SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kapitola 4 – Kastrovaní muži a ženy
Má se za to, že praxe najímání eunuchů jako služebníků v harémech a ženských komnatách byla zavedena válečníky, kteří vpadli ve dvanáctém století našeho letopočtu do severních částí Indie z centrální Asie a založili tam Dillíský sultanát.61 Myšlenka kastrace nebyla ovšem neznámá ani ve staré Indii. Jedna džinistická verze Mahábháraty uvádí, že když na sebe vzal Dévavrata závazek, že nikdy nezplodí dítě, aby se jeho ambiciózní otec mohl oženit se Satjavatí (viz první kapitola), uřízl si současně genitálie, aby tak všechny ujistil, že své slovo nemůže nikdy porušit – a to ani nějakou náhodou. Za tuto oběť mu dali bohové nové jméno – úžasný, Bhíšma.62

V Mahábháratě se vyskytuje příběh eunušského transvestity (klíba), který byl jmenován učitelem tance princezny Uttary, dcery krále Viráty. Nejedná se o běžného eunucha, nýbrž o Ardžunu, jednoho z Pánduovců, nejuctívanějšího lučištníka v hinduistické tradici.61. Doniger, Splitting the Difference, s. 279.

62. Jaini, Mahābhārata Motifs in the Jaina Pāṇḍava Purāṇa, in: Collected Papers on Jaina Studies, s. 355.