SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Lidé z Pattadakalu, Aihole

2013
Foto Mirko Tikalsky