SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór


Ukázky z díla

Górakhnáth v NepáluTehdy se vracelo několik nepálských poutníků do Nílkanthu, a protože se doslechli o Górakhnáthově přítomnosti, zatoužili po setkání s ním, neboť sami byli všichni následovníky Matsjéndranáthovými. Když se mu představovali, dodávali k tomu:

„Vládce jóginů! V dnešních dobách je králem Nepálu Mahéndra Déva. A ten se upevnil v buddhistické víře a žádá to i od nás. Aby nás k tomu přiměl, použil všech možných prostředků, jako jsou lichotky, dary, tresty a pletichy. Působí nám tak nepříjemnosti. Kdybys přišel do Nepálu, nám by to velice prospělo.

Když Górakh vyslechl nářky Nepálců, odebral se na předměstí městečka Lalitápatan. Tam se usadil na břehu řeky Bhógmatí. Posadil se na rohož a pokračoval ve své činnosti. Nepálci se ho ptali:

„Nechceš vejít do města?“ „V Nepálském království nebude pršet, pokud budu sedět zde,“ pohrozil Górakhnáth, „ale já se odtud nehnu dříve, než splním, co jsem si předsevzal.“ Nepálci odešli a přinesli tu zprávu, co Górakh chystá a co s tím bude. Toho roku v Nepálu nesprchlo a každý věděl proč. Nepršelo ani napřesrok a ještě déle. Nepálského krále přepadly starosti. Lidé prosili o milost, královské sýpky byly vymeteny. Rádžá tedy pozval hvězdopravce a ptal se, co je příčinou sucha.

„Ó, veliký králi!“ pravili hvězdopravci:

„Zdá se, že jakýsi jógin někde působí svým soustředěním proti tvé vůli. Vyšli zvědy, ať zjistí přesně, co a jak.“ Rádžá vyslal své špehy na všechny strany a během několika dní se vrátili s přesnými zprávami.

Matsjéndranáth (Maččhindra) v sedu na rybě (matsja). Podle mýtu kdysi v břiše velké ryby tajně vyslyšel tantrickou nauku, kterou Šiva vyjevoval své manželce Párvatí. Svatyně na nádvoří Górakhnáthova sídla Kadrí math v Mangalúru. Foto Rasa Ravi, 2007.

„Ó, veliký králi! Na břehu Bhógmatí koná jakýsi muž jógová cvičení. Ptali jsme se ho, ale neodpovídal. Je s ním i jeho žák, ale ten rovněž odmítl mluvit. Do města však se vrátili poutníci z Nílkanthu a ti tvrdí, že tím jóginem je sám Górakhnáth, ten Matsjéndranáthův žák. Nepál zůstane bez vody, pokud ten světec tam dál bude dlít.“ Rádžá se nad tím velice zamyslel. Když ho nic nenapadlo, svolal ministry i hvězdozpytce na poradu a řekl:

„Mí zvědové přinesli zprávu, že Matsjéndranáthův žák Górakhnáth se zde usadil, aby se činil v józe. Tak dlouho, jak zůstane v místě, nespadne ani kapička vody. Jak s ním tedy nějak pohnout?“ „Ó, veliký králi!“ začali hvězdáři svůj výklad. „Ten se nepohne z místa, dokud Matsjéndranáthova škola nezíská v Nepálu úplnou svobodu.“ „Potom dbejte na to, ať se zastaví útlak, jímž dosud trpí tato jóginská škola. A pak bude třeba promyslet, jak Górakhnátha přimět, aby se pohnul ze svého místa a dal se na cestu odtud.“ S plánem, jak to zařídit, přišli ministři a radí králi:

„Ó, velký králi! Je tu přece jeden způsob. Nechme vytvořit věrný obraz Matsjéndranátha, vložme ho na vůz a přivezme a postavme Górakhovi na oči. Ten bude muset přece pozdravit svého učitele.“ „To je skvělý nápad,“ pochvaloval si král, „je třeba ho co nejrychleji uskutečnit.“ Hned, jak ministři dostali příkaz, dali se bleskově do práce. Dali zhotovit Matsjéndranáthův portrét, vložili ho na vůz a s velkou slávou s ním táhli zemí. Každý, kdo cítil přízeň k tomuto světci, byl pozván. Sám král Mahéndra Déva na svém voze jel v čele zástupu.

Když dojeli k místu, kde Górakh sídlil, a bylo jasno, že slavnostní jezdectvo je tady, Górakh vstal a pozdravil obraz božského učitele. V ten okamžik nebe zčernalo mraky a spustil se déšť. Král se zastyděl za svůj nekalý čin a klesl Górakhovi k nohám. Ten ho hned zvedl, aby vyslechl jeho prosby:

„Ó, vůdce jóginů! Odpusť. Napříště se tví i Matsjéndranáthovi žáci budou těšit naprosté svobodě.“ Górakh odpustil králi. Nato odešel a usídlil se v horách. Tak také uvedl do jógy své žáky z Pátanu a naučil je mnoha uměním. Celkem tam prožil čtrnáct roků.

Ačkoliv nepálský vladař dal své slovo, že nebude ubližovat nebo klást překážky těm, kdo jdou za Matsjéndrou nebo Górakhou, jako by to nemyslel doopravdy, protože jeho srdce i nadále mělo sklon je pronásledovat. Tehdy přišli náthové z tohoto panthu ke Górakhovi a prozradili mu, jakým útlakem trpí. Górakhnátha to velice mrzelo. Začal přemýšlet o tom, že nejlepší by bylo sesadit Mahéndru Dévu z trůnu. Uvažoval:

„Tak nespravedlivý muž nemá právo dál sedět na trůnu. Rádžá a jeho družina, mají-li utlačovatelské sklony, přece patří mezi hříšníky. Není rozhodující, zda je mu skutečnost útlaku známa, anebo si jí není vědom.“ A když od něj Nepálci odcházeli, řekl jim:

„Konec útrap, jimž jste vystaveni, přijde rychle.“ Když Górakh učil své žáky z Pátanu, byla zde také jedna starší žena, která přicházela za ním do hor se synem a po tu dobu, co se syn u Górakha vzdělával, ona mu sloužila. Její syn se jmenoval Vasant. Górakh tehdy přemýšlel takto:

„Krále Mahéndru Dévu je nutno zbavit jeho postavení. Jako mnozí utlačovatelé, je bezdětný. Na jeho místo na královský polštář (gaddí ) musí přijít někdo jiný.“ A v ten okamžik právě přišel Vasant za svou starou matkou. Když ho Górakh vidí, dostal nápad:

„Proč by se tenhle Vasant nemohl stát královým nástupcem?“ A řekl mu, na co myslel. Chlapce zpráva o tom, že gurudéva ho chce učinit nepálským vladařem, překvapila, nicméně vyjádřil se takto:

„Jakékoliv tvé přání mi bude příkazem!“ Górakh ho vyzval:

„Vezmi si trochu bláta z mokřiny a vytvaruj z něho lidskou postavičku. Takových vyrob co nejvíce, ať jsou jich tisíce.“ „Co s nimi budeme dělat?“ byl zvědavý Vasant.

„Nu, to bude tvé vojsko, Vasanto! A král Mahéndra Déva podlehne této vojenské síle.“ Vasantův údiv rostl a rostl. Sám sebe se ptal: …