SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Śivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

vyšla v listopadu 2013 indologická studie


Ukázky z díla

Editorské dodatky – Kašmírský šivaismus

Rasa Ravi

Kašmírský šivaismus je dnes ze všech šivaistických škol nejsoustavněji probádanou oblastí. Vděčíme za to jednak rozsáhlé původní dochované literatuře, a jednak velkému zájmů badatelů na prestižních univerzitách, kteří rok co rok připravují další a další publikace.

Kašmírský šivaismus se rovněž dostal do centra zájmu duchovních a jógických kruhů na Západě, především kruhů sdružených kolem populární advaita védánty. V dnešní době už tak máme k dispozici doslova přehršli knižního materiálu o kašmírském šivaismu, který zahrnuje jak odborné práce, tak i práce psané „mysticko-intuitivně“. Bhandarkar byl ve své době odkázán na  omezené zdroje.

Šiva Bhairava. Bhairava má různé ikonografické podoby. Zde znázorněný idol vykazuje rysy primitivních kultů odvozených od původních domorodých kmenů, z nichž šivaismus do sebe absorboval četné „divoké“ prvky. Poblíž svatyně Kárttika svámího (Kartikswami), Rudraprajág, Uttarákhand. Foto Mirko Tikalsky, 2013.

Překládání základních děl kašmírského šivaismu do světových jazyků a studiu jeho nauky se věnovala nebo věnuje řada věhlasných odborníků: Jaideva Singh, Mark S. G. Dyczkowski, Raniero Gnoli, Raffaele Torella, Lilian Silburn, André Padoux, abychom jmenovali alespoň některé z nich. Co se týká historie šivaismu a teoretického základu jeho nauk, jsou v dnešní době nepostradatelné práce Alexise Sandersona.399

Určitým problémem se od svého zavedení postupně stal samotný název kašmírský šivaismus. Dnes už víme, že tento název je zavádějící, ale v době jeho vzniku ještě znalost nauk, které měl tento název zastřešovat, nebyla na takové úrovni, aby tento fakt byl zřejmý. Pokud totiž pod označením kašmírský šivaismus rozumíme určitou skupinu nauk, textů a představitelů jednotlivých škol, pak není ideální zahrnovat do tohoto názvu lokalitu. Na jednu stranu ne všechny texty kašmírského šivaismu vznikly v Kašmíru, a na druhou stranu v Kašmíru vedle „kašmírského šivaismu“ (vyznávajícího nedualismus, advaitu) existovaly i jiné šivaistické školy (především siddhánta, vyznávající dualismus), které musíme v geografickém smyslu označit rovněž jako kašmírské. Někteří badatelé tak raději k názvu kašmírský šivaismus přidávají slovo advaitaadvaita kašmírský šivaismus –, z čehož má být jasné, že tento typ šivaismu nezahrnuje dualismus vyznávaný kašmírskou šivaistickou školu. Tento název nicméně stále nedokáže vystihnout fakt, že některá díla takzvaného kašmírského šivaismuKašmíru prostě nepocházejí. Právě z tohoto důvodu mají jiní badatelé tendenci používat namísto výrazu kašmírský šivaismus výraz trika, což je název nejvýraznější školy kašmírského šivaismu, jejímž nejvěhlasnějším exponentem je Abhinavagupta. Nicméně trika je trika, a nikoli celý kašmírský šivaismus. Problém není dodnes uspokojivě vyřešen. Vypadá to, že mezi badateli nakonec zvítězil pragmatický pohled (podobně jako v případě „nešťastných“ výrazů tantrismus a hinduismus)400, takže název kašmírský šivaismus se používá i nadále, ale s vědomím toho, že je nepřesný. Nová pojmenování někdy mívají takový osud. Jakmile se všeobecně rozšíří, těžko se už na jejich užívání něco změní.399. Ohledně historických okolností vzniku kašmírského šivaismu, jeho představitelů a literatury doporučuji Sandersonovu The Śaiva Exegesis of Kashmir.

400. Oba tyto výrazy jsou uměle vytvořené, v původní indické literatuře neexistují. Jakmile ale byly tyto výrazy „vymyšlené“, bylo nutné „naplnit“ je jasně definovaným obsahem. Historie v případě obou výrazů ukazuje, že se to nikdy moc nezdařilo. Nicméně oba výrazy badatelé používají v rámci pragmatického přístupu.