SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

a další hinduistické queer příběhy

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie

Překlad: Kateřina Ctiborová

Počet stran: 192

Přeloženo z: The Man Who Was a Woman and Other Queer Tales from Hindu Lore, Harrington Park Press / The Haworth Press, New York – London – Oxford, 2002.


Anotace: Jeden bůh se promění v nymfu, aby okouzlil(a) druhého boha… Princ až o své svatební noci zjišťuje, že není mužem… Když král otěhotní… A když jiného krále jeho děti nazývají matkou i otcem… Z hrdiny se vyklube eunuch, který nosí ženské šaty… Princezna se promění v muže, aby pomstila ponížení… Dvě vdovy po králi se vzájemně pomilují, aby zplodily nástupce trůnu… Z královy dcery se stává jeho syn…

Ve světě velmi úspěšný autor v této kompilaci přináší tradiční indické příběhy, jejichž společným rysem je sexuální transformace a genderová metamorfóza.


Obsah

Předmluva 9
Poděkování 11

Úvod – Kontext příběhů
Univerzalita queer příběhů 14
Queer příběhy v různých tradicích 15
Hinduistické versus biblické paradigma 16
Pevná společnost založená na nepevné filozofii 18
Hinduistický způsob života 20
Hinduistická reakce na queer sexualitu 22
Přijetí koloniálního právního rámce 24
Třetí pohlaví a jeho sexualita 25
Dědictví hidžrů 27
A co ženy? 28
Reprezentace sexuality v příbězích 30
Interpretace příběhů 31
Struktura a cíl knihy 33

Kapitola 1 – Ženy, které se staly muži
Bhíšma: syn, který se zasvětil celibátu 37
Avikšita: princ, který si myslel, že je ženou 39
Ambina touha po mužství 40
Děti muže se zženštělou mužností 42
Šikhandiní získává mužské tělo 45
Rádžova dcera, která se stala jeho synem 47
Dívky, které se za sebe provdaly 48
Dívky, které se nenechaly rozdělit 51
Muž, který byl ženou 53
Žena, která se stala mužem a pak opět ženou 56
Šáriputrova sexuální proměna 60
Malli, která se stala Mallináthem 61

Kapitola 2 – Těhotní králové
Bhangášvana: muž, který byl otcem i matkou 64
Sómavat: mužská manželka 66
Eunuchův syn 68
Les, v němž se muži mění v ženy 69
Bůh úsvitu se stává ženou 74
Jak klesl Rikšarádža k ženství 74
Nárada se stává ženou 77
Juvanášva: těhotný král 81
Rávanovo těhotenství 82
Šiva rodí Šukru 84
Kávja rodí Kaču 85
Kárttikéjovo zrození 89
Kárttikéja se odvrací od žen 91

Kapitola 3 – Přestrojující se podvodníci
Móhiní podvádí Bhasmu 96
Móhiní obelstí asury 98
Móhiní zabíjí Viróčanu 101
Móhiní okouzluje mudrce 101
Višnu vzrušuje Šivu 103
Ádiho smrt 104
Šivův a Višnuův syn 106
Kálí se stává Kršnou 109
Šiva jako pasačka krav 110
Kršna si obléká Rádhiny šaty 115
Kršna zabíjí Araku 116
Kršna a Ardžuna jako matka a dcera 117
Ghatótkača v ženském přestrojení 118
Bhíma v ženských šatech 119
Santóší a její bratr 121
Kršna se stává Arávánovou ženou 122
Sámbovo těhotenství 123
Rávanův harém 126
Minulé životy pasaček 128

Kapitola 4 – Kastrovaní muži a ženy
Brhannala: eunušský tanečník 130
Urvaší kastruje Ardžunu 134
Bahučará zbavuje manžela mužství 136
Bahučará si odřezává prsa 138
Kannagi si odřezává prso 139
Šiva se kastruje 140
Mudrci kastrují Šivu 142
Indra přichází o své mužství 143
Šúrpanakhá je mrzačena Lakšmanou 144
Vykleštění Džamadagniho synů 145
Čélliammanina společnice 148
Muž, který nikdy neviděl ženu 150

Kapitola 5 – Ani to, ani to
Narasimha 153
Stvoření Ganéši 156
Dvě královny plodí dítě 157
Ganéša zůstává svobodný 159
Oddělení tří světů 162
Ráma se vrací 163
Puruša se rozděluje na dvě části 165
Brahmá spatřuje boha, který je napůl ženou 166
Šiva činí Párvatí svou levou polovinou 168
Šiva splývá s Párvatí 169
Šivovo prokletí k androgynitě 172
Bhrngi se pokouší rozdělit androgyna 173
Šiva lingou 174
Princ, který se oženil se svou levou polovinou 175

Doslov 178
Slovníček 180
Použitá literatura 188