SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Kršna zabíjí Araku
Démon Araka nikdy nevěnoval ani jediný pohled ženám. Díky své sexuální zdrženlivosti byl naprosto nezranitelný. Jednoho dne se ale setkal s překrásnou ženou jménem Móhiní a přemohla ho touha. Tři dny nato se setkali Kršna a Araka v boji a Kršna Araku zabil. Kršna vyjevil bohům, že Móhiní je jednou z jeho mnoha podob. Vyhlásil, že ve věku temna zvaném kalijuga bude existovat ještě mnohem více tvorů, kteří nebudou ani muži ani ženy, a ať vypustí z úst jakákoli slova, dobrá či zlá, stanou se tato slova pravdou.

V předchozím příběhu je zřejmé, že vypravěči nerozlišují mezi Višnuem a Kršnou. Jedná se v tradičních příbězích o běžný trend. Z příběhu není ani jasné, zda se jedná o biologickou transformaci či pouze kosmetickou.

Následující příběh se podobá předchozímu. Kršna a jeho společník Ardžuna se stávají ženami, aby přelstili čaroděje. Příběh pochází ze severních oblastí Tamilnádu, kde je uctívána Draupadí, společná manželka Pánduovců (viz první kapitola) coby manifestace bohyně Matky. Alf Hiltebeitel v knize The Cult of Draupadī převypravuje mnoho variant tohoto příběhu.