SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Meditace

Celodenní meditace každou sobotu nepřetržitě od roku 2010
[YouTube kanál]
meditace vede Rasa Ravi

Celodenní meditace pozůstává z 7 nebo 8 kol po 60 minutách. Přestávky jsou krátké. Ráno nejíme. Oběd je pouze polévka nebo jednoduchá kaše. Hlavní jídlo je až večer po skončení sádhany. Celý den se nemluví, až po skončení. Sádhana probíhá na k tomuto účelu pořízené meditační chatě na samotě u lesa mezi Nepomukem a Horažďovicemi.

Naše meditace pozůstává z vizualizace pomocí mandaly – propojení vnějšího obrazce s mikrokosmickými oblastmi jógického těla –, kterou upřesňuje časově přesně vymezené počítání dechů s vedením prány na konkrétní místo. Meditace je náročná: nenechá mysl ani chvíli odpočívat, za určitý počítaný čas je nutno udělat stanovený mentální úkon. V opačném případě člověk ztratí nit schématu a vypadne z mandaly. Každá dvouvteřina (základní jednotka, mátrá, sádhany) představuje konkrétní místo v mikrokosmu. Je to sádhana pro pokročilé až velmi pokročilé. Z výše popsaného je zřejmé, že se scházíme pouze v komorním počtu.

Nepravidelně se konají i vícedenní meditace.


Meditační chata.


Historie:

jaro 2020: YouTube kanál

Léto 2017: Změnili jsme režim sádhany z 9 × 43 min. na 7 × 60 min. Původní režim souvisel se Šríjantrou (má devět čaker a 43 trojúhelníků), kterou jsme tímto opustili.

Léto 2013: Byla zakoupena chata k meditačním účelům. Do té doby jsme cvičili v bytě nebo na pronajatých chalupách.

Vánoce 2009: První sobota naší sádhany. Od té doby cvičíme bez přerušení.

2008–2009: Roční setkávání studijní skupiny Nétra. Sice hlavní náplní skupiny bylo studium indické filozofie, na víkendových akcích jsme už začali cvičit mandalickou jógu, kterou jsme nazvali Šríjantra bhávana. Už tehdy se víceméně jednalo o celodenní/vícedenní sádhanu.

1998–2008: Ágamická škola.

V Ágamické škole jsme se nejvíce zabývali: karmou, jak ji rozpoznat a následně řešit; jak správně zařadit různé situace, události a emoce do čaker (později i do devíti vimán ádžni); mentální očistou, morálními zásadami a očistnými technikami hathajógy; základy indické filozofie (sánkhja, védánta, kašm. šivaismus); hledáním správného životního postoje; praxí modlitby s růžencem (málá); zavedením modlitby před každým jídlem; vizualizací Šivy; vizualizací barev při dýchání v jednotlivých oblastech; dechovými a mandalickými sádhanami (včetně rituální výroby vlastních mandal určitého typu); Šríjantrou; rozebíráním různorodých zadaných témat, jejichž smyslem bylo přivést necvičenou mysl k složitější mentální činnosti; četbou a komentováním literatury; úvahami typu „co je pravda“, „něco, všechno, nic“; „jednobodovost“, „komunikační problémy“, „tabu“, „nelinearita“; cvičením jedné konkrétní čakry celý týden a následným rozborem zkušeností; skupinovým rozborem konkrétních duchovních nečistot u jednotlivců, a to formou sebereflexe (či nalézání cesty k sebereflexi); praxí sádhany, kterou lze cvičit v běžných denních aktivitách atd.