SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Eunuchův syn
Během shromáždění rodu Jaduovců ve městě Mathuře se Šjála, kněz tohoto rodu, ponořil do ostré debaty s mudrcem Gárgjou. Než mohl kdokoli zasáhnout, Gárgja prohlásil, že ho Šjála urazil. Když se Jaduovci optali, co přesně mu Šjála řekl, Gárgja odvětil: „Nazval mě eunuchem.“ Jaduovcům to připadalo legrační a od srdce se tomu zasmáli. Rozlícený Gárgja opustil dotčeně Mathuru. Odešel do lesů a několik let požíval rozdrcené železo, aby si posílil semeno. Pak se oddal intenzivnímu pokání a vyvolal Šivu. „Dej, ať zplodím syna a dokážu, že Šjála se mýlil! A dej, ať tento syn takzvaného eunucha pomstí pokoření svého otce a zničí město Jaduovců.“ Šiva, bůh ničení, slíbil, že Gárgjovo přání splní.

Král Javanéša byl shodou okolností bezdětný, a tak povolal Gárgju, aby oplodnil jeho ženu. Dítě, které se ze spojení narodilo, bylo tmavé jako brouk a neslo jméno Kálajavana. O mnoho let později zničil Kálajavana Mathuru a Jaduovci byli přinuceni přestěhovat se na ostrovní město Dváraka.

Slovo javana všeobecně označuje lidi ze Západu, a zejména Řeky, kteří tři sta let před začátkem letopočtu následovali Alexandra Velikého do Indie. Javanéša znamená „vládce Řeků“, Kálajavana znamená „černý Řek“ a pravděpodobně se vztahuje na jeden indo-řecký kmen. Příběh jasně dokládá, jak provokativně zní pro muže termín „žena“ či „ne-muž“. Zasahuje přímo jeho mužnost. Příběhy, v nichž se z mužů stávají dobrovolně ženy, či příběhy, v nichž muži proti své ženské roli neprotestují, tak ukazují na to, že tito muži jsou hluboce nesrovnáni se svým mužským pohlavím či se svou mužskou identitou.

V následujícím příběhu se z muže stává žena nešťastnou náhodou. Příběh převypravuje Kamala Subramaniamová v Srimad Bhagavatam, Subash Mazumdar v Who is Who in the Mahabharata a Wendy Donigerová v Splitting the Difference.