SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Bahučará si odřezává prsa
Bahučará a její dvě sestry byly zrovna na cestě na trh, když vůz napadl lupič jménem Bapija. Obě sestry se raději zabily, aby unikly znásilnění a únosu. Bahučará si odřízla prsa, a ještě než k smrti vykrvácela, proklela Bapiju k tomu, aby se stal impotentem. Když prosil Bapija o milost, Bahučará řekla, že mu odpustí, ale jenom když bude nosit ženské šaty a uctívat ji jako bohyni.

Prokletí k impotenci je vlastně aktem kastrace. Jak k ničemu se nemající manžel Bahučary, tak i přespříliš žhavý útočník přicházejí o své mužství. Z obou mužů se „stávají ženy“ a jsou vyzváni, aby uctívali ženu, kterou zneužili. Kastrace je tak trestem za extrémy. Je osudem homosexuálního muže i heterosexuálního násilníka. Někde uprostřed se nachází dharma, správné činění a vyvážené chování.

Bahučařin příběh přivádí na scénu koncept ženské kastrace, při níž jsou varlata zastoupena prsy. Prsa jsou viditelnými erotickými výčnělky, které definují ženskou sexualitu, podobně jako definuje penis mužskou sexualitu. Odstraněním prsou si Bahučará zajišťuje, že nebude stát za páchání násilí. Stává se ne-ženou a ničí to, čeho se násilník chystá zmocnit. Svým činem ničí sama sebe.

Bahučařina schopnost plození zůstává v obou příbězích nerealizována. Nevyužitá tvořivá energie se stává destruktivní a přináší zkázu těm, kteří jsou zodpovědní za Bahučařino utrpení. Téma sexuální frustrace, ženské kastrace a destruktivní síly koresponduje s příběhem Kannagi, který obsahuje tamilský epos Šilappadikáram (asi 500 až 600 n. l.) a který převypravuje Lakshmi Holmström.