SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Násadíja súktam – Píseň stvoření (Rgvéda 10.129)

– PdT18 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Poté nebylo Bytí ani Nebytí,
nebylo prostoru ani ducha.
Co bylo příkrovem a kde?
Čí bylo požehnání?
Byla tu voda, hluboká a bezedná?

Pak nebylo smrti ani nesmrtelnosti,
ani znamení dne a noci.
Ten jediný bezdechý dýchal sám sebou.
Nic vyššího tu nebylo.

Před počátkem byla tma ukrytá ve tmě,
vše toto byla nepoznaná voda.
To, jenž objímalo, pokryté prázdnem,
se projevilo silou vší snahy.

Na počátku vyrostla touha,
jež byla prvním semenem mysli.
Mudrci hledající v srdcích
rozeznali spojení Skutečného s Neskutečným.

Paprsky téhož pronikly skrz naskrz,
nahoru a dolů.
Byli tu nositelé semene a veliké věci,
byla tu moc zezdola
a impulz shůry.
Kdo vpravdě ví?
Kdo může říci, z čeho toto povstalo,
z čeho to bylo utvářeno?
Bohové přišli až po stvoření,
a tak kdo ví, z čeho vzešlo.

To, z čeho toto stvoření povstalo,
je mu oporou anebo není?
Ten, kdo je dohlížitelem v nejvyšším nebi,
zajisté to ví
a možná že ne.