SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Ádiho smrt
Démon Ádi chtěl zabít Šivu. Jednou využil Párvatíny nepřítomnosti, vzal na sebe její podobu a pronikl do Šivova příbytku. Když mu Šiva navrhl, aby se s ním miloval, Ádi si vložil do vagíny ostré zuby. Šiva vytušil, že žena v jeho náruči není jeho manželka, nýbrž podvodník, pokračoval ale ve hře, aby uštědřil Ádimu lekci. Nasadil si na svou mužskou chloubu blesk a pronikl do Ádiho. Když démon zjistil, že Šiva jeho hru prohlédl, pokusil se ze Šivova objetí vyvléknout, ale neúspěšně. Nezbylo mu než se osudnému milování podrobit.

Agni-purána (asi 850 n. l.) uvádí, že poté, co vypustí Šiva semeno, přijde k rozumu, vrátí se mu rozvaha a zanechá svého nesprávného konání.47 Nedozvíme se však, zda nesprávné konání znamená ztrátu kontroly nad smysly nebo to, že je Šiva sveden někým, kdo ve skutečnosti není ženou. Móhiní je v jádru mužský bůh Višnu (a Ádi je mužský démon), což pro mnoho lidí znamená očividnou homoerotiku. Hraje ale homoerotika v tomto případě nějakou zásadní roli, nebo se jedná pouze o shodu okolností? Soustředíme-li se pouze na homoerotický motiv, vystavujeme se nebezpečí, že to odvede naši pozornost od hlubšího metafyzického významu příběhu.

V hinduistické tradici zosobňovalo ženství vždy každodenní světský život. Když se z Višnua stává žena, bere na sebe radosti a zodpovědnost života v hospodářství. Cílem jeho lsti s okouzlující ženou je připoutat transcendentního Šivu k samsáře. Pro Višnua, který se snaží udělat ze všech tvorů součásti světského života, představuje poustevnický bůh Šiva nejvyšší výzvu. Šiva rezolutně odmítá být součástí světa a medituje zatvrzele na zasněženém vrcholku hory Kailásy. Šiva a Višnu představují coby dvě božské manifestace protichůdné postoje k životu. Višnu se chce podílet na světském životě (pravrtti márga), Šiva se od něj chce držet dál (nivrtti márga). Svedení má za cíl rozpustit tento antagonismus. Poustevník bude transformován v hospodáře nebo bude alespoň natolik okouzlen, že se mu zcela nepodaří transcendovat světskost.

V první kapitole už jsem zmínil, že v hinduistických okultních naukách, známých jako tantra, existuje přesvědčení, že zadržování semene pomáhá muži osvobodit se z kola života. Je-li semeno vypouštěno, uvězňuje ho to v tomto kole. Šivaistické příběhy se točí kolem zoufalých pokusů bohů přimět Šivu vypustit semeno a stát se světskou bytostí. Ve druhé kapitole se dévové zoufale snaží přimět Šivu semeno vypustit a zplodit tak božského vojevůdce Kárttikéju, který by porazil asury.

Agni-puráně se uvádí, že když sváděla Móhiní Šivu, staly se z kapek jeho semene, které dopadly na zem, lingy (Šivovy neikonické emblémy). Šivu tak symbolizuje něco, co je světské. Semeno vypuštěné při pohledu na Móhiní plodí mužného bojovného boha Hanumána, boha, který pomáhá Višnuovi bojovat s ničivými společenskými silami a nastolovat dharmu.

Příběh vypuštění Šivova semene při pohledu na Móhiní vysvětluje i původ Ajjappy, boha, který má svatyni v Sabarimale v Kérale. Ajjappa je znám i pod jménem Manikantha a Hariharasuta (syn Hariho či Višnua a Hary či Šivy). Ajjappa zároveň představuje spojení šivaistické a višnuistické tradice. Je vírou, mužným bojovníkem-mnichem, který se straní materiálních potěšení, vyhýbá se ženám, bojuje s démony a žije život jógina. Následující Ajjappův příběh je založen z části na Brahmánda-puráně a z části na lidové tradici. Příběh převypravuje nakladatel Amar Chitra Katha v komiksu Ayyappa, Wendy Donigerová v knize Splitting the Difference, Alain Daniélou v knize Gods of Love and Ecstasy a kniha Same-Sex Love in India, kterou sestavili Ruth Vanitaová a Saleem Kidwai.47. Doniger, Splitting the Difference, s. 265.