SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura


Ukázky z díla

Mahánirvána-tantra

Mahánirvána-tantra je badateli považována za „uhlazené“ dílo. Současná verze nemohla vzniknout o moc dříve než v 18. století a je zatížena védántskými prvky. Jsou však určité indicie, které by mohly nasvědčovat, že kdysi měla i svou starší verzi. Samotný název naznačuje, že starší verze byla používána buddhisty. Postupně byla zřejmě protkána védántskými myšlenkami, ryze tantrické rituální prvky byly modifikovány a celkově její podoba byla přizpůsobena, aby se zamlouvala očekávání většině hinduistů.

Předkládá védántskou koncepci svrchovaného Bytí, které je jediné, bez druhého. Je brahmansat, čit a ánanda – a je mimo tři guny.1 Ti, kteří uctívají nejvyšší brahman, nepotřebují nic dalšího k dosažení absolutního osvobození. Nejlepší mantrou je óm saččidékam brahma.2

Mahánirvána-tantra zastává šakticky orientovaný monoteismus, v jehož středu je bohyně Durgá, představovaná v roli nejvyšší přírody (prakrti). Je rovněž oslovována jmény bohyní mahávidjí a ztotožňována s Lakšmí, SarasvatíŠakti. Bere na sebe různé podoby jednak kvůli uctívačům, jednak když je nutno přemoci démony. Je považována za prvotní Šakti. Všichni bohové včetně Šivy samotného čerpají svou sílu/moc (šakti) z Ní.3 Do věrouky této tantry byly zapracovány i sánkhjové tattvyprakrti, mahat, ahankára atd. – a védské mantry.

Text na rovinu prohlašuje, že v kalijuze jsou védy, purányšástry téměř k ničemu, bez užitku,4 a k dokonalosti je nutno následovat kula praktiky, mezi něž patří i rituál pěti „m“. Nicméně nabízí umírněnou variantu tohoto rituálu. Adept neboli sádhaka by se měl napít jen omezeného množství vína, aby se neopil, ale aby ženy na něm cítily, že se napil. Sádhaka posléze má svůj zájem omezit na jednu vybranou ženu, kterou bude považovat za svou šakti.5 V případě otce rodiny to může být i jeho manželka. Text pak odkazuje k bhairavíčakřetattvačakře, přičemž zdůrazňuje, že člověk sám nesmí vstoupit do čakry a provádět její rituály, pokud k tomu vyloženě nedostal zplnomocnění. V čakra rituálu se pět „m“ čili pět tattev nejprve shromáždí a položí před bohyni a až poté jsou užity či prováděny.

V osmé kapitole se Mahánirvána-tantra soustřeďuje na výklad povinností varnášram, krále i jeho ministrů apod. Lidé se mají držet kastovních restrikcí, co se týče manželství, společného jídla atd. Ale ten, kdo postoupil tantrické zasvěcení, je od těchto omezení osvobozen. Devátá kapitola popisuje deset sanskár, od garbhádhány až k manželství.6 Píše také o speciálním druhu manželství, zvaném šivaistické manželství, kde kastovní regule, vyznání a ani věk nerozhodují. Kapitoly 10–12 se zabývají ceremoniemi šráddha, prájaščittavjavahára. Problematikou díkši, njásy, puraščarany, manter a dalšími, pro tantrické texty charakteristickými, body věrouky se Mahánirvána-tantra zabývá podrobně.1. Mahánirvána-tantra 4.34–47. Pozn. překl.: Správně se jedná o 2. kapitolu (podle Avalonova vydání The Great Liberation). „Mimo tří gun“ nebo „před/za gunami“ (gunátíta) odkazuje na stav před/za stvořením světa.

2. Tamtéž, 3.14. Pozn. překl.: Óm saččidékam brahma znamená „óm jednota Bytí a Vědomí je brahman“, nebo „toto samojediné Bytí a Vědomí je brahman“, nebo „Bytí a Vědomí je samojediný brahman“, nebo „brahman je jediný, [jehož vyjadřuje] Bytí a Vědomí“ (nebo lze dojít i k dalším podobným překladům).

3. Tamtéž, 4.10 ff.

4. Tamtéž, 2.31.

5. Tamtéž, 6.14.

6. Tamtéž, 8.150.