SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Nakladatelství Siddhaika

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

a další hinduistické queer příběhy

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie

Anotace: Jeden bůh se promění v nymfu, aby okouzlil(a) druhého boha… Princ až o své svatební noci zjišťuje, že není mužem… Když král otěhotní… A když jiného krále jeho děti nazývají matkou i otcem… Z hrdiny se vyklube eunuch, který nosí ženské šaty… Princezna se promění v muže, aby pomstila ponížení… Dvě vdovy po králi se vzájemně pomilují, aby zplodily nástupce trůnu… Z královy dcery se stává jeho syn…

Ve světě velmi úspěšný autor v této kompilaci přináší tradiční indické příběhy, jejichž společným rysem je sexuální transformace a genderová metamorfóza.

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

Mystické příběhy jóginů, súfijců a dervišů z hindské a indoperské literatury

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór

Anotace: Simon Digby: „Při publikaci této knihy jsem si přál, aby po ní sáhli lidé, kteří čtou rádi povídky a pohádky o divech a zázracích bohatě obsažených v indickém národním kulturním dědictví a kteří tak činí spíše pro potěšení než z odborného zájmu. Zde uvedené překlady patří mezi ty, se kterými jsem se potýkal i bavil po řadu let svého života a které mi přinášely radost částečně i jako staromódní cvičení ve vyhledávání výrazů, rčení a myšlenek v různých jazycích a v jejich následném sladění. První a nejdelší příběh vypráví o Górakhnáthovi. Následuje několik anekdot ze středověkých indoperských zdrojů a nakonec pár povídek ze sbírky současné hindské lidové slovesnosti.“

Od Šivy k Šankarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

(Od Šivy k Šankarovi)

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie

Anotace: Postava Šivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Šankara. Jak a proč se ze ztělesnění pána jógy stal otec zapřažený do dění ve světě? Jaká cesta vede od odtažitého poustevníka žijícího v nedostupných jeskyních k milujícímu manželovi, na jehož bedrech závisí chod světa? Jaký je příběh Šivy, který se stává Šankarou?

Šivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

(Šivaismus)

vyšla v listopadu 2013 indologická studie

Anotace: Šivaismus patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké nábožensko-filozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem jógických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově velmi náročnou metafyzikou.

Odkud se vzala víra v Šivu a jaké je její místo v rámci hinduismu? Jaké jsou nejstarší literární prameny šivaismu? Co je podstatou učení nejdůležitějších škol a kdo stál u jejich zrodu? Na tyto i další otázky se snaží autor tohoto díla, věhlasný indický badatel R. G. Bhandarkar, odpovědět. Zavede nás do světa šivaismu, a to od jeho kořenů v starobylém díle Rg-véda až do jeho středověké podoby typické mimo jiné komplexními tantrickými naukami.

Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

(Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi)

vydání je pozastaveno mystická literatura

Anotace: Višnuismus je u nás i v západních zemích znám především díky aktivitám náboženských škol, ve středu jejichž zájmu je bůh Kršna. Samotný višnuismus ale představuje mnohem širší mystické, sociálně-kulturní a filozofické spektrum. Jednotliví avatárové boha Višnua, resp. principy či božstva s Višnuem ztotožněné, se dostávají do popředí ve školách jim zasvěcených, v nichž přitom ostatní avatárové či bohové hrají typicky již jen sekundární nebo podpůrnou roli. Publikace otevírá dveře do této, v češtině málo známé, oblasti. Přináší upanišady, které velebí Nárájanu, Rámu, NarasinhuKršnu. V komentářích a přílohách se věnuje i dalším Višnuovým aspektům, jako jsou Hajagríva, Dattátréja, Varáha, Hari, Parašuráma či Sujadžňa. Z většího počtu višnuistických upanišadů jich vybral překladatel a kompilátor čtrnáct – jsou přeloženy převážně dle Deussena a Aiyara. Vnitřní smysl těchto textů je vysvětlován v komentářích. Autor je následovníkem méně známé višnuistické školy nárasinhovců.

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura

Anotace: Svět tantrismu nelze pochopit bez znalosti historického kontextu a kulturního zázemí, ve kterém vznikl a kde dosud působí. Duchovní techniky jógické i samotná tantrická filozofie jednotlivých škol odrážejí mnohé sociální a náboženské postoje i zkušenosti z prostředí, kde jejich protagonisté žili a reagovali jednak na většinový ortodoxní hinduismus a jeho v mnoha směrech kastovní překážky, a jednak na buddhismus a později i na islám. Autor se umně dotýká všech důležitých fenoménů, které jsou s tantrismem spojovány: alchymií začínaje a kundaliní konče. Jako akademické dílo může být tato publikace v českém prostředí místy ne příliš čtivá, trpělivému a vytrvalému čtenáři se však jeho vynaložené úsilí nepochybně vrátí.