SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Indra přichází o své mužství
Indra, král bohů, na sebe vzal podobu kohouta a začal kokrhat ještě před rozbřeskem, aby vzbudil v mudrci Gautamovi dojem, že už svítá a je čas na ranní hygienu. Když vyšel mudrc z poustevny, vstoupil do ní Indra přestrojený za Gautamu a požádal Gautamovu manželku Ahalju, aby se s ním milovala. Ahalji připadalo sice přání jejího manžela v tuto dobu podivné, ale protože byla oddanou družkou, podvolila se mu.

Gautama mezitím spatřil měsíc, zjistil, že je ještě noc, a vrátil se do poustevny, kde uviděl svou manželku Ahalju v náruči Indry. V hněvu Ahalju proklel, aby zkameněla a všichni tvorové po ní šlapali. Indru pak vykastroval. Dévové se spojili a podařilo se jim vrátit Indrovi jeho mužství. Gautama Indru současně proklel k tomu, aby se jeho tělo navíc pokrylo tisícem vulv. Když přišel za mnoho let do Gautamovy poustevny Ráma, spatřil kámen, který býval kdysi Ahaljou. Jeho bytost byla tak čistá, že když na kámen šlápl, vysvobodil mudrcovu manželku z prokletí.

Mužnost a mužství Indry, krále dévů, jsou v Rg-védě předmětem nezměrné chvály. Indra je bohem deště, bohem plodnosti a bohem s toulavým okem, které neustále vyhlíží ženy, jimž jejich manželé nevěnují pozornost. V Mahábháratě vyvolávají Indrovy činy problémy, nikdy za ně ale není odsuzován.

Mudrc Dévašarman nařizuje svému žáku Vipulovi, aby za účelem ochrany Dévašarmanovy manželky před milostnou pozorností tohoto sexuálně zdatného mužného boha použil svých magických schopností, vstoupil do jejího těla a držel ji na uzdě zevnitř.68

V Rámájaně, která se vyznačuje přísnějšími morálními pravidly, jsou Indrovy činy tolerovány, jen pokud se drží v rámci sociálních pravidel. Když přiměje Indra Ahalju, vdanou ženu, k sexu, překračuje už meze a musí čelit hrozivým následkům.

Coby epos je Rámájana celá o uměřenosti, poslušnosti a dodržování pravidel, a to za každou cenu, ve prospěch sociálního řádu. Rámájana neušetří ani bezděčné oběti sexuálních činů, jakými jsou Ahaljá a hrdinka eposu Sítá. První z nich se mění v kámen, druhou hrdina Ráma odvrhne, protože pobývala dlouho se svým únoscem Rávanou, vůdcem rákšasů, čímž utrpěla její pověst a není hodna stát se královnou.

Sex je podle Rámájany přijatelný pouze v rámci manželského práva. Epos proti sobě staví monogamního a navěky věrného hrdinu Rámu a zloducha Rávanu s nevalnou pověstí, který ženy obtěžuje. Staví proti sobě i Sítu, ctnostnou Rámovu manželku, a Šúrpanakhu, Rávanovu sexuálně bezuzdnou sestru. Ve většině převyprávění Rámájany se setkáváme se Šúrpanakžiným zmrzačením, jednotlivé verze se rozcházejí jen nepatrně. V některých verzích přichází Šúrpanakhá jenom o nos a uši, v jiných jsou jí uřezána i prsa.68. Meyer, Sexual Life in Ancient India, s. 480.