SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór


Ukázky z díla

Jak závodili súfí a džógí v létáníV této souvislosti vypráví šejk Nizám al-Dín následující příběh.

Do města Učče dorazil jakýsi džógí, aby diskutoval se šejkem Safí al-Dín Gázarúním. Džógí vyzval šejka, aby předvedl jakékoli svoje zvláštní síly a schopnosti, kterým by se ty jeho nevyrovnaly. Na to odpověděl šejk, že to byl džógí, který vznesl tento požadavek, a že by měl tedy ukázat, co umí on, jako první.

Džógí se vznesl z místa, kde právě byl, vzhůru, až narazil hlavou do stropu. Nato se spustil zpět na zem a vrátil se do původní polohy těla. Teď vyzval šejka, aby ukázal, co umí. Šejk pozvedl tvář k nebesům a prosí:

„Ó, Pane můj! Dal jsi tuto schopnost tomuto nevěrci. Prokaž mi také takovou milost!“ Šejk se hned potom vznesl ze svého místa a odletěl až do Kibly (tedy na západ směrem k Mekce), odtamtud pokračoval v letu na sever a pak zase na jih, a nakonec se vrátil tam, odkud se vznesl, a posadil se tam. Džógí byl překvapen, položil svou hlavu na šejkovy nohy a upřímně poznamenává:

„Neumím více než vznést se kolmo od podlahy vzhůru a vrátit se stejnou cestou. Nemohu ani napravo ani nalevo. Ale ty, mistře, ses točil, kam ti bylo libo. To tvoje je pravé a je to přímo od Boha. Moje síly jsou falešné.“