SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kárttikéja se odvrací od žen


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Kárttikéja byl po válce tak plný energie, pro niž neměl žádné uplatnění, že ho začaly pronásledovat chtíče a toužil po náruči každé ženy, s níž se setkal. Nevynechal ani manželky bohů. Když už nemohly snášet jeho dotěrnost, stěžovaly si ženy Párvatí. Aby svého syna umírnila, zařídila to tak, aby pokaždé, když bude usilovat o nějakou ženu, spatřil pouze obličej své matky. Kárttikéja pak dal ženám pokoj.

Projekce matky na každou ženu brání Kárttikéjovi pohlížet na ženy eroticky. Ztrácí o ně zájem a dává přednost společnosti svých vojáků. Vzhledem k tomu, že se ve společnosti žen necítí dobře, smí do jeho svatyně vstoupit pouze muži. Dalším důvodem, proč ženy neuctívají Kárttikéju, je že Kárttikéja je spojen s válkou, která dělá z žen vdovy. A krom toho se podle hinduistické astrologie ženy, jejichž horoskopu vládne Mars či Mangala, Kárttikéjova planeta, stanou vdovami v životě velmi brzy. V mnoha queer kruzích tak Kárttikéja získal kvůli tomu, že se odvrací od žen a preferuje společnost vojáků, homoerotický přídech.

Praxe zákazu vstupu žen do Kárttikéjovy svatyně je značně rozšířená zejména na severu Indie, kde je uctívání božského bojovníka na ústupu. Na jihu Indie, zejména ve státě Tamilnádu, kde je kult mladistvého bojovníka extrémně populární, má Kárttikéja či Subrahmanja dvě manželky: Valli a Dévasénu.

Existuje tradice, podle níž se Kárttikéja rozzuřil, když jeho otec dovolil Kárttikéjovu mladšímu bratrovi, Ganapatimu, aby se oženil dříve než on sám. Opustil Šivův příbytek v Himálajích a vydal se na jih. Podle severoindické tradice se usadil na hoře Krauňča a odmítl mluvit se svými rodiči. Podle jihoindické tradice se přesunul dále na jih, kde se posléze oženil se dvěma ženami a usadil se.

Kárttikéjova první manželka, Dévaséná, byla dcerou Indry, krále bohů. Subrahmanja ji dostal za manželku jako odměnu za udatnost v boji. Jeho druhá manželka byla venkovská dívka. Příběh o tom, jak se jí Kárttikéja dvořil, je v Tamilnádu nesmírně populární. Slovo dévaséná znamená „boží vojsko“, a o jméně Valli panuje přesvědčení, že je odvozeno z tamilského slova vel neboli kopí. Manželky božského bojovníka lze považovat za personifikaci jeho armády a jeho zbraní. Lze se na ně dívat jako na šakti, emanaci osobní síly vtělenou do podoby žen, které vlastně nejsou skutečnými manželkami.

Kárttikéja.

Manželství s Dévasénou spojuje boha-bojovníka s božskými sférami a manželství s Valli poutá Subrahmanju k pozemským říším. Stojí mezi dvěma ženami a stává se pánem nebes i země. Tamilové ho uctívají v podobě andělského chlapce s kudrnatými vlásky, který drží kopí, nebo jako udatného muže obklopeného svými dvěma manželkami. Kárttikéja je také uctíván jako nejvyšší strážce mystické moudrosti, protože poznal význam posvátné mantry, kterou neznal ani jeho otec. Aliové z Tamilnádu se drží místní tradice a uctívají Murugana. Možná to bylo právě směšování severoindického Kárttikéji, který se odvrátil od žen, s jihoindickým Muruganem, který je nesmírně populární mezi tamilskými alii, co vedlo Alaina Daniéloua k závěru, že Kárttikéja/Subrahmanja je bůh populární mezi homosexuály.

 

Na ideu jednostranného mužského těhotenství, které je buď spojeno se získáním ženské biologie (případ Bhangášvany), nebo se odehrává, aniž by bylo této biologie zapotřebí (případ Juvanášvy), se můžeme dívat jako na závist dělohy nebo jako na touhu po nezávislosti na ženách. Tato psychoanalytická interpretace ovšem odvádí pozornost od symbolické hodnoty, kterou přisuzuje mužskosti a ženskosti hinduistické umění, rituály a tradice. Mužská forma byla po celé věky ztotožňována s duchovním principem a ženská s materiálním světem. Z duchovního hlediska se na všechno materiální, tedy ženské, pohlíží jako na kontaminaci. V těhotném muži se mísí žádoucí kvality ducha (moudrost, klid, trvalost) a žádoucí kvality hmoty (tvoření). Queer příběhy o mužích, kteří se stávají ženami, a o mužích, kteří otěhotní, se tudíž snaží vyjádřit primární potřebu sublimovat ponižující pasivitu, jíž je vystaven muž v okamžiku, kdy je konfrontován s neosobními a děsivými proměnami přírody.