SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Úvod do revidované verze TB a bibliografie (2016)

– TB0 –
Rasa Ravi, 2016

Původní verze TB vyšla knižně jako: Usrhs-pha, Tantrický buddhismus 1, Šivašakti a Vadžrajóginí, 1997.

Kniha – z větší části se jedná o výtah z literatury – vznikla v amatérských podmínkách 90. let poté, co jsem se díky své sádhaně mandalické a vizualizační disciplíny zaměřil na tantrický buddhismus a jeho mandalické soustavy, které tak tvoří jádro díla. Dalšími směry, kterými jsem se zabýval, byly nauky škol Ňingmapy a Kagjüpy. Ostatní aspekty tantrického buddhismu jsou zmiňovány jen v menší míře nebo jsou zcela opomenuty.

Text není rozšířen o nové poznatky. Cílem  revidované verze je, aby text vybraných témat obstál v dnešní době. Problematické pasáže jsem vynechal nebo opravil. Nové věty jsem dopsal jen v malé míře a spíše jsem upřednostnil redukci. Datování jsem korigoval podle současných relevantních zdrojů; ne vždy ale panuje jednotný konsensus. Sanskrtská terminologie prošla celkovou kontrolou. Tibetská terminologie – která nyní sleduje pouze fonetické čtení podle češtiny – však může obsahovat chyby, jelikož tibetsky neumím a sami autoři tibetské výrazy někdy neuvádějí jednotně. Citace z posvátných textů ani přímé překlady ze sekundárních děl jsem nekontroloval, a tedy neprošly revizí jinou než stylistickou; zůstávají přeloženy z angličtiny a mohou obsahovat nepřesnosti.


Výběr z použité literatury (1997)

Poznámka 2016: Dodatečně bych poděkoval Lumíru Kolíbalovi (DharmaGaia), z jehož soukromé knihovny se mnohé publikace objevily v mé bibliografii. Byla to doba před použitelným internetem, kdy byl člověk odkázán na „archaické“ instituce zvané knihovny a sehnat publikace ze zahraničí nebylo nic jednoduchého. Relevantní informace o literatuře tehdy nebylo možné vygooglit a člověk je shromažďoval velmi pracně, především z bibliografií knih nebo z katalogů nakladatelů.


Bhattacharyya, Benoytosh (ed.), Guhyasamāja Tantra, Oriental Institute, Baroda, 1931.

Bhattacharyya, Narendra Nath, The Indian Mother Goddess, South Asia Books, New Delhi, 1977 (2. vyd.).

Buddhist Mahāyāna Texts – The Buddha-karita of Asvaghosha (tr. by E. B. Cowell), The Larger and the Smaller Sukhāvatī-vyūha, The Vagrakkhedikā, The Larger and the Smaller Pragñā-pāramitā-hridaya-sūtra (tr. by F. Max Müller), The Amitāyur-dhyāna-sūtra (tr. by J. Takakusu), Dover Publications, New York, 1969 (reprint).

Cozort, Daniel, Highest Yoga Tantra, Snow Lion, Ithaca, New York, 1986. (Pojednání o anuttara józe v buddhismu z hlediska řádu Gelugpa. Porovnává kálačakruguhjasamádžou.)

Dawa-Samdup, Kazi (ed. & tr.), Shrichakrasambhara Tantra (Demchog Tantra), Tantrik Texts vol. 7., London – Calcutta, 1919.

Dorjee, Tenzin (tr.), Yangchen Gawai Lodoe: Paths and Grounds of Guhyasamaja According to Arya Nagarjuna, Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, 1995.

Dowman, Keith (tr.), Sky Dancer – The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel, Arkana, Penguin, London, 1984. (Vedle překladu písní jóginky Dowman přináší učené statě o historii, nauce a guruech linie Ňingmapa.)

Gómez, Luis O., Buddhism: Buddhism in India, in: The Encyclopedia of Religion (1907–1986), Macmillan Publishing Co., New York, 1987.

Guenther, Herbert V. (tr.), sGam.po.pa: The Jewel Ornament of Liberation, Shambhala, Colorado, Boulder, 1971. (Gampopovo dílo je dobrým zdrojem množství citátů z různých textů.)

Guenther, Herbert V. (tr.), The Life and Teaching of Nāropa, Shambhala, Boston – London, 1986.

Hopkins, Jeffrey (tr. & ed.), Khetsun Sangpo Rinbochay: Tantric Practice in Nying-ma, Snow Lion, Ithaca, New York, reprint 1986 (1982).

Karma Thinley, The History of the Sixteen Karmapas of Tibet, Prajñā Press, Boulder, 1980.

Katz, Nathan (ed. & tr.), Indrabhūti: Confession of Errors in the Roots and Branches of the Vajrayāna, JIABS, v. 2, No. 2, 1979.

Kunsang, Erik Pema (tr.), Advice of the Lotus-born –Collection of Padmasambhava’s advice to the Dakini Yeshe Tsogyal and Other Close Disciples, Rangjung Yeshe Publications, Hong Kong – Boudhanath 1994.

Kunsang, Erik Pema (tr.), Tsele Natsok Rangdröl: The Mirror of Mindfulness – The Cycle of the Four Bardos, Shambhala, Boston – Shaftesbury, 1989.

Kunsang, Erik Pema (tr.), Light of Wisdom – Root Text by Padmasambhava, Commentary by Jamgon Kongtrul the Great, Shambhala, Boston – London, 1995. (Celá tato objemná kniha je důležitým zdrojem učení dzogčhenu a tibetské jógy.)

Lessing, F. D., & Alex Wayman (tr.), Mkhas Grub Rje: Introduction to the Buddhist Tantric Systems, Motilal Banarsidass, Delhi – Varanasi – Patna, (1968) 1983 (reprint). (Dílo o všech důležitých aspektech tibetského buddhismu včetně popisu rituálů, meditací, nauky krijá, čarjá, jógaanuttara tantry z hlediska reformovaných škol.)

Lhalungpa, Lobsang P. (tr.), Takpo Tashi Namgyal: Mahāmudrā – The Quintessence of Mind and Meditation, Shambala, Boston – London, 1986.

Mullin, Glen H. (tr.), Gendun Drub (the I. Dalai Lama): Bridging the Sutras and Tantras, Snow Lion, Ithaca, New York, 1982. (Sebraná díla 1. dalajlamy. Byl zasvěcencem do systému kálačakry.)

Shendge, Malati J. (tr.), Lakṣmīṅkarādevī: Advayasiddhi, University Oriental Series, Baroda, 1964.

Snellgrove, David L., Tibetan Buddhism, in: The Encyclopedia of Religion (1907–1986), Macmillan Publishing Co., New York, 1987.

Tarthang Tulku (oral tr.), Jane Wilhelms (ed.), Nam-mkha’i snying-po: Mother of Knowledge: The Enlightenment of Ye-shes mTsho-rgyal, Dharma Publishing, Berkeley, 1983. (Kromě života jóginky Tarthang Tulku zde rozvádí i učení a rozdělení tantrických škol.)

Trungpa, Chögyam, The Myth of Freedom, Shambala, Boston – London, 1988. (Obsahuje překlad Tilopovy upadéši.)

Trungpa, Chögyam & the Nālandā Transl. Comm., The Rain of Wisdom, Shambhala, Boston – Shaftesbury, 1989. (Obsahuje překlad velkého počtu vadžra písní guruů řádu Kagjü.)

Wayman, Alex, Esoteric Buddhism, in: The Encyclopedia of Religion (1907–1986), Macmillan Publishing Co., New York, 1987.


Nepoužitá doporučená literatura ohledně kálačakry a guhjasamádži (2016)

Andresen, Jensine, Kālacakra – Textual and Ritual Perspectives, UMI Number: 9733170, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1997. (Rigorózní práce.)

Arnold, Edward A., As Long as Space Endures – Essays on the Kālacakra Tantra in Honor of H. H. the Dalai Lama, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 2009.

Dhargyey, Geshe Lharampa Ngawang, tr. by Allan Wallace, ed. by Ivanka Vana Jakić, A Commentary on the Kālacakra Tantra, Library of Tibetan Works & Archives, Dharmsala, reprint 2001 (1985).

Fremantle, Francesca (ed. & tr.), A Critical Study of the Guhyasamāja Tantra, University of London, School of Oriental and African Studies, London, 1971. (Rigorózní práce. Překlad Guhjasamádža-tantry.)

Gäng, Peter, Das Tantra der Verborgenen Vereinung – Guhyasamāja-Tantra, Eugen Diederichs Verlag, München, 1988. (Německý překlad Guhjasamádža-tantry.)

Grönbold, Günter, Ṣaḍ-aṅga-yoga – Raviśrījñāna’s Guṇabharaṇī nāma Ṣaḍaṅgayogaṭippaṇī mit Text Übersetzung und literarhistorischem Kommentar, Ludwigs-Maximillians-Universität, München, 1969. (Rigorózní práce ohledně Kálačakra-tantry s přesahy do Guhjasamádža-tantry.)

Grönbold, Günter, tr. from the German by Robert L. Hütwohl, The Yoga of Six Limbs – An Introduction to the History of Ṣaḍaṅgayoga, Spirit of the Sun, Santa Fe, 1996. (Knížka má jen 60 stran; je to velmi zestručněný výtah z Grönboldovy práce.)

Gyatso, Khedrup Norsang, tr. by Gavin Kilty, Ornament of Stainless Light – An Exposition of the Kālacakra Tantra, Wisdom Publications, Boston, 2004.

Kittay, David R. (tr.), The Vajra Rosary Tantra (Vajramālātantra) by Vajradhara, The American Institute of Buddhist Studies, Columbia University, New York, 2019. (Text je komentářem Guhjasamádža-tantry).

Newman, John Ronald, The Outer Wheel of Time – Vajrayāna Buddhist cosmology in the Kālacakra tantra, UMI Number: 8723348, The University of Wisconsin-Madison, 1987. (Rigorózní práce.)

Reigle, David, The Kālacakra Tantra on the Sādhana and Maṇḍala:Review Article, JRAS, Series 3, 22, 2 (2012), pp. 439–463. (Rezence knihy Vesny A. Wallacové.)

Sferra, Francesco (tr.), The Ṣaḍaṅgayoga by Anupamarakṣita with Raviśrījñāna’s Guṇabharaṇīnāmaṣaḍaṅgayogaṭippaṇī, Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), Roma, 2000. (Text ohledně Kálačakra-tantry.)

Wallace, Vesna A., The Inner Kālacakratantra –Buddhist Tantric View of the Individual, Oxford University Press, 2001. (Obsahuje analýzu 2. kapitoly tantry s  komentářem Vimalaprabhá.)

Wallace, Vesna A. (tr.), The Kālacakratantra – The Chapter on the Individual Together with the Vimalaprabhā, The American Institute of Buddhist Studies, Columbia University Center for Buddhist Studies and Tibet House US, New York, 2004.

Wallace, Vesna A. (tr.), The Kālacakra Tantra – The Chapter on Sādhanā, Together with the Vimalaprabhā Commentary, The American Institute of Buddhist Studies, Columbia University Center for Buddhist Studies and Tibet House US, New York, 2010.

Wayman, Alex, Yoga of the Guhyasamājatantra – The Arcane Lore of Forty Verses, Motilal Banarsidass, Delhi, reprint 1991 (1977).

Wedemeyer, Christian Konrad (tr.), Vajrayana and its Doubles –critical historiography, exposition, and translation of the Tantric works of Āryadeva, UMI Number: 9930828, Columbia University, New York, 1999. (Rigorózní práce ohledně Guhjasamádža-tantry.)

Wedemeyer, Christian K. (ed. & tr.), Aryadeva’s Lamp that Integrates the Practices (Caryāmelāpakapradīpa) – The Gradual Path of Vajrayāna Buddhism According to the Esoteric Community Noble Tradition, Tengyur Translation Initiative, Treasury of the Buddhist Sciences series, The American Institute of Buddhist Studies at Columbia University in New York, Columbia University’s Center for Buddhist Studies and Tibet House US, New York, 2007. (Text ohledně Guhjasamádža-tantry.)

Wright, Roger, The Guhyasamāja Piṇḍikṛta-sādhana and its context, University of London, School of Oriental and African Studies, London, 2010. (Rigorózní práce.)

Dále viz rozcestník literatury kālacakry.