SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Puruša súktam – Zpěv Vesmírného Bytí (Rgvéda 10.90)

– PdT19 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Tisícihlavá je Vesmírná Bytost.
Má tisíc očí a tisíc nohou.
Proniká základem veškerenstva
a její sídlo nepřesahuje deset palců.

Vesmírná Bytost je tímto vším,
co se naplnilo a co se naplní.
Vládce nesmrtelnosti se ukazuje
jako by vzrůstal pojídáním.

Je samou esencí jídla.
Nekonečně větší nežli vesmír,
v něm oslavena je Vesmírná Bytost.
Všechny bytosti jsou jedinou nohou.
Tři nohy září v nesmrtelnosti.

Tři nohy jsou světlem Vesmírné Bytosti
a jediná noha se znovu objevuje.
Proniká přítomností jako touha.
Je proměnou tvarů neměnné hmoty.

Z něj se zrodily světy.
Světy jsou tělem Vesmírné Bytosti.
Nekonečně povznesené stvořilo
bytosti nebeské, zvířata, lidi a zemi.

Nebešťané obětovali v žáru ohně
ku potěše Vesmírné Bytosti.
Jaro bylo úlitbou, léto palným dřevem,
podzim vrcholnou obětí.

Sedm rytmů tvoří hranici,
jedenadvacet pravidel, smolných dřev.
Bohové k obětnímu oltáři
přivázali samu Nejvyšší Pravdu.

Přivolali toho, jenž předcházel obětem.
Vesmírnou Bytost usadili na posvátné trávy.
Tak si bohové a mudrci podali ruce
v záři obětování.

Když obětovali vše,
z ohnivého oltáře se vynořilo posvátné mléko.
Pak vzešli létající ptáci,
zvířata divoká a krotká.

Když obětovali vše,
z ohnivého oltáře se zrodil rk a sáman.
Pak vzešly různé rytmy
a z nich se zrodil jadžus.

Z něj povstali koně
a zvířata s dvěma řadami zubů.
Z nich krávy, kozy a ovce.
Z velké vesmírné oběti.

Na kolik částí rozdělili Vesmírnou Bytost,
když ji přikládali v obětní oheň?
Jaký je její obličej? Jaké jsou ruce?
Jaká její stehna a nohy?

Kněží se vynořili z jejích úst,
paže učinily válečníky.
Ze stehen povstali obchodníci.
Z nohou se zrodili služebníci.

Z mysli se vynořil Měsíc
a Slunce z jejích očí.
Z úst vládce nebes a Pán ohně,
z jejího dechu Pán větru zrodil se.

Obloha povstala z pupku.
Světelné pláně vyzářily z hlavy.
Země z nohou, Směry z uší.
Tak z jejího těla byly zjeveny světy.

Védy jsou slávou Vesmírné Bytosti.
Sluneční rod je předal beze zbytku.
Rozum všech bytostí ji hledá
a tvoří jména, aby ji oslavil.

Dříve než je rozdělena a zadržena esence,
Jejím domovem je původní poznání,
Vládce světů.
Kdo jej pozná, stává se nesmrtelným,
neboť v poznání není jiné cesty.

Tak bohové uctívali Bytí v oběti
a jejich způsob se stal zákonem života.
Kdo se takto noří do Vesmírné Oběti,
je veden do nejvyššího nebe,
v němž dlí bohové a vznešené duše.