SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Táráštakam – Zpěv pro Matku Táru

– PdT6 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Ó Matko, Déví Nílasarasvatí, Táro,
toužím se k Tobě utéci.
Těm, kdo Tě uctívají,
dáváš bohatství a hojnost.
Stojíš na Šivovi, pravou nohou
na jeho hrudi a levou na jeho stehně.
Jsi věčná s tváří usměvavou, podobnou lotosu.
A tři rozkvetlé lotosy jsou Tvé oči.
V rukou držíš dýku, lebku, lotos a meč.

Jsi Bohyně vládnoucí řeči.
Jsi strom, jenž plní všechna přání.
Jsi dárkyně všech tajných sil
a umění prózy, ba i poezie.
Jsou tři Tvé oči jako by byly modrými lotosy.
Jsi oceán laskavosti a soucítění.
Modlím se k Tobě, abys seslala
svou milost v nektaru blaženosti.
Jsi Šarbhá, sestra Šivy.

Prosím, odstraň moje strachy.
Hrdá Paní, skvostný je Tvůj háv,
září hadími náramky.
Jsi oděná v tygří kůži
a Tvůj pas zdobí zvuk tisíce zvonků.
Držíš hlavy dvou démonů,
právě odseknuté mečem, zbrocené krví.
Tvůj pas je věnčen hlavami démonů.
Tak jsi překrásná, Ó Nejobávanější.

Ó Déví Táro, těžko přístupná,
utíkám se k Tobě.
Jsi krásná v podobě okouzlující, plná lásky.
Jsi bindu i půlměsíc,
v němž ukrývá se hrím a phat.
Jsi sama Mantra a ochránkyně všech.
Jsou tři těla Tvá – zjevné, jemné a Nejvyšší.
Jsi nad moudrostí véd.

Službou Tvým lotosovým nohám
dosahují lidé dobrých skutků
a jednoty s Tebou, Ó Bohyně.
Ó Paraméšvarí, jsi družka Nejvyššího,
který jest Brahmá, Višnu a Tříoký.
Ó Matko, je skutečně nevědomý,
kdo by neuctíval Tvé lotosové nohy,
a sloužil bohům, Indrovi
a jiným bytostem,
které se samy topí v oceánu samsáry!

Ó Matko, ti z bohů, kteří korunují
své hlavy prachem z Tvých lotosových nohou,
jsou připraveni svést bitvy a zvítězit nad nepřáteli.
Neboť je bezpochyby chrání Tvůj klín.
Ale jejich nepřátelé,
kteří vysílají před sebou vzdornou výzvu:
„Jsem déva a nikdo na světě mi není roven“,
ti prchnou a zemřou tak, jak je jim souzeno.

Duchové a hladové duše, děsi a běsi,
démoni všech rodů, zlotřilci a strašidla,
sám Pán hadů, strašlivé divoženky,
draví ptáci, tygři a jiná divá stvoření
úprkem odlétají při pouhé
vzpomínce na Tvé jméno.
Jsou zbavena vší síly konat zlo.

Kdo slouží Tvým lotosovým nohám,
tomu se dostane všech tajných sil.
Předčí i vládce slov.
Obdrží krásu boha lásky.
Dokáže okouzlit a znehybnit
stáda slonů uprostřed bitevního pole,
zastavit tok řeky.
Božská síla a hojnost jsou v jeho rukách.

Kdokoli čte tento osminásobný hymnus
pro Matku Táru s čistou a ovládnutou myslí
ráno, v poledne a večer,
tomu je dána moc psát ve verši
či v próze učení svatých písem,
nepomíjející štěstí,
radost a naplnění všech tužeb,
sláva, krása a bohatství,
láska všech lidí
a konečné vysvobození.