SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura

Překlad: Rasa Ravi

Přeloženo z: History of the Tantric Religion – An Historical, Ritualistic and Philosophical Study, Manohar, Delhi, (1982, rev. ed. 1999) 2005.


Anotace: Svět tantrismu nelze pochopit bez znalosti historického kontextu a kulturního zázemí, ve kterém vznikl a kde dosud působí. Duchovní techniky jógické i samotná tantrická filozofie jednotlivých škol odrážejí mnohé sociální a náboženské postoje i zkušenosti z prostředí, kde jejich protagonisté žili a reagovali jednak na většinový ortodoxní hinduismus a jeho v mnoha směrech kastovní překážky, a jednak na buddhismus a později i na islám. Autor se umně dotýká všech důležitých fenoménů, které jsou s tantrismem spojovány: alchymií začínaje a kundaliní konče. Jako akademické dílo může být tato publikace v českém prostředí místy ne příliš čtivá, trpělivému a vytrvalému čtenáři se však jeho vynaložené úsilí nepochybně vrátí.