SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór


Ukázky z díla

Górakhnáthovo odříkání v poustevně Badariká


Naše dvojice se cestou zastavila, když Matsjéndrovi přišlo na mysl, že Górakhovi se sice dostalo potřebného vzdělání i toho, že byl nadán nadpřirozenými silami, že se však ještě bude muset seznámit s jejich tajemstvími a tím, jak jich používat ze Šivovy boží milosti ve správný čas. Všiml si, že mají ještě trochu času, a tak říká Górakhovi:

„Chlapče! Teď je na tobě, aby tě sám Šankara Pán obdařil svou milostí, protože bez té je jakékoliv vědění neúplné.“ Górakh tedy vyslechl v tichosti pokyny svého učitele. Poselství toho, co mu Matsjéndra řekl, bylo následující:

Górakhnáth, Matsjéndranáthův hlavní žák. Kadrí math, Mangalúru. Foto Rasa Ravi, 2007.

„Kdyby Šankara Pán zadržel svou milost, pak bys neodříkával životodárné říkadlo ve chvílích, kdy jsi hnětl postavičku vozky. Někdy tvá činnost může mít nechtěné následky.“ Pak učitel zmlkl a Górakh se zdvořile zeptal:

„Poručíš mi tedy, abych vyhledal, kde a jak získat tu Šankarovu zvláštní milost?“ A Matsjéndra mu odpověděl:

„Můj hochu! Vydej se do lesů u poustevny Badariká (Badarikášram), do které se uchylují ti, kdo jdou cestou odříkání, a ty je následuj. Tak získáš jak Šankarovo, tak Nárájanovo požehnání.

Pro Górakhnátha bylo doporučení učitele závazné a vydal se na cestu k poustevně. Měl v úmyslu, až padne noc, do rána odpočívat, pak se umýt a pokračovat v cestě. Když dorazil do Badarikášramu, našel si příhodné místo a začal meditovat. Celých dvanáct let strávil mravní očistou a rozjímáním o Šankarovi a také tím, že se postil.

Jednoho dne se pro Šankaru Pána naplnila míra a ukázal se jako osoba. Naznačil posunkem i výrazem tváře, že je spokojen, a obrátil se ke Górakhovi těmito slovy:

„Jsi mi královsky oddán. Řekni mi, čeho si přeješ!“ Górakhnáth padl před Šankarou tváří k zemi a sepjav ruce vyslovil prosbu:

„Pane, žádám jen o to, abych nabyl úplné vědomosti a modlitby k tobě mi stále přebývaly v srdci!“ Pán mu odpověděl:

„Tak nechť se děje tobě, kdo patříš k mým nejoddanějším vyznavačům. A také schopnosti, které jsi získal, ať se rozmnoží, dozrají a zůstanou s tebou navždy!“ Hned poté, co domluvil, stal se bůh Šankara opět neviditelným. A Górakh nabyl jistoty, že se mu splnilo to, oč usiloval, a opět se dal do putování po dalších svatých místech (tírtha). A tu znovu zatoužil spatřit svého gurua.

Po celou dobu, kterou Górakh trávil usilovným duchovním cvičením, putoval Matsjéndranáth od jednoho svatého místa k druhému. Na každém z nich se zastavil na den, na dva, žebral o almužnu a hroužil se do modliteb.