SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Bhairavístótram – Píseň Strašlivé Ochránkyni

– PdT7 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Budu se k Tobě modlit, Ó Trojjediná,
abych dosáhl ovoce svých tužeb.
V této písni se člověk přibližuje Lakšmí,
uctívané bohy.

Počátkem světa jsi,
kdož sama počátku nemáš.
Obdařená stovkami oslavných básní
a přece: Brahmá, Višnu,
ani Mahéšvara Tě nepoznají.
A tak uctíváme Tvá ňadra, Matko Písem,
jež září vůní šafránu.

Ó, Trojjediná, skláníme se.
Tvé tělo září světlem tisíce vycházejících sluncí.
Ve dvou rukou Tvých je Kniha života
a růženec z rudrakši.
Třema rukama děláš gesta,
jež plní přání a rozhání mračna strachu.
Tvoji lotosovou tvář zdobí tři lotosové oči.
Na krku se Ti třpytí náhrdelník z nejjasnějších perel.

Ó Matko, jak by mohli ti nevědomí znát
Tvou podobu skrytou v rumělce?
Vždyť jejich mysl je tak neklidná
a těká v pochybnosti,
zavaleni vahou Tvých ňader
budou hledat své dobré skutky
zapsané v minulých zrozeních.

Ó Bhavání, mudrci popisují Tvá těla.
Tvé nejjemnější podoby jsou ve verších,
slyšel jsem, jak Tě nazývali Bohyní slov
a kořenem všech světů.
Ale my Tě nevidíme jinak,
než jako oceán milosti,
který nelze přeplout.

Jsi uctívána v srdcích jako Tříoká,
zdobená srpkem měsíce.
Jsi bílá jak podzimní měsíc,
padesát písmen kane z jeho tváře.
V rukou máš knihu, růženec,
nádobu plnou nektaru a gesto poznání.

Ó Trojjediná, jsi Šambhu spojen s Párvatí.
Višnua objímá Kamalá,
když Brahmá se právě zrodil z lotosu,
a zase jsi Bohyní vládnoucí slovům.
Jsi energie všech takových proměn.

Poznal jsem Tě ve čtyřech tvarech zvuku:
všechny se zrodily ze semene.
Kéž na Tebe nikdy nezapomene mé srdce!
Nejvyšší Božstvo jsoucnosti a vědomí,
jež vlastním hrdlem vyslovuje
tón v podobě písmen!
Požehnaný, kdo porazil šestero nepřátel
a zadržel je v dechu.

S klidnou myslí a pohledem upřeným mezi obočí
se noří do srpku měsíce ve své hlavě.
Tos Ty, zářivá jak Slunce za úsvitu.
Védy hlásají, že stvořen byl Tebou svět,
když jsi zaujala polovinu těla Kámova nepřítele.
Vskutku, Ó Dcero hor a Matko světů,
kdybys tak byla neučinila,
milión světů by nevzniklo.

V doprovodu božských stvoření
Tě uctívá květinami nebeských dřev
družina siddhů,
jimž oči rudnou vínem.
Zpívají chvalozpěvy v Tvé svatyni,
v jeskyni zlaté hory Suméru.

Uctívám v srdci tu Déví,
jejíž tělo je plné nektaru nesmrtelnosti
a krásné jak záře blesku.
Ona jde ze svého domu k Šivovi
a cestou otevírá lotos za lotosem.

Ó Trojjediná,
hledám útočiště u Tvých lotosových nohou,
uctívá je Brahmá, Višnu a Mahéšvara.
Příbytku blaženosti, prameni véd!
Počátku blahobytu!
Ó ty, jejímž tělem jest Poznání!
Nikdy na Ni nezapomenu,
na Dárkyni štěstí!
Ona je, Ó Matko, kdo v šatu Měsíce
tvoří svět plný zvuků a jejich smyslu,
kdo v plášti Slunce chrání život.
A zase jenom ona je pod maskou ohně,
když ničí celý vesmír na konci věků.

Lidé Tě uctívají různými jmény:
Jsi Nárájana, kdo zachraňuješ z oceánu pekel.
Jsi Gaurí barvy zlaté, kdo rozptyluješ smutky světa.
Jsi Sarasvatí, tříoká dárkyně Poznání.
Ó Matko světů, kéž tyto verše
doletí k Tvému sluchu.
Kéž nám sešleš vládu nad řečí
a spočinutí ve světle Pravdy.