SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Gangáštakam – Píseň pro Gangu

– PdT3 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Ach Gango božská, Gango rozpustilá,
kdož vodopády své jsi v loknách Šivy skryla,
abys mu k nohám padla vzápětí.
Jediná kapka budiž obětí
do klína krásné hříšné konkubíny.
Čí je ta krása? Čí je hřích?
Vždyť smazány jsou tisíceré viny
a láska vzplála v pochodních.
 
Ach Gango, vezmi skutky mé
a nes je po nebeské cestě.
Pak se jak Ty rozeběhnu lehčeji nežli vítr.
Kéž se rozplyne
temnota světa ve vodách Tvých.
Posvátná hora září tiše.
V klíně Tvém světlo bohů dýše
a láska vzplála v pochodních.
 
Ach Gango, vidím jako v snách:
Na březích Tvých si sloni hrají
a z chrámů těl jim vylétají
roje včel.
Květy na vlnách tak sladce
po šafránu voní.
Když Slunce k západu se kloní,
když s ránem světlo přináší,
Tvé břehy v noci nezháší.
Tvá láska plane jako ve dne.
Ó Matko, srdce nedohledné!
 
Ach Gango, první z božích dcer,
úlitbo panenského jasu!
Tvá cesta vede na sever,
kdo může opsat skrytou krásu?
 
Tys živá voda stvoření,
vládkyně rozumu i citu.
Had touhy, vůně blahobytu
v Tvém náručí se promění.
Ach Gango mocná, vítězná!
Pokořeny jsou strachy světa.
Prozradíš-li mi, kdo Tě zná?
Kdo Tobě zpívá, čarovná?
Královno nebes, k zemi slétáš.
 
Není již cesty zmatené pro něj,
kdo v Tobě nohy smočil.
Do hlubin Tvých bych rázem skočil,
srdce Tvou krásou zmámené.
Hudba sfér nářku podobá se,
když slyším vod Tvých svatý tón.
Snad utone-li v nadsmyslné kráse
má duše opustivší shon,
v přátelství věčném s Tvými břehy,
v díkůvzdání a objetí,
překročí dávné časoběhy
a do světla se rozletí.
 
Strašlivá, mocná záře vlno!
Milosrdenství sešli dětem svým.
Kéž v plod dozraje lásky zrno,
kéž v jasu Tvém se utopím.
Pán nebes tančí s Tvými vlasy,
Ty jeho srdce opletla jsi
jak nevěsta ducha pentlemi.
 
Znám podobu Tvou na zemi
však domovem v světech nad hvězdami,
jsi vodu živou přinesla mi
a utišila srdce žal.
O více už bych nežádal.
Ó Matko nebes, hvězdo čistá!
Kéž ve Tvém klíně najde místa
všech bytostí pláč i smích.
Kéž omyty jsou nohy dětí
a láska vzplane v pochodních.