SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura


Ukázky z díla

Sádhanamálá a Nišpannajógávalí

Sádhanamálá je kolekcí velkého počtu sádhan, tedy popisů vizualizací, meditačních technik a ritualistických aspektů buddhistických božstev, jejichž cílem je dovést adepty k dosažení siddhi, což znamená získání nadpřirozených sil, ale i nejvyšší sebeuskutečnění. Sádhany jsou psány v próze i verši v sanskrtu a byly přeloženy do tibetštiny. Tibetská verze je dostupná v Tandžuru. Sádhany jsou obsaženy i v jiných textech. Všechny tyto sádhany dohromady byly shromážděny do kolekcí pod názvy SádhanamáláSádhanasamuččaja. Kritickou edici všech dostupných sádhan publikoval B. T. Bhattacharyya ve dvou dílech. Tato edice přináší 312 sádhan s popisy početné skupiny buddhistických božstev. Sádhanamálá neslouží jen jako studnice detailních informací o božstvech, ale také odhaluje nemalé podrobnosti o samotné tantrické tradici, o její filozofii a autorech, meditativně duchovních technikách, o siddhech, mantrách, mandalách a o různých tématech historie a kultury. Sádhany na jedné straně odhalují metodiku buddhistického tantrického meditativního uctívání, na druhé pak podávají pomocnou ruku k odlišení buddhistických božstev od těch hinduistických a džinistických (džaina). Dílo tak prokazuje nesmírně důležitou službu při studiu buddhistické ikonografie.

Danou sádhanu adept následuje velmi striktně podle pevně daných procedur, aby uskutečnil sjednocení s příslušným božstvem. Tvrdí se, že božstva nemají nezávislou skutečnou existenci a ani vnější formu oddělenou od mysli adepta a od způsobu uctívání. Představují ryzí aspekt meditativní síly adeptovy mysli. Sádhanamálá mluví o čtyřech velkých kultických tantrických centrech: Uddijána, Púrnagiri, KámarúpaŠríhatta.

Nišpannajógávalí sestavil Abhajakáragupta z kláštera Vikramašíla v době panování pálského krále Rámapály (1084–1130). Je to dílo o mandalách, ve kterém se popisují četná božstva tantrického buddhismu. V 26 kapitolách přináší nauku 26 mandal. Četná božstva zde popisovaná nejsou nikde jinde zmiňována a jejich popis v tomto díle je tak zcela originální. Z hlediska ikonografických studií představuje toto dílo výsostně zajímavý materiál. Z náboženského a filozofického hlediska je rovněž velmi hodnotné, což uvidíme v kapitole o historii tantrického buddhismu.11. B. T. Bhattacharyya, tamtéž.