo!
Jaký význam by mělo obětování betelových listů,
když je zdrojem radosti pro celé universum,
jeho tvarem je vědomí,
kdož osvětluje Slunce a Měsíc.

Jak s úctou obcházet nekonečné!
Jak padat k nohám Nejvyšší Jednotě!
Kdo může vyslovit verš chvály,
když samy védy o něm nedokáží říci ani slovo.

Jak obětovat éterické pocty Nejvyšší Zářnosti,
vždy ctnostné!
Jak se modlit za návrat toho,
kdo je vždy vně i uvnitř!

Tak by měli znalci brahmanu
provádět tuto pará púdžu,
osvobozené uctívání Nejvyššího,
za všech časů, s myslí v jediném bodě.

Ó Pane, Jsi átman.
Tvá žena Párvatí je Poznání.
Tví následníci jsou silou života.
Chrám je Tvé tělo,
Tvé smyslové vjemy jsou uctíváním,
samádhi spánkem beze snů,
Tvůj pohyb posvátnou poutí,
promluvíš-li, zní chvály.
Má karma, Ó Pane,
je Tvým uctíváním.