SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kárttikéjovo zrození


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Asura jménem Táraka získal požehnání toho druhu, že ho může zabít pouze šest dní starý chlapec, což ho činilo takřka nesmrtelným. Zaútočil na dévy, porazil je a přinutil opustit nebeské město Amarávatí. Dévové přemýšleli, kde by vzali dítě schopné bojovat už sedmý den života. „Takové dítě může zplodit pouze Šiva. Jeho semeno, po věky zadržované a nabité silou jeho pokání, dokáže takového bojovníka stvořit.“ Prosili tedy bohyni Matku, ať se přemění v Párvatí, horskou princeznu, okouzlí Šivu natolik, že opustí jeskyni, ožení se s ní, bude se s ní milovat a vydá své semeno. Po velkých obtížích se nakonec bohyni zdařilo stát se nevěstou božského poustevníka. Šiva se s Párvatí, coby její manžel, miloval. Jejich spojení trvalo stovky let, ale Šiva ze sebe semeno nikdy nevypustil. Poplašení dévové hledali pomoc u boha ohně Agniho, který vletěl v podobě ptáka do Šivovy jeskyně a milování Šivy a Párvatí přerušil. Vyrušená vetřelcem Párvatí se od Šivy odvrátila.

V tu chvíli nechal Šiva vystříknout semeno a Agni ho chytil do zobáku. Když to spatřila Párvatí, rozzuřilo ji to. „Jen já mám právo přijmout toto semeno. Dévové mě připravili o dítě. Nechť nikdy nezplodí děti. Namísto toho nechť poznají, co je těhotenství.“ Šivovo semeno, které vstoupilo do Agniho těla, pak proniklo do těl všech dévů a ti otěhotněli. Trpěli strašnou bolestí a prosili o milost. Po mnoha peripetiích opustilo Šivovo semeno těla dévů a znovu vstoupilo do Agniho. V tu chvíli sedělo šest ze sedmi manželek sedmi kosmických mudrců vedle posvátného ohně, aby se zahřály. Navzdory horku a světlu, které vydával ohnivý bůh, přešlo Šivovo semeno do těl šesti žen. Když mudrci zjistili, že jejich manželky jsou těhotné, obvinili je z cizoložství a vyhnali je. Všechny ženy si pak v hněvu vyrvaly plody z těl a hodily je do řeky Gangy. Zuřivost odhozených plodů byla tak velká, že voda v řece začala vřít a rákosový porost na březích řeky začal hořet. V doutnajícím popelu se plody spojily a přeměnily se v šestihlavé dítě s dvanácti rukama. Šest opuštěných žen – známých jako krttiky – chtělo dítě zabít, když ho ale spatřily, vytrysklo jim z ňader mléko. Nakonec ho místo zabíjení kojily.

Vícehlavý Kárttikéja ve společnosti Šivy, Párvatí a Ganéši.

Párvatí, Agni, Gangá a krttiky spolu bojovali o to, kdo bude o dítě pečovat. Šiva prohlásil, že dítě patří všem, protože všichni se podíleli na jeho vzniku. Toto silné dítě zrozené ze Šivova semene se stalo mužem za šest dní. Sedmý den vzalo kopí, vyzvalo Táraku na souboj a zabilo ho.

Celibátem získává Šivovo semeno na síle. Milováním z něj semeno vyjde, dévové ale nechtějí, aby se dítěte dotklo ženské semeno, ani aby dítě přebývalo v děloze. Jako důvod uvádějí obavu, že kosmos nebude mít dost sil, aby dítě zrozené z Šivy a Párvatí udržel. V pozadí je ovšem strach z kontaminace, takže milování přeruší a mužské semeno si odnesou. Bohyně v hněvu prokleje bohy, aby otěhotněli a ztratili schopnost plodit děti. Bohové zakoušejí porodní bolesti a prosí o milost. Šivovo semeno má takovou sílu, že spaluje i oheň, oplodňuje šest žen, uvádí chladné vody řeky Gangy ve var a podpaluje rákosí na jejím břehu. Šivovo semeno je tak mocné, že ho nic v sobě neudrží – ani oheň, ani voda, ani šest děloh krttik. Je tak mocné, že se sedmý den života přeměňuje v mužného bojovníka.

Příběh dále vypráví, že poté, co Kárttikéja zabil démony, jeho matka Párvatí ho tak rozmazlovala, že se stal nezvladatelným a začal dělat chlípné návrhy manželkám bohů. Příběh se nachází v Brahmánda-puráně (asi 350 až 900 n. l.) a převypravuje ho Purāṇic Encyclopaedia Vettama Maniho.