SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyVýběr z indologických a odborně-naučných publikací

Hinduismus a indická kultura – dějiny, filozofie, umění, mytologie
PDF ukázky děl. Seznam dle roku publikace. V případě různých vydání uvádíme rok a edici podle publikace v naší knihovně.
Na výběru postupně pracujeme. Víte-li o zajímavém titulu, který jsme opomenuli, dejte nám vědět.
Buddhismus a džinismus, moderní poesie a beletrie, učebnice a politika nejsou zahrnuty do seznamu.
Staré výtisky lze většinou sehnat pomocí muj-antikvariat.cz, trhknih.cz, v bazarové sekci databazeknih.cz nebo na aukru.
Džajadéva
Gítagóvinda – Píseň o lásce Kršnově
Překlad Josef ZUBATÝ a Jaromír BORECKÝ; Úvodní studie Jiří HUBÁČEK a Jakub ČEJKA
Č. Kostelec: Pavel Mervart, 2021
ISBN 978-80-7465-504-3
Život vznešeného Kršny
Ze sanskrtu přeložil Zdeněk ŠTIPL
Praha: Academia, 2021
ISBN 978-80-200-3180-8
[10. kniha Bhágavatapurány.]
François CHENET
Indická filozofia
preklad Andrej Záthurecký
Bratislava: Hronka, 2018
ISBN 978-80-89875-14-6
Róbert GÁFRIK
Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre
Bratislava: VEDA, 2018
ISBN 978-80-224-1635-1
Mírábáí
Mé srdce splyne s tvým
Překlad z hindštiny Nora MELNIKOVA a A. S. TEJAWAT
Přebásnil Pavel MARTINEC
Praha: DharmaGaia, 2017
ISBN 978-80-7436-086-2
Dušan DEÁK, Róbert GÁFRIK, Anna RÁCOVÁ (eds.)
Farebná India
Prešov: Perfekt, 2017
ISBN 978-80-8046-827-9
Matej KARÁSEK a Ivan SOUČEK (eds.)
Indické cesty do duchovného sveta
Bratislava: CAD Press, 2017
ISBN 978-80-88969-73-0
Michal JUST
Novoplatonismus a paramádvaita: srovnávací studie
Praha: DharmaGaia, 2015
ISBN 978-80-7436-059-6
Vedecko-populárny mesačník o dejinách
Historická revue 1/2015
Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI
ISSN 1335-6550
Martin FÁREK
Indie očima Evropanů
Praha: Karolinum, 2014
ISBN 978-80-246-2494-5
Devdutt PATTANAIK
Od Śivy k Śaṃkarovi
Překlad Jaromír Máša
Plzeň: Siddhaika, 2014
ISBN 978-80-905130-1-3
Simon DIGBY
Divotvorní náthové
Překlad Jaromír Máša
Plzeň: Siddhaika, 2014
ISBN 978-80-905130-2-0
R. G. BHANDARKAR
Śivaismus
Př. R. Mag, L. Strnadová, R. Ravi
Plzeň: Siddhaika, 2013
ISBN 978-80-905130-0-6
Jaroslav STRNAD a kol.
Dějiny Indie
Praha: Lidové noviny, 2013
ISBN 978-80-7422-241-2
Andrej ROZEMBERG
Oceán štedrosti
Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012
ISBN 978-83-7490-529-9
Róbert GÁFRIK
Od významu k emóciám – Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012
ISBN 978-80-8082-527-0
Dušan DEÁK (ed.), Miloš HUBINA, Martin SLOBODNÍK
Ázia – Tradícia a kultúra
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011
ISBN 978-80-8105-241-5
Dušan DEÁK
Indický svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010
ISBN 978-80-8105-170-8
Milan FUJDA
Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity
Praha: Malvern, 2010
ISBN 978-80-86702-81-0
Róbert GÁFRIK
Hra s cudzou kultúrou – K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre
Bratislava: VEDA, 2009
ISBN 978-80-224-1069-4
Karel WERNER
Encyklopedie hinduismu
Bratislava: CAD Press, 2008
ISBN 978-80-88969-36-5
Lubomír ONDRAČKA (ed.)
Mé zlaté Bengálsko
Praha: ExOriente, 2008
ISBN 978-80-904246-2-3
Dušan ZBAVITEL
Bengálská literatura – Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi
Praha: ExOriente, 2008
ISBN 978-80-904246-0-9
Dušan ZBAVITEL (ed.)
J. Filipský, M. Friš, E. Merhautová, M. Miltnerová, J. Vacek
Základní texty východních náboženství – Hinduismus
Praha: Argo, 2007
ISBN 978-80-7203-846-6
Jaroslav MALINA a kol.
Kruh prstenu:
Světové dějiny sexuality…

Indie (díl 12.)
Text: Jan FILIPSKÝ
Brno: CERM, Nauma 2007
ISBN 978-80-7204-493-1
Hana PREINHAELTEROVÁ
Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! - Magické obřady bengálských žen
Praha: DharmaGaia, 2007
ISBN 978-80-86685-71-7
př. Dušan ZBAVITEL
O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách
Praha: Knižní klub, 2007
ISBN 978-80-242-1718-5
T. Richard BLURTON
Bengálské mýty
Přeložil Tomáš Pekárek
Praha: Levné knihy, 2007
ISBN 978-80-7309-456-0
Anna Libera DALLAPICCOLA
Hindské mýty
Přeložil Martin Mikyska
Praha: Levné knihy, 2006
ISBN 80-7309-217-4
Ze sanskrtu přeložil
Dušan ZBAVITEL
Upanišady
Praha: DharmaGaia, 2004
ISBN 80-86685-34-9
Marie-Madeleine DAVYOVÁ a kol.
Encyklopedie mystiky V
Překlad Helena BEGUIVINOVÁ
Praha: Argo, 2003
ISBN 80-7203-459-6
Karel WERNER
Náboženské tradice Asie
Brno: Masarykova univerzita, 2002
ISBN 80-210-2978-1
Marilia ALBANESE
Indie od počátků do 13. století n.l.
Přeložila Markéta Schubertová
Čestlice: Rebo, 2001
ISBN 80-7234-215-0
Stephen CROSS
Hinduismus
Euromedia Group, Ikar, 2001
ISBN 80-7202-799-9
Kdo byl kdo – Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
Praha: Libri, 1999
ISBN 80-85983-59-1
C. Scott LITTLETON (ed.)
Moudrost Východu
Přeložila Jana Pacnerová
Praha: Knižní klub, Balios, 1998
ISBN 80-7176-646-1
Gordon JOHNSON
Svět Indie
Překlad Jaroslav Vacek a Dušan Zbavitel
Praha: Knižní klub, Balios, 1998
ISBN 80-7176-780-8
Jan FILIPSKÝ
Encyklopedie indické mytologie: postavy indických bájí a letopisů
Praha: Libri, 1998
ISBN 80-85983-52-4
Dušan ZBAVITEL a kol.
Bohové s lotosovýma očima:
Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí

Praha: Vyšehrad, 1997
ISBN 80-7021-215-2
Miloslav KRÁSA, Dagmar MARKOVÁ a Dušan ZBAVITEL
Indie a Indové:
od dávnověku k dnešku

Praha: Vyšehrad, 1997
ISBN 80-7021-216-0
Hana KNÍŽKOVÁ (ed.)
Indie: bohové a lidé
Články: Hana Knížková, Eliška Merhautová, Miloš Pojar, Hana Preinhaelterová, Petr Šuleř, Dušan Zbavitel, Kamil Zvelebil
Brno: SVAN, 1997
ISBN 80-85956-12-8
Hana PREINHAELTEROVÁ
Hinduista od zrození do zrození
Paha: Vyšehrad, 1997
ISBN 80-7021-211-X
Dušan ZBAVITEL
Otazníky starověké Indie
Praha: Lidové noviny, 1997
ISBN 80-7106-241-3
David M. KNIPE
Hinduismus: experimenty s posvátnem
Praha: Prostor, 1997
ISBN 80-85190-57-5
Hans KÜNG a Heinrich von STIETENCRON
Křesťanství a hinduismus
Přeložil J. Hoblík a D. Zbavitel
Praha: Vyšehrad, 1997
ISBN 80-7021-229-2
Richard WATERSTONE
Duchovní svět Indie
Praha: Knižní klub / Práh, 1996
ISBN 80-7176-331-4
Dušan ZBAVITEL a Jaroslav VACEK
Průvodce dějinami staroindické literatury
Třebíč: Arca JiMfa, 1996
ISBN 80-85766-34-5
Karel WERNER
Malá encyklopedie hinduismu
Brno: Atlantis, 1996
ISBN 80-7108-129-9
Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen
Překlad Jan FILIPSKÝ a kol.
Olomouc: Votobia, 1996
ISBN 80-7198-168-0
Z nářečí bradžského př.
Vladimír MILTNER
Krišna a Osm pečetí
Praha: DharmaGaia, 1994
ISBN 80-85905-03-5
Dušan ZBAVITEL
Hinduismus
a jeho cesty k dokonalosti

Praha: DharmaGaia, 1993
ISBN 80-901225-5-8
Vladimír MILTNER
Mahábhárata aneb Velký boj
Praha: Albatros, 1988
Dana KALVODOVÁ a Dušan ZBAVITEL
Pod praporem krále nebes
(Divadlo v Indii)

Praha: Odeon, 1987
Vladimír MILTNER
Lékařství staré Indie
Praha: Avicenum, 1986
Dušan ZBAVITEL
Starověká Indie
Praha: Panorama, 1985
Ze sanskrtu přeložil
Dušan ZBAVITEL
Sómadéva: Oceán příběhů 1
Praha: Odeon, 1981
Ze sanskrtu přeložil
Dušan ZBAVITEL
Sómadéva: Oceán příběhů 2
Praha: Odeon, 1981
K. A. ANTONOVOVÁ a kol.
Dějiny Indie – stručný přehled
Překlad Petr Vavroušek a Pavel Jandourek
Praha: Svoboda, 1980
Vladimír MILTNER
Indie má jméno Bhárat –
aneb Úvod do historie bytí a vědomí indické společnosti

Praha: Panorama, 1978
Ze sanskrtu přeložili
Jan FILIPSKÝ a Jaroslav VACEK
Bhagavadgíta
Praha: Odeon, 1976
Odolen SMÉKAL
Indické proměny
Praha: Pressfoto, 1973
Jeannine AUBOYER a Roger GOEPPER
Umění Dálného východu
Překlad Bořek Vančura
Praha: Artia, 1972
Dušan ZBAVITEL a kol.
(Vilém Gampert, Hana Knížková, Miloslav Krása, Jan Marek, Eliška Merhautová, Božena Pejpková)
Moudrost a umění starých Indů
Praha: Odeon, 1971
Ze staroindického originálu př.
Vladimír MILTNER
Vátsjájana Mnich: Kámasútra aneb Poučení o rozkoši
Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969
Dušan ZBAVITEL a kol.
Bozi, bráhmani, lidé –
Čtyři tisíciletí hinduismu

Praha: ČSAV, 1964
Milada GANGULIOVÁ
Obrázky z Bengálska
Praha: Orbis, 1963
S. RÁDHAKRIŠNAN
Indická filosofie 2
Přeložil Adolf Janáček
Praha: ČSAV, 1962
S. RÁDHAKRIŠNAN
Indická filosofie 1
Přeložil Adolf Janáček
Praha: ČSAV, 1961
Erich HEROLD, Dušan ZBAVITEL a Kamil ZVELEBIL
Indie zblízka
Praha: Orbis, 1960
Ivo FIŠER a Kamil ZVELEBIL
Země posvátných řek
Praha: Mladá fronta, 1959
Ze sanskrtu přebásnil
Oldřich FRIŠ
Rámájanam
Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957
Ze sanskrtu přeložil
Oldřich FRIŠ
Démonovy povídky
Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
Erik SINGER
Tvář Indie
Praha: Naše vojsko, 1956
Ze staré ruštiny př.
Vincenc LESNÝ a Vida LJACKÁ
Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře v XV století do Indie
Praha: Slovanské nakl., 1951
Ze staroinidičtiny př.
Oldřich FRIŠ
Védské hymny
Praha: Symposion, 1948
Vincenc LESNÝ
Indie a Indové – Pout staletími
Praha: Orientální ústav (Orbis), 1931
Otakar PERTOLD
Ze zapomenutých koutů Indie
Praha: Aventinum, 1927
Otakar PERTOLD
Perla Indického oceánu – Vzpomínky z dvou cest na Ceylon
Toužimský a Moravec, Praha, druhé obálkové vydání 1926–36
Vincenc LESNÝ
Dnešní Indie
Praha: Máje, 1924
Z jazyka staroindického př.
Vincenc LESNÝ
Nalaḥ a Damajantí
Kladno: J. Šnajdr, 1924
Otakar PERTOLD
Jihoindické vzpomínky –
Črty a vzpomínky z cest

vlastním nákladem, Praha, 1919
Otakar PERTOLD
Cesty po Hindústánu
(1909–1910.)

Praha: J. Otto, 1917
František ČUPR
Učení staroindické
Díl 2., část 1.

Praha: Fr. A. Urbánek, 1877
František ČUPR
Učení staroindické
Díl 1.

Praha: Fr. A. Urbánek, 1876