SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Příběhy z Bhágavata-purány (7): Úvod

2012 (pub. 2015)
Svatopluk Svoboda

Úvod

Následující text je překladem mému srdci nejbližších kapitol ze sedmé knihy Šrímad bhágavatamu. Šrímad bhágavatam (neboli Bhágavata-purána) má neuvěřitelných 18 000 veršů a skládá se z dvanácti knih. Její děj se odehrává v dobách i několika tisíciletí před naším letopočtem. Sama celá kniha, poté, co se její obsah dlouhodobě předával ústně, byla sepsána v devátém století našeho letopočtu. Je to nábožensko-filozoficko-mytologické dílo, skutečný opus staré Indie. Je epické: má složitou dějovou linii, proplétá se v ní obrovské množství postav a hodně podpříběhů v různých časových údobích. Sedmá kniha, ze které je tento český převyprávěný překlad, pojednává o božském Narasimhovi a jeho největším uctívači, oddaném Prahládovi.


Ilustrovaný manuskript Bhágavata-purány ze 17. století. Foto © Peter Blohm.

Některé důležité body předkládané nauky, hlavní postavy a indické pojmy:

 • Hlavní tři hinduistická božstva jsou Brahmá, Višnu a Rudra (občas se jako třetí udává Šiva). Brahmá je stvořitel, Višnu udržovatel a Rudra ničitel vesmíru.
 • Šrímad bhágavatam je višnuistickým dílem. Za nejvyššího Boha se v ní proto dosazuje Višnu.
 • Višnu se podle legend (zvaných purány) projevil do stvoření v mnoha vtěleních (inkarnacích). Z nich jsou některé hlavními; uctívají se, píší se o nich legendy, věřící se k nim obracejí s prosbami o ochranu a pomoc atd.
 • Z těchto hlavních vtělení se čtvrté jmenuje Narasimha – a právě jemu je věnována celá sedmá kniha Šrímad bhágavatamu.
 • Lze říci, že nejvýraznějším prvkem sedmé knihy je neustálé zdůrazňování lásky jako nejdůležitější „pomocnice“ na cestě k Bohu. Tvrdí se až, že nejlepší cestou k Bohu je sama láska. (Často používané slovo bhakti značí lásku, oddanost, milost atd.)
 • Višnuova manželka se jmenuje Lakšmí – je bohyní štěstí, úspěchu, prosperity a pokoje.
 • Puruša je kosmická bytost, jež hýbe vesmírem jako svým tělem. (Puruša je v sanskrtu mužského rodu. Doslovně znamená muže, člověka.)
 • Prakrti je vesmír, svět, příroda. Sama o sobě, tj. bez puruši, je neživá. (Prakrti je v sanskrtu ženského rodu.)
 • Vesmír je tvořený třemi gunami, něco jako „módy“ stvoření. Jsou to guny radžas, tamas a sattva. Názvy těchto tří gun se překládají obrovským množstvím slov, záleží případ od případu, aby to sedělo se smyslem textu. Guny jsou něco jako nitě, které vzájemným proplétáním tkají vesmír. Jeden možný překlad je aktivita (radžas), pasivita (tamas) a mír mezi nimi (sattva).
 • To, co my běžně rozumíme pod pojmem mysl nebo psychika, indické nauky často označují mentálním „tělem“ (manómajakóša) člověka a rozlišují jej většinou na tři složky: uvažující mysl (manas), intelekt (buddhi) a „já-konatel“ (ahamkára).
 • Grhastha je hospodář.

Stručný obsah celé sedmé knihy

Stalo se, že mocný démon Hiranjakašipu terorizoval světy. Byl tak silný, že se ho báli všichni; i samotné bohy přinutil sloužit mu. Jeho vlastní syn Prahláda byl ale věřící, oddaný Višnuovi a čistá duše. Otec se jej kvůli tomu snažil mnoha způsoby zabít, Višnu ale chlapce vždy zachránil. Nakonec se sám Višnu inkarnoval do podoby Narasimhy (doslova „člověko-lev“): vystoupil ze sloupu a Hiranjakašipua roztrhal. Jak se to všechno odehrálo, o tom pojednávají právě i následující příběhy.


FOTKY na Vaišnava.cz – Ahovalam – místo, kde se zjevil Narasimha