SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Ghatótkača v ženském přestrojení
Kršna náležel k rodu Jaduů, kteří byli úzce svázáni s rodem Kuruů. Rod Kuruů se ale naneštěstí rozdělil na Kuruovce a Pánduovce. Kršna chtěl, aby Jaduovci podporovali Pánduovce, jeho starší bratr, Balaráma, ale stranil Kuruovcům. Aby si zajistil silné spojenectví s Kuruovci, rozhodl se Balaráma, že jeho sestra, Subhadrá, se provdá za nejstaršího Kuruovce Durjódhanu. Kršna tento svazek nepodporoval a pomohl Subhadře uprchnout s Ardžunou z větve Pánduovců.

O mnoho let později se Balaráma rozhodl, že dá svou dceru Vatsalu za ženu Durjódhanovu synovi Lakšmanovi. Vatsalá si ovšem chtěla vzít Abhimanjua, syna své tety Subhadry. Balaráma to nejenom odmítl, ale nařídil, aby Vatsalu hlídali, aby neuprchla. Zoufalá Vatsalá poslala vzkaz Abhimanjuovi, který požádal o pomoc svého polovičního bratra Ghatótkaču, krále rákšasů.

V den svatby spěchal Ghatótkača do Balarámova paláce, uspal kouzlem Vatsalu a unesl ji do svého horského příbytku, kde na ni už čekal Abhimanju. Ghatótkača se pak vrátil do Balarámova paláce, vzal na sebe přesnou podobu Vatsaly a zaujal její místo, aby ji nikdo nepostrádal. Během svatebního obřadu, kdy si Lakšmana bral Balarámovu dceru, stiskl Ghatótkača ženichovi ruku tak silně, že omdlel. Pak všem ukázal, kdo doopravdy je, vysmál se přítomným hostům a zmizel.

Tak jako jeho syn, Ghatótkača, i Bhíma se podvodně přestrojuje. Dochází k tomu během posledního roku exilu Pánduovců, který následoval poté, co prohráli své království ve hře v kostky a museli ho postoupit Kuruovcům. Příběh obsahují všechny lidové verze eposu.