SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kršna se stává Arávánovou ženou
Kuruovci a Pánduovci spolu sváděli tuhý boj na pláních kurukšétry. Síly byly vyrovnané. Věštby Pánduovců předpovídaly, že jediným způsobem, jak si naklonit bohyni války a zajistit vítězství, je lidská oběť.

Tři muži v táboře Pánduovců byli shledáni hodnými oběti: Kršna, božský vůdce, Ardžuna, velitel, a Aráván, Ardžunův syn, kterého měl s hadí princeznou. Kršna a Ardžuna byli nepostradatelní, a tak se Pánduovci rozhodli obětovat Arávána. Aráván se ale chtěl, než bude obětován, oženit, protože manželstvím získá nárok na patřičný pohřeb s řádnými pohřebními obětinami předkům.

Nenašla se ovšem žádná žena, která by si chtěla vzít muže odsouzeného zemřít hned po svatbě. Kršna se tedy proměnil v krásnou ženu jménem Móhiní, vzal(a) si Arávána, strávil(a) s ním noc, a za úsvitu, poté, co byl Aráván obětován, ho oplakával(a) jako vdova.

Ve vesnici Kúvagam, na severu Tamilnádu, je Aráván uctíván jako bůh Kúthandavar (bývá někdy považován za jednu z vedlejších manifestací Šivy). V měsíci čaitra (únor-březen) přehrávají aliové během noci za úplňku každoročně rituálně akt svatby a ovdovění Kršny/Móhiní. Nevěsty nazývají samy sebe Arávání. Poté, co je jim připevněna na krk posvátná šňůrka, milují se s muži, kteří zastupují Arávána. Následující den je posvátná podobizna Kúthandavara rituálně obětována, Arávání naříkají nad jeho smrtí, strhávají si přívěsky, bijí se v prsa a odhazují veškeré svatební ozdoby.57

Rituální inscenace ovdovění je běžná v mnoha kultech vesnických bohyň neboli grámadéví. Je ale zapotřebí odlišit je od sofistikovaných obřadů vrchní kasty bráhmanů věnovaných důležitým bohům jako je Šiva a Višnu, protože tyto venkovské rituály jsou značně drsné a zemité a významnou roli při nich hrají nižší kasty.

Sociologické studie naznačují, že ovdovění vesnické bohyně je vlastně jejím osvobozením od patriarchálních pout, protože zabíjí svého vlastního manžela (viz čtvrtá kapitola). Období mezi ovdověním a novým manželstvím charakterizují orgie (dnes už vymizelé) a krvavé oběti (dochází k nim i v dnešní době), které mají za cíl obnovit plodnost bohyně, a tudíž i vesnice. Nespoutaná orgastická povaha těchto rituálů má být pro obec každoroční očistou sociálních vztahů.58

Obětování Arávána zajišťuje Pánduovcům vítězství ve velké válce. Po korunovaci Pánduovců za krále se Kršna vrací do svého města, kde žije životem hospodáře, obklopen osmi původními manželkami a více než půldruhým miliónem dalších manželek. Vede život, v němž nemá místo otevřená smyslnost mahárásy. Jedná se o domácký, umírněný, běžný život. V rámci tohoto běžného, domáckého života se ale odehrávají události, které odsuzují rod Jaduů ke zkáze.57. Niklas, Ulrike, The Mystery of the Threshold: ‘Ali’ of Southern India. Dokumentární projekt ve spolupráci s Pondicherry University (indo-německý kulturně-antropologický projekt), který podporuje Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

58. Kinsley, Village Goddesses, in: Hindu Goddesses, s. 197–208.