SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kapitola 5 – Ani to, ani to
Často se stává, že pravda není ani to, ani to. Respektive je od obojího kousek – to i to. Pravda se může skrývat na pomezí, v pološeru, někde uprostřed, mezi protiklady, může probleskovat v podobě možnosti mezi dvěma skutečnostmi. Taková možnost je v hinduistické tradici opakujícím se tématem. Jejím nejlepším příkladem je příběh Narasimhy, lvího muže, inkarnace boha Višnua, který uvádí Bhágavata-purána, a který převypravuje Kamala Subramaniamová v knize Srimad Bhagavatam. Višnu, strážce kosmického řádu, spočívá na vodě možnosti, a bývá proto nazýván i Nárájanou („ležící na pravodách kosmu“).