SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Puškarské zastavení v kláštěrním středisku náthovských jóginů

prosinec 2010
Foto Jan Strnad

Náthovští jógini jsou členem náthovského řádu, který podle tradice založil velký asketa Górakša (Górakhnáth). Pro členy řádu náthů je „náth“ typickým přídomkem. Náthové vytvořili celou řadu jógických technik a jsou považováni za původce hathajógy, jejíž bohaté písemnictví (např. Hatha(jóga)-pradípiká, Šiva-samhitá, Górakhbódh, Ghéranda-samhitá, Górakša-šataka, Amanaska-jóga atd.) ve středověku postupně vznikalo v náthovských centrech. Výrazným znakem náthů a jejich dobrým poznávacím znamením je nošení (až po příslušném zasvěcení) velkých kruhových náušnic. Górakhnáthův guru byl Matsjéndranáth (Maččhéndra), který ezoterní pravdu o józe – rozhovor mezi Šivou a Párvatí – vyslyšel tajně v podobě ryby (matsja). Po Matsjéndrovi je pojmenovaná jógická pozice matsjéndrásana, po Górakšovi podobně górakšásana. Po dalším věhlasném náthovském jóginovi Džálandharim je pak pojmenovaná důležitá hatha technika džálandhara bandha.Vstup do náthovského střediska.
Górakšův oltář, v popředí dhúní.
Górakša s klečícím Hanumánem.
Vstup do náthovského střediska.
Ádiguru Matsjéndranáth.
Do nebe se tyčící linga.
Linga a jóni.
Malá svatyně Górakši.
Hlavní svatyně Górakši.
Hlavní oltář Górakši.
Kálí.
Šiva.
Matsjéndranáth.
Matsjéndranáth.
Górakša (Górakhnáth).
Górakša (Górakhnáth).