SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kapitola 2 – Těhotní králové
Když ležel Bhíšma v očekávání své smrti na šípech, přišli ho navštívit vítězní Pánduovci. Judhišthira, nejstarší z nich, se ho tázal na různé světské i mimosvětské záležitosti. Odpovědi jsou shrnuty v jedné z kapitol Mahábháraty, nazvané Šántiparvan, která je shrnutím starověkých hodnot a filozofií. Jedna z otázek zněla: „Kdo má větší potěšení ze sexu, muži nebo ženy?“ Bhíšma odpověděl, že se musíme spolehnout na svědectví Bhangášvany, protože pouze ten zakusil sexuální potěšení jako muž i jako žena. Anglický překlad Bhangášvanova příběhu, který se dost podobá řecké historce o Teiresiovi, uvádí Johann Jakob Meyer v knize Sexual Life in Ancient India. Ve zjednodušené podobě příběh převypravuje Subash Mazumdar v knize Who is Who in the Mahabharata.