SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura


Ukázky z díla

Šivaistické tantry dálného Východu

Máme indicie se domnívat, že z pěti nebo čtyř súter Nišvásatattva-sanhity Uttara-sútraNaja-sútra částečně tvořily kambodžský tantrický text Najóttara. Sdok Kak Thoṃova1 inskripce z doby panování Džajavarmana II. ze začátku 9. století popisuje uvedení mystického kultu Dévarádži (falické reprezentace Šivy) spolu s některými tantrami do Kambodži. Zde rovněž čteme o iniciaci králova nejvyššího kněze Šivakaivalji bráhmanou Hiranjadámou do tajného kultu, prosazovaného v tantrách Širaščhéda, Vínášikha, SammóhaNajóttara, o nichž se věřilo, že vznikly ze čtyř tváří Šivovy emanace zvané Tumburu. O těchto čtyřech textech B. R. Chatterji podotýká:

Víme, že existovaly tři divize a každá měla své vlastní tantry. Ve višnukrántá divizi (která zahrnuje Bengálsko a sahá až do Čittagóngu) mezi tantrami nacházíme dvě díla, Sammóhana-tantruNiruttara-tantru, jejichž názvy se dosti podobají dvěma tantrám (ze čtyř), jejichž nauku Hiranjadáma předával. Mundamálá-tantraČhinnamastá-tantra (co se jejich názvů týče) znamenají skoro totéž jako Širaščhéda-tantra, což je třetí text, který kambodžský duchovní učil. Jméno Tumburu (jehož čtyři tváře podle inskripce představují zmiňované čtyři tantry) je jménem jednoho gandharvy neboli druhu nebeské bytosti. V tomto ohledu je zajímavé, že víme o Gandharva-tantře, která patří mezi texty višnukránty.2

Bagchi správně ztotožnil Tumburu se Šivou.3 Tradice, podle níž čtyři písma pocházejí ze čtyř úst Tumburu, je jednoduše kambodžským přejímáním rozšířené šivaistické ideje v Indii, že tantry pocházejí ze čtyř úst (vaktra) Šivy. Co se týče geografického rozdělení tanter, Bagchi naznačuje, že bychom měli dávat větší důraz na rozdělení písemnictví podle proudu (sróta), než podle kránt. Úryvek z Brahma-jámaly zřetelně uvádí, že tři tantrySammóha, NajóttaraŠiraščhéda – „vytékají“ z tzv. levého proudu. První ze tří tanter není těžké identifikovat. Druhá, jak jsme uvedli výše, se ukázala být kombinací Uttara-sútryNaja-sútryNišvásatattva-sanhity. Ohledně Širaščhédy pak Bagchi dodává, že se bezpochyby jedná o Džajadratha-jámalu. Tato jámala o tom sama jasně vypovídá (podle durbarského manuskriptu, šatka III, folio 215a). Vínášikha-tantra se zdá být dodatkem obsaženým v Džajadratha-jámale, kde se rozebírají vínášikha bhairavové.4

I další inskripce z Kambodži odkazují na šivaistické tantry.5 Zmiňují Šivašástru, Šaiva-ágamu, Sarva-ágamuŠaiva-vjákaranu. Tyto byly spojovány s ágamánta šivaismem. Na jedné inskripci z Angkor Vat nacházíme odkaz na dobře známý text, na Paraméšvara-tantru, jež je zvána také Paraméšvaramata-tantrou a která patří mezi 18 tradičních ágam. Je zahrnuta i do pozdějších seznamů 28 ágam.6 Vliv ágam lze víc než dostatečně vysledovat až k šivaistickým kultům, které byly praktikovány v Kambodži a Čampě.1. BEFEO vol. 15, pp. 70 f.

2. B. R. Chatterji, Indian Cultural Influence in Cambodia, Calcutta, 1928, pp. 273 f.

3. Bagchi, pp. 22 ff.

4. Bagchi, pp. 5 ff.

5. Bergaigne, Inscription de Campa et du Cambodge, II. 157, 384, 389–92.

6. T. A. Gopinath Rao, Elements of Hindu Iconography vol. II, Pt. I. 367–8.