SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Šrí Lakšmístótram – Píseň Lotosové Bohyni

– PdT5 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Ó Lotosová Bohyně, lásko Višnuova!
Pod záhyby Tvých řas se nekonečno schová.
Tři světy nezemské leží Ti u nohou.
Ó Paní vznešená, jsi zemí i oblohou
i nejvyšším nebem.
Já v lásce milé své spatřuji Tebe.
Na oltář krásy pokládám
Tvých dvanáctero jmen.
A více sobě nežádám,
než Tebou býti zřen.

Íšvarí, volám, Paní světů!
Vládkyně vesmírného bytí!
Kéž píseň má se větru chytí,
kéž cestou je Tvému hvězdoletu!

Kamalo sladká, touhy džbáne,
já žízním v Tobě opilý.
Blázen je, kdo opájí se ránem,
když medovinu dolili.

Ach Matko Lakšmí, Tvoje záře
mne oslepila docela.
Z dnů nebeského kalendáře
dalas mi perly udělat.

Démoni, duchové a běsi volají:
Bhútí, všemocná!
Tvoje jsou močály i lesy
i naše duše nemocná.
Milenkou zve Tě nebes Pán,
Hariprijá, prý sladce šeptá,
přichází k Tobě nežádán,
omámen krásou, víc se neptá.

Jak z temnot ke světlu se zdvíháš,
Jsi Padmá, lotos přečistý.
Slunce duch plá Ti na listy,
v květu Tvé lásky lesk perleti se míhá.

Lotosem zván jest i Tvůj klín,
Tvůj domov, moje Padmálajá,
Matka i Sestra, Píseň najád,
hlubina moře, dotek mlhovin.

Svou vlastní silou zrozená,
Sampati mocná, stojíš tiše.
Tvé kroky živý neuslyšel.
Jsi věčná záře bez jména.

Rychlejší větru, Matko proměn!
Nezachytím Tě zrakem svým.
Čalá, Ty bohům utekla jsi,
a já Tě nikdy nespatřím.

Šrí Déví, svátosti Tvých nohou
snad písně ptáků opsat mohou.
Snad sdílíš v nich svět nad oblohou.

V líbezné vůni lotosové
udílíš svoje požehnání.
Kéž s Tebou kráčí naši dnové,
Ó Padmaháriní, má Paní.

Strážkyně tisícera bran,
Učaitri, ochránkyně nebe!
Přistoupit chtěl bych bez zábran
a čistým srdcem spatřit Tebe.