SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura


Ukázky z díla

Nišvásatattva-sanhitá

Druhý text v seznamu šivaistických ágam, Nišvása1, se zdá být totožný s Nišvásatattva-sanhitou. H. P. Śāstrī našel v nepálské darbárské knihovně (Durbar/Darbar Library)2 její manuskript psaný v guptovském písmu;3 pozůstává z 114 palmových listů z 8. století. P. C. Bagchi shrnuje jeho obsah následovně:

Důležitost tohoto textu spočívá v tom, že zmiňuje velký počet tantrických textů, které existovaly v době jeho kompilace. Obsahuje pět súter, které sice dohromady tvoří ucelené dílo, ale každá z nich může být brána jako nezávislý traktát. Jsou to: Laukikadharma, Múla-sútra, Uttara-sútra, Naja-sútra a Guhja-sútra. Poslední z pětice súter je obsáhlejší než ostatní čtyři dohromady. Podle jednoho verše, který nacházíme na foliu 23 b, Laukikadharma není brána v potaz a jen zbylé čtyři sútry tvoří korpus nauky textu. Na foliu 41 b se píše, že text se nazývá sanhitá, protože pět súter bylo dáno (hita) dohromady (sam-). Tyto představují pět směrů literární tradice, která se přenášela ústní formou (švása4), a proto se dílo jmenuje Nišvása.

V Múla-sútře Déví prohlašuje, že už má vědomosti z védánty, zná 25 principů sánkhji, ale teď touží poznat nejvyšší skutečnost Šivy neboli šivatattvu. První kapitola se zaměřuje na zasvěcení a povinnosti zasvěcence, druhá kapitola na obřady a na uctívání Šivy, třetí kapitola přibližuje muktimandalu neboli mandalu vykoupení, čtvrtá kapitola přináší muktidíkšu neboli osvobození zaručující zasvěcení a pátá kapitola se pouští do světa manter. Témata pojednání posledních tří kapitol nejsou moc dobře organizovaná.

Uttara-sútra má pět kapitol. První dvě se soustřeďují na šiválaja-sthápanu neboli správné rituální umístění podobizny Šivy ve svatyni, na mátrku neboli ezoterní řád hlásek a hómu neboli ohňový obřad. Další dvě kapitoly se zabývají abhišékou a díkšou neboli s obřadním zplnomocněním a zasvěcováním. Pátá kapitola se věnuje džňánajóze.

Folio 9 b a 42 zmiňují četná posvátná místa a řeky. Ve stejné kapitole se mluví o pěti typech lingy. Folio 24 ab popisuje šivaistické tantry.51. Pozn. překl.: Nebo Nihšvása.

2. Pozn. překl.: Nyní National Archives of Nepal.

3. H. P. Śāstrī, Nepal Catalogue, vol. 1, pp. 77.137.

4. Pozn. překl.: Švása znamená dech; odtud přeneseně přenos ústní formou.

5. Bagchi, pp. 93–6.