SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kršna a Ardžuna jako matka a dcera
Jeden čaroděj vlastnil pět posvátných věcí, které potřebovali Pánduovci k tomu, aby mohli porazit své nepřátele, Kuruovce. Čaroděj žil v nedobytné pevnosti a nikdo jiný než jeho syn ho nemohl zabít. Kršna s Ardžunou vymysleli plán, jak čaroděje zabít, zničit jeho pevnost a zmocnit se posvátných věcí. Kršna se přestrojil za starou ženu a Ardžuna se oblékl jako úchvatná dívka jménem Vidžajámpál. Přišly k čarodějovu synovi Pórmannanovi a představily se jako matka a dcera. Pórmannan byl uchvácen Vidžajámpáliným zjevem a požádal ji o ruku. „Chceš-li ji za ženu, musíš zabít svého otce, zničit jeho pevnost, ukrást pět posvátných věcí a pospíchat za Kršnou a Ardžunou,“ bylo mu řečeno.

Pórmannan, zcela přemožen láskou, učinil vše tak, jak mu bylo přikázáno. Když ale posléze zjistil, že ženy, které má před sebou, ve skutečnosti ženami nejsou, rozzlobil se: „Kdo nyní utiší mou touhu?“ Pánduovcům se ho zželelo, dovolili mu, aby se oženil s jejich sestrou, a učinili ho důstojníkem ve svém vojsku.

Není to sice explicitně řečeno, nicméně Ardžuna a Kršna se zcela zřetelně dopouštějí svým přestrojením podvodu. Stávají se ženami, aby přivedli zloducha ke zkáze. Nabízí se otázka, proč namísto toho nepoužijí skutečnou ženu. Frustrovaný Pórmannan je tak okouzlen Vidžajámpálinou krásou, že žádá satisfakci. Hodí se jakákoli žena. Jakýkoli náznak homosexuálního svazku mezi hrdinou a zloduchem je nepřípustný. Hrdina může zloducha svádět, ale nikoli s ním spát.

V následujícím příběhu z lidové verze Mahábháraty pomůže přestrojení jinému Pánduovci získat navrch. V příběhu vystupuje Ardžunův syn Abhimanju a Bhímův syn Ghatótkača. Jednu z verzí příběhu uvádí nakladatel Amar Chitra Katha v komiksu Ghatotkacha.