SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór


Ukázky z díla

Ženich a kočičí ženaZa svítání dne osmého starosta Gangá Rám Patél a holič Buláchí Rám Náí společně vstali a pokračovali v putování. Trvalo jim až do večera, než došli do Čitrakútu. Spatřili tam krásnou zahradu a v ní zděný pavilon se třemi oblouky. Rozhodli se v něm přenocovat.

Přivázali koně ke stromu, skryli zavazadla na bezpečné místo, starosta Gangá Rám vzal pět rupií a předal je holiči Buláchí Rámovi, který odešel na bazár koupit něco k jídlu.

Když se Buláchí Rám vracel s jídlem z bazáru, byl svědkem podivné podívané na cestě. Na velké dvoukolé káře seděl pohledný mladík a žena. Žena po několika větách vůz opustila, proměnila se v kočku a zmizela v křovinách.

Když Buláchí Rám spatřil ten úkaz, vrátil se zpět a vylíčil Gangá Rámovi všechno, co viděl. A ten mu dal slib, že věc vysvětlí, ale až se spolu navečeří.

Holič Buláchí Rám s napětím čekal na výklad. Proto spěchal, hned naplnil koni žlab a rychle mu dodal píci, aby byl co nejdřív hotov. Zatím starosta Gangá Rám připravil večeři, kterou pak oba s chutí snědli. Když přišla noc a lůžka zvala ke spánku, zapálili vodní dýmku a starosta si lehl k bublající vodní dýmce. Holič mu začal masírovat nohy.

Starosta Gangá Rám řekl:

„Ó, milý holiči Buláchí Ráme! Vysvětlím ti vše, cos viděl, ale hlídej při tom vodní dýmku, aby nám nezhasla.“ A holič pozorně naslouchal starostovu vyprávění…