SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Kalady – monument zasvěcený Šrí Šanka­ráčárjovi v jeho rodišti

březen 2007
Foto Rasa Ravi

Šankara (Šamkara) byl nejvýznamnějším představitelem advaita védánty. Je považován za velkého učitele (áčárja); odtud jeho titulované jméno Šankaráčárja (Šamkaráčárja). Působil v 7.–8. století. Tradice mu přičítá čtyři hlavní žáky, které ustanovil na čtyřech posvátných místech jako hlavy klášterních center (matha), která sám založil. Hlavy těchto math jsou posléze rovněž zvány Šankaráčárjové, a to až do dnešních dob. Jméno Šankaráčárja se tak stalo titulem. Aby se původní (ádi) Šankaráčárja odlišil od těchto pozdějších Šankaráčárjů, je zvykem ho nazývat Ádi Šankaráčárja.

O životě Šankary máme pouze legendy. Nevíme ani kde ani kdy přesně se narodil a kdy a jak zemřel. Před asi stoletím podle zjištění hlavy z jedné z math se Šankara měl narodit v Kalady, v jihoindickém státě Kérala. Od té doby je to všeobecně akceptované. Na jeho počest tam vznikl atypický monument: věžovitá několikapatrová budova, kde je návštěvník veden spirálovitou cestou, beze schodů, příkře vedoucí až nahoru. Kolem na zdech jsou různé výjevy z jeho života, také různá božstva, nahoře je větší místnost se sochami. Následující obrázky jsou z této budovy.Šrí Šankaráčárjův monument.
Šankaráčárjovi se zjevuje Višnu.
Višnu se svým oddaným.
Místa, která Šankara navštívil.
Šiva-linga, v pozadí část sochy: Šiva. Stranou klečí Šrí Šankará­čárja v oddaném uctívání.
Šrí Šankaráčárja projevuje svou úctu bohyni Kámakší, aspektu Párvatí, manželce Šivy.
Šrí Šankaráčárja dosáhl absolutního Cíle. V obklopení se svými žáky i oddanými.
Šankaráčárja. Pod stromem Šiva-Dakšinámúrti (vyjevovatel nauk). Vedle védští mudrci.
První dva z jeho nejbližších žáků.
Šrí Šankaráčárja – Učitel.
Šrí Šankaráčárja – Učitel.
Další dva z jeho nejbližších žáků.
Ganéša (Ganapati).
Murugan se svými společnicemi.
Višnu.
Bohyně Kámakší.
Šrí Šankaráčárja.
Šankara před svatyní šiva-lingy.
Psaní komentáře k Brahma-sútře.
Šrí Šankaráčárja.