SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Hinduistické versus biblické paradigmaKdyž jsem poprvé četl bibli, byl jsem udiven linearitou vyprávění, jeho konzistencí a jednoznačnou pohlavností postav. Vyprávění se plynule odvíjelo a já byl vtahován do světa, v němž existuje pouze jediný bůh, jediný život a jediný způsob, jak tento život prožít – v poslušnosti boží vůli. Existence je nám prezentována jako něco profánního, jako důsledek hříchu neposlušnosti. Život je pouhou snahou navrátit se k původní čistotě. Tím, že budeme poslušni přikázání boha mužského rodu, která nám zvěstoval prorok taktéž mužského rodu, a tím, že přijmeme za svého spasitele mužského potomka tohoto boha. Bylo to něco naprosto odlišného od toho, co jsem znal z hinduistické tradice.

Podle hinduistického pohledu je svět, v němž žijeme, pouze jedním z nesčetných světů, které v čase a prostoru existují. Pohled člověka na svět je pouze jedním z nesčetných pohledů poletujících vesmírem. Nic v tomto rozmanitém vesmíru není absolutní, s výjimkou těžko pochopitelného božského principu (o němž pojednávají rané hinduistické texty, například upanišady, jako o brahmanu). Všechno je projevem tohoto božského principu. V puránách, ágamáchtantrách, což jsou pozdější hinduistické texty, je božský princip vizualizován jako muž (Višnu), žena (Šakti) nebo obojí (Šiva).

Získáváme dojem, že život je cesta, která nezačíná narozením a nekončí smrtí. Nenacházíme tu žádný „velký třesk“, ani „apokalypsu“. Namísto toho nacházíme nesčetné dny zkázy a mnoho dní tvoření, které se s neochvějnou pravidelností v rámci neutuchajícího, stále se proměňujícího kosmického běhu střídají. Probíhá neustálá oscilace mezi říší mrtvých a živých, mění se pohlaví, orientace, identita – budoucnost je podmíněna minulostí. Maskulinita i feminita jsou nahlíženy jako pouhý dočasný oděv těla a mysli, který obaluje nesexuální, nepohlavní duši. Nejvyšší cíl na cestě životem pak spočívá ve snaze naučit se oceňovat krásu existence, porozumět jejím limitům a nakonec ji transcendovat.

Rozdíl mezi hinduistickým a biblickým pohledem na svět se obráží v jejich příbězích. Každý hinduistický příběh existuje na rozdíl od biblických vyprávění v několika verzích, v nesčetných interpretacích a nemá žádné jednoznačné místo v náboženském kánonu.

V hinduistických příbězích se mísí legendy s alegoriemi. Postavy a náměty se prolínají se symboly a metaforami a splývají s nimi. Myšlení a představy vypravěče se s oblibou pohybují v rovině převtělování a nejednoznačnosti identity postav. V příbězích bohů, králů a mudrců jsou zachyceny průkopnické myšlenky starých duchovních mistrů – jóginů, siddhů, náthůáčárjů. Díky tomu, že tyto příběhy využívali pro svou praxi mystici, převypravovali je básníci a vznikaly jejich verze ve spisovném jazyce i v různých nářečích, staly se nedílnou součástí hinduistického duchovního prostředí. Tyto příběhy nejsou pouhými parabolami či zábavnými historkami.

Do fantastických námětů jsou vpleteny koncepty, které tvoří jádro hinduistického světonázoru: karma (předurčenost daná minulými činy), dharma (zákony udržování kosmu a společnosti), májá (klam daný omezeností vnímání neosvícené mysli), samsára (kolo znovuzrozování, cyklus materiální existence, v níž je všechno nestálé a všechno se opakuje), mókša (osvobození od klamu a potažmo od materiální existence). Internalizací těchto příběhů dospíváme k přijetí vesmíru, který je nekonečně proměnlivý, kde se vše vyskytuje současně, kde existují všechny možnosti, aniž by se navzájem vylučovaly.

Není divu, že v hinduistických spisech se setkáváme s příběhy maskulinních bohyní i femininních bohů, s příběhy mužů, kteří se stávají ženami, i žen, které se stávají muži, s příběhy králů, kteří otěhotní, i hrdinů, kteří mění pohlaví přestrojováním. Sexuální spektrum a pohlavní proměnlivost zachycené v těchto příbězích jsou podle všeho vyčerpávající a mohou zahrnovat vše. Nikdy se nedozvíme, jestli autoři těchto příběhů chtěli vyjádřit právě takovou všemožnost. Co ovšem víme bezpečně, mnozí gayové, lesbičky, bisexuálové a transsexuálové s indickými kořeny v těchto příbězích nalezli a stále nalézají obraz své vlastní sexuality a čerpají z toho sílu.